• Adres: 50-368 Wrocław ul. Chałubińskiego 3
  • Nr tel. 071-7842001
  • Nr tel. 071-7842347
  • Nr fax 071-3270902
  • www.spsk1.am.wroc.pl* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Ciąża, poród i połóg
Aborcja
więcej >>
Cesarskie cięcie
więcej >>
Choroby matki wikłające ciążę, poród i połóg
więcej >>
Choroby zakaźne wikłające ciążę, poród i połóg
więcej >>
Choroby żył w ciąży
więcej >>
Choroby żył w połogu
więcej >>
Ciąża mnoga
więcej >>
Ciąża pozamaciczna
więcej >>
Ciąża przenoszona
więcej >>
Cukrzyca ciężarnych
więcej >>
Krwawienia na początku ciąży
więcej >>
Krwawienia w ciąży
więcej >>
Krwawienie przy porodzie
więcej >>
Krwotok okołoporodowy
więcej >>
Łożysko przodujące
więcej >>
Nadciśnienie ciążowe
więcej >>
Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę z dołączającym się białkomoczem
więcej >>
Niedożywienie w ciąży
więcej >>
Nieprawidłowósci jaja płodowego
więcej >>
Nieprawidłowy poród
więcej >>
Nieskuteczna aborcja
więcej >>
Nieskuteczna indukcja porodu
więcej >>
Obrzęki ciążowe
więcej >>
Operacja w ciąży i jej powikłania
więcej >>
Opieka położnicza przy nieprawidłowym położeniu, ustawieniu i ułożeniu płodu
więcej >>
Opieka położnicza przy niewspółmierności porodowej
więcej >>
Opieka położnicza z powodu choroby płodu
więcej >>
opieka położnicza z powodu chorób w ciąży
więcej >>
Opieka położnicza z powodu nieprawidłowych narządów miednicy
więcej >>
Opieka położnicza z powodu uszkodzenia płodu
więcej >>
Pęknięcie krocza przy porodzie
więcej >>
poronienia
więcej >>
Poronienie
więcej >>
Poród
więcej >>
Poród mnogi
więcej >>
Poród powikłany zaburzeniami ze strony pępowiny
więcej >>
Poród powikłany zagrożeniem życia płodu
więcej >>
Poród przedłużony
więcej >>
Poród przedwczesny
więcej >>
Poród przy nieprawidłowym ułożeniu i ustawieniu płodu
więcej >>
Poród przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
więcej >>
Poród w przypadku nieprawidłowej miednicy
więcej >>
Powikłania ciąży mnogiej
więcej >>
Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
więcej >>
Powikłania znieczulenia do porodu
więcej >>
Powikłania znieczulenia w połogu
więcej >>
Przedwczesne oddzielenie łożyska
więcej >>
Przedwczesne odejście wód płodowych
więcej >>
Rzucawka
więcej >>
Uraz przy porodzie
więcej >>
Wielowodzie
więcej >>
Wymioty ciężarnych
więcej >>
Zaburzenia kurczenia się macicy
więcej >>
Zaburzenia łożyska
więcej >>
Zaburzenia sutka i laktacji związane z porodem
więcej >>
Zaburzenia wód i błon płodowych
więcej >>
Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
więcej >>
Zakażenia w połogu
więcej >>
Zakażenie piersi związane z porodem
więcej >>
Zaśniad groniasty
więcej >>
Zator z przyczyn położniczych
więcej >>
Zatrzymanie łożyska i błon płodowych
więcej >>
Opieka zdrowotna związana z ciążą i porodem o prawidłowym przebiegu
więcej >>
Ciąża zakończona poronieniem
więcej >>
Opieka położnicza nad płodem, w związku z możliwymi komplikacjami porodowymi
więcej >>
Poród i jego powikłania
więcej >>
Powikłania związane z połogiem
więcej >>
Inne zaburzenia u matki związane z ciążą
więcej >>
Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
więcej >>
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Choroba hemolityczna płodu i noworodka
więcej >>
Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
więcej >>
Drgawki noworodka
więcej >>
Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
więcej >>
Krwotok z pępka u noworodka
więcej >>
Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
więcej >>
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
więcej >>
Niedrożność smółkowa
więcej >>
Obniżona ciepłota ciała noworodka
więcej >>
Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
więcej >>
Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
więcej >>
Posocznica bakteryjna noworodka
więcej >>
Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
więcej >>
Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
więcej >>
Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
więcej >>
Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
więcej >>
Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
więcej >>
Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
więcej >>
Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
więcej >>
Stan płodu i noworodka nie związany z obecna ciążą.
więcej >>
Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
więcej >>
Stan płodu i noworodka wywołany czynnikami przeniesionymi przez łożysko lub pokarm matki
więcej >>
Stan płodu i noworodka związany z zaburzniami zaopatrzenia w krew
więcej >>
Stan płodu spowodowany powikłaniami ciąży u matki
więcej >>
Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
więcej >>
Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
więcej >>
Uraz porodowy kości
więcej >>
Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
więcej >>
Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
więcej >>
Utrata krwi płodu
więcej >>
Wrodzone choroby wirusowe
więcej >>
Wrodzone zapalenie płuc
więcej >>
Zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
więcej >>
Zaburzenia odżywiania noworodka
więcej >>
Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
więcej >>
Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masy ciała
więcej >>
Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała
więcej >>
Zamartwica urodzeniowa
więcej >>
Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia
więcej >>
Zespoły zachłyśnięcia u noworodka
więcej >>
Zespół zaburzeń oddychania noworodka
więcej >>
Żółtaczka jąder podkorowych
więcej >>
Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
więcej >>
Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami.
więcej >>
Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży i porodu
więcej >>
Przemijające zaburzenia wewnątrzywdzielnicze oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
więcej >>
Uraz okołoporodowy
więcej >>
Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Cukrzyca i inne zaburzenia regulacji glukozy
więcej >>
Choroby metaboliczne
więcej >>
Wypadanie włosów
więcej >>
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Zaburzenia nastroju (afektywne)
więcej >>
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
więcej >>
Zaburzenia okresowe i napadowe
więcej >>
Drżączka poraźna
więcej >>
Choroby układu krążenia
Przewlekła choroba reumatyczna serca
więcej >>
Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
więcej >>
Przewlekła niewydolność krążenia
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Choroby zwyrodnieniowe stawów
więcej >>
Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Choroby mięśni
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Choroby męskich narządów płciowych
więcej >>
Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
więcej >>
Opryszczka narządów płciowych
więcej >>
Uremia
więcej >>
Zakażenie rzęsistkiem pochwowym
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Urazy głowy
więcej >>
Urazy szyi
więcej >>
Urazy klatki piersiowej
więcej >>
Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
więcej >>
Urazy barku i ramienia
więcej >>
Urazy łokcia i przedramienia
więcej >>
Urazy nadgarstka i ręki
więcej >>
Urazy biodra i uda
więcej >>
Urazy kolana i podudzia
więcej >>
Urazy stawu skokowego i stopy
więcej >>
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
więcej >>
Urazy nieokreślonej części tułowia, kończyn i okolicy ciała
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Opryszczka
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Salmonellowe zatrucia pokarmowe
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Zespół zaburzeń oddychania u noworodków
więcej >>
Zespół zatokowo-oskrzelowy
więcej >>
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Inne wrodzone wady rozwojowe
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Ginekologia i położnictwo
Położnictwo

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich