Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  • Adres: 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 25
  • Nr tel. 046 831 61 29
  • Nr tel. 0-46-831 61 29
  • Nr fax 0-46-831 61 29
  • E-mail: nzoz@medicus.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich