Oddział Chirurgii Naczyniowej

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

  • Adres: 91-425 Łódź ul. Północna 42
  • Filia: Szpital
  • Adres: 91-425 Łódź ul. Północna 42
  • Nr tel. 042-6341112
  • Nr tel. 042-6341100
  • Nr fax 042-6785523
  • Nr fax 042-6785523
  • www.zoz-mswia-lodz.pl


Układ krążenia Cena *
Udrożnienie tętnicy szyjnej
więcej >>
-
Przeszczep szyjno-podobojczykowy
więcej >>
-
Transpozycja tętnicy podobojczykowej
więcej >>
-
Operacje pnia ramienno-głowowego
więcej >>
-
Udrożnienie/plastyka tętnicy ramiennej
więcej >>
-
Operacje tętnic kończyny górnej
więcej >>
-
Przeszczep aortalno dwuudowy (Y)
więcej >>
-
Przeszczep aortalno udowy
więcej >>
-
Udrożnienie/plastyka tętnicy udowej
więcej >>
-
Przeszczep udowo-podkolanowy żylny
więcej >>
-
Przeszczep udowo-podkolanowy z wszczepem syntetycznym
więcej >>
-
Przeszczep obwodowy
więcej >>
-
Operacja klasyczna tętniaka aorty
więcej >>
-
Zaopatrzenie pękniętego tętniaka aorty brzusznej
więcej >>
-
Operacja tętniaka tętnicy biodrowej/udowej
więcej >>
-
Operacja tętniaka tętnicy podkolanowej
więcej >>
-
Plastyka tętnicy głębokiej uda
więcej >>
-
Angioplastyka
więcej >>
-
Angioplastyka z zastosowaniem łaty żylnej
więcej >>
-
Angioplastyka z zastosowaniem łaty z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Przeszczep pozaanatomiczny
więcej >>
-
Rewizja zespolenia naczyniowego
więcej >>
-
Plastyka zespolenia naczyniowego
więcej >>
-
Wytworzenie ponownego zespolenia
więcej >>
-
Operacja tętniaka rzekomego
więcej >>
-
Uwolnienie naczynia
więcej >>
-
Opanowanie krwotoku z naczynią tętniczego
więcej >>
-
Operacja perforatorów /kruroskopia/
więcej >>
-
Operacja żylaków kończyny dolnej
więcej >>
-
2250 - 2250
Zamykanie naczynek
więcej >>
-
Małoinwazyjna operacja żylaków prądem RF
więcej >>
-
Operacja perforatorów obustronna /kruroskopia/
więcej >>
-
Laserowe usuwanie naczynek
więcej >>
-
Usuwanie żylaków
więcej >>
-
Laserowe leczenie żylaków
więcej >>
-
Arteriografia
więcej >>
-
1000 - 1000
PTA tętnicy biodrowej/udowej
więcej >>
-
PTA tętnic obwodowych
więcej >>
-
PTA tętnicy biodrowej/udowej z wszczepieniem stentu
więcej >>
-
PTA tętnic obwodowych z wszczepieniem stentu
więcej >>
-
PTA tętnicy nerkowej z wszczepieniem stentu
więcej >>
-
PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej
więcej >>
-
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)
więcej >>
-
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka tętnicy biodrowej (stentgraf)
więcej >>
-
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka tętnicy podkolanowej (stentgraf)
więcej >>
-
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka tętnic obwodowych (stentgraf)
więcej >>
-
Embolizacja tętniaków obwodowych
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu krążenia
Zakrzepowe zapalenie żył
więcej >>
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
więcej >>
Żylaki
więcej >>
Żylaki przełyku
więcej >>
choroby naczyniowe
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ CHŁONNYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ WŁOSOWATYCH
więcej >>
Malformacja tętniczo - żylna (przetoka), tętniak tętnicy płucnej
więcej >>
ZAKRZEPICA ŻYLNA
więcej >>
ZAKRZEPICA ŻYŁY WROTNEJ
więcej >>
ZWĘŻENIE TĘTNIC MÓZGOWYCH
więcej >>
ZWĘŻENIE TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
więcej >>
Żylaki kończyn dolnych
więcej >>
Odmrożenia
więcej >>
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA
więcej >>
TĘTNIAKI
więcej >>
ZABURZENIA FUNKCJI TĘTNIC
więcej >>
ZABURZENIA NACZYŃ MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBACH
więcej >>
zmiany naczyniowe na skórze
więcej >>
Choroby naczyń mózgowych
więcej >>
ZAPALENIE ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH
więcej >>
ZATOR I ZAKRZEP TĘTNICZY
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Żylaki odbytu
więcej >>
Choroby układu nerwowego
zakrzepica septyczna żył i zatok żylnych mózgu
więcej >>
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
więcej >>
Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Inne choroby tkanek miękkich
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Odmrożenie
więcej >>
Inne skutki działania czynników zewnętrznych
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia naczyniowa

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich