Klinika Chirurgii, Szpital Medicover

Szpital MedicoverKlinika Chirurgii Szpitala Medicover zapewnia nie tylko najwyższą jakość usług medycznych, ale także terapię odpowiadającą osiągnięciom światowej chirurgii, w tym nowatorskie metody zabiegowe techniką małoinwazyjną.

W Klinice Chirurgii posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz profesjonalną kadrę medyczną. Dzięki temu możemy w bezpieczny sposób przeprowadzić większość operacji w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej (operacyjne leczenie chorób żył i tętnic), chirurgii małoinwazyjnej, ortopedii: endoprotezoplastyka stawów, urologii, otolaryngologii, chirurgii plastycznej i kosmetycznej, neurochirurgii, torakochirurgii.

Chirurgia małoinwazyjna to nowoczesny sposób przeprowadzania operacji i zabiegów, polegający na zastosowaniu transmisji obrazu z wnętrza ciała pacjenta. Jest ona szeroko stosowana przez naszych specjalistów, gdyż umożliwia przeprowadzanie operacji w szybki sposób, minimalizujący ingerencję i stres operacyjny.

W ramach operacji endoskopowych wykonujemy następujące zabiegi: operacje laparoskopowe w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej (min.: usunięcie pęcherzyka żółciowego,wyrostka, leczenie otyłości i wiele innych), beznapięciowe operacje przepuklin, małoinwazyjne zabiegi na guzkach krwawniczych odbytu (hemoroidy).Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa zajmuje się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i chłonnych. W Szpitalu Medicover przeprowadzamy kompleksowe leczenie następujących chorób: przewlekłego i ostrego niedokrwienia kończyn, zwężenia tętnic szyjnych, tętniaków aorty i tętnic obwodowych, chorób żył (żylaki, niewydolności żylnych).

Gruczoły Cena *
Biopsja przytarczyc
więcej >>
-
Częściowe usunięcie nadnercza - inne
więcej >>
-
Częściowe wycięcie płata tarczycy, jednostronnie; z wycięciem cieśni lub bez
więcej >>
-
Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
więcej >>
-
Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
więcej >>
-
Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
więcej >>
-
Eksploracja okolicy tarczycy
więcej >>
-
Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
więcej >>
-
Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
więcej >>
-
Inna częściowa tyroidektomia
więcej >>
-
Jednostronna eksploracja nadnerczy
więcej >>
-
Nacięcie nadnercza - inne
więcej >>
-
Nacięcie nadnercza z drenażem
więcej >>
-
Nacięcie tarczycy - inne
więcej >>
-
Obustronna eksploracja nadnerczy
więcej >>
-
Odnerwienie nadnercza
więcej >>
-
Operacja naprawcza nadnercza
więcej >>
-
Operacje nadnerczy - inne
więcej >>
-
Operacje przytarczyc - inne
więcej >>
-
Operacje tarczycy - inne
więcej >>
-
Otwarta biopsja nadnerczy
więcej >>
-
Otwarta biopsja tarczycy
więcej >>
-
Podwiązanie naczyń nadnercza
więcej >>
-
Podwiązanie naczyń tarczycy
więcej >>
-
Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
więcej >>
-
Rozdzielenie cieśni tarczycy
więcej >>
-
Strumektomia subtotalna
więcej >>
-
Strumektomia totalna
więcej >>
-
2500 - 2500
Szycie tarczycy
więcej >>
-
Tymektomia (wycięcie grasicy)
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
więcej >>
-
Wole nietoksyczne, rozlane
więcej >>
-
Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
więcej >>
-
Wycięcie cieśni tarczycy
więcej >>
-
Wycięcie nadnerczy
więcej >>
-
Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
więcej >>
-
Wycięcie przytarczyc (zabieg operacyjny obejmuje rozcięcie mostka -sternotomia)
więcej >>
-
Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
więcej >>
-
Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
więcej >>
-
Wycięcie torbieli lub gruczolaka tarczycy, lub przecięcie cieśni
więcej >>
-
Wycięcie zmiany tarczycy
więcej >>
-
Wycięcie zmiany w nadnerczu
więcej >>
-
Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
więcej >>
-
Zamknięta [przezskórna] [igłowa] biopsja tarczycy
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Drenaż odbarczający jamy opłucnej
więcej >>
-
350 - 350
Usunięcie guza ściany klatki piersiowej z rekonstrukcją
więcej >>
-
3800 - 4000
Badanie endoskopowe nos i/lub zatok
więcej >>
-
Badanie fiberoskopem (fiberoendoskopia)
więcej >>
-
Badanie fiberoskopowe w czasie snu farmakologicznego
więcej >>
-
Badanie krtani /laryngoskopia/ w znieczuleniu ogónym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.
więcej >>
-
Bronchoskopia (bronchofiberoskopia)
więcej >>
-
300 - 800
Częściowe usunięcie krtani (hemilaryngektomia) zaliczane do tzw. metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny
więcej >>
-
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie przegrody nosa
więcej >>
-
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z otwarciem zatoki klinowej; z usunięciem tkanki z zatoki klinowej
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej;
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej; z usunięciem tkanki z zatoki szczękowej
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna; z usunięciem komórek sitowych, całkowitym (przednim i tylnym)
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)
więcej >>
-
4500 - 4500
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów lub bez/ z otwarciem sitowia/ zatoki klinowej
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa
więcej >>
-
5000 - 5000
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
2400 - 2400
Konsultacja, porada, lekarz pulmonolog
więcej >>
-
70 - 160
Korekta przegrody nosowej w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
-
3750 - 3750
Krioterapia małżowin nosowych
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni
więcej >>
-
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2
więcej >>
-
Mikrochirurgia krtani-instrumentalna
więcej >>
-
2500 - 2500
Nacięcie krtani (nacięcie chrząstki tarczowej, rozszczepienie zupełne krtani); z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej
więcej >>
-
Nastawienie kości nosa w znieczuleniu miejscowym ze stabilizacją gipsową
więcej >>
-
1500 - 1500
Nastawienie złamania nosa otwarte
więcej >>
-
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną
więcej >>
-
Ogladanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem gietkim lub sztywnym
więcej >>
-
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji
więcej >>
-
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych
więcej >>
-
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych,dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie
więcej >>
-
operacja zatok szcekowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Calldwel-Luc
więcej >>
-
Operacja/oczyszczenie zatoki szczekowej z dojścia przez nos
więcej >>
-
Otwarcie zatok z dojścia zewnetrznego
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania nosa
więcej >>
-
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa
więcej >>
-
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa
więcej >>
-
Punkcja zatoki czołowej
więcej >>
-
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna
więcej >>
-
Tamponada tylna
więcej >>
-
500 - 500
Tracheostomia
więcej >>
-
Usuniecie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z jamy nosowej: dorośli/dzieci
więcej >>
-
Usunięcie torbieli środkowej szyi
więcej >>
-
1400 - 1400
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Wyciecie polipa nozdrzy tylnych
więcej >>
-
Wyciecie polipów nosa
więcej >>
-
1500 - 1500
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnatrznosowy
więcej >>
-
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)
więcej >>
-
Zamkniecie przetoki ustno-szczekowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamania nosa
więcej >>
-
300 - 300
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację splotów naczyniowych róznymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa (tamponada przednia) różnymi metodami spongostan, Merocel, tamponada
więcej >>
-
300 - 300
Narządy rodne Cena *
Mezoterapia pochwy
więcej >>
-
2500 - 2500
Piersi Cena *
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa
więcej >>
-
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Biopsja piersi przezskórna gruboigłow a z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego (np. miejscowe wycięcie guza, kwadrantektomia, segmentektomia); z limfadenektomią pachową
więcej >>
-
1600 - 1600
Konsultacja, porada, lekarz medycyny rodzinnej
więcej >>
-
65 - 65
Limfadenektomia pachowa /radykalizacja mastektomii/
więcej >>
-
Małoinwazyjny drenaż ropnia sutka
więcej >>
-
Mastektomia prosta /z biopsją węzła wartowniczego 40.23/
więcej >>
-
2500 - 2500
Mastektomia, podskórna
więcej >>
-
2500 - 2500
Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
więcej >>
-
4200 - 4200
Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, obejmująca węzły chłonne pachowe, z mięśniem piersiowym mniejszym lub bez, ale bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
więcej >>
-
4200 - 4200
Nacięcie ropnia sutka
więcej >>
-
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Rekonstrukcja piersi z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu
więcej >>
-
Rekonstrukcja piersi z użyciem wolnego płata
więcej >>
-
Rekonstrukcja piersi, z użyciem ekspandera tkankowego
więcej >>
-
Rekonstrukcja z użyciem implantu piersi
więcej >>
-
Rekonstrukcja z użyciem poprzecznego płata skórnomięśniowego z mięśnia prostego brzucha (TRAM), podwójna szypuła, włączając w to zamknięcie miejsca pobrania
więcej >>
-
Rewizja zrekonstruowanej piersi
więcej >>
-
Usunięcie implantu sutkowego
więcej >>
-
Wycięcie kwadrantu piersi
więcej >>
-
1800 - 1800
Wycięcie torbieli, gruczolakowłókniaka lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadentektomi
więcej >>
-
1600 - 1600
Skóra Cena *
Konsultacja, porada, lekarz medycyny estetycznej
więcej >>
-
65 - 170
Chirurgiczne opracowanie wrastającego paznokcia
więcej >>
-
Częściowe wycięcie języka
więcej >>
-
Elektrokoagulacja
więcej >>
-
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej
więcej >>
-
Kapsulotomia jednej piersi (ew. reoperacja)
więcej >>
-
Klinowa biopsja języka
więcej >>
-
Korekcja nosa -całego
więcej >>
-
6500 - 6500
Korekcja nosa chrzęstnego
więcej >>
-
4500 - 4500
Korekcja nosa kostnego
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
300 - 300
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych, do 5cm średnicy
więcej >>
-
300 - 300
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnychropnie wielokomorowe, ropnie wielokomorowe
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż torbieli włosowej
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
300 - 300
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Nacięcie języka
więcej >>
-
Nacięcie wędzidełka języka (frenotomia)
więcej >>
-
1200 - 1200
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
więcej >>
-
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
więcej >>
-
Obustronne wycięcie ginekomastii I stopnia
więcej >>
-
2500 - 2500
Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym
więcej >>
-
Odtworzenie otoczki i brodawki jednej piersi
więcej >>
-
Opracowanie chirurgiczne skóry
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra i tkanka podskórna
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości
więcej >>
-
790 - 790
Otworzenie otoczki i brodawki obu piersi
więcej >>
-
Proste wycięcie znamion - znamiona, blizny, kaszaki - znieczulenie miejscowe
więcej >>
-
50 - 50
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm
więcej >>
-
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm
więcej >>
-
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
więcej >>
-
1400 - 1400
Radykalne usunięcie języka
więcej >>
-
Rekonstrukcja jednej piersi ekspanderem (cena nie obejmuje kosztu ekspandera)
więcej >>
-
Rekonstrukcja obu piersi za pomocą ekspandera (cena nie obejmuje kosztu ekspandera)
więcej >>
-
Reoperacja nosa chrzestnego
więcej >>
-
3000 - 3000
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
więcej >>
-
Rozciąganie napletka
więcej >>
-
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym
więcej >>
-
Szycie rany języka
więcej >>
-
Usunięcie kaszaka
więcej >>
-
50 - 50
Usunięcie paznokcia
więcej >>
-
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
więcej >>
-
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza
więcej >>
-
Usunięcie torbieli bocznej szyi
więcej >>
-
3500 - 3500
Usuwanie brodawek skóry
więcej >>
-
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm
więcej >>
-
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm
więcej >>
-
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek)
więcej >>
-
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek)
więcej >>
-
Wyciecie nowotworu wargi wraz z plastyką płatową
więcej >>
-
4000 - 4000
Wyciecie nowotworu wargi wraz z plastyką W lub V (zm)
więcej >>
-
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
więcej >>
-
Wycięcie nowotworu policzka - plastyka płatowa
więcej >>
-
Wycięcie nowotworu policzka - proste wyciecie (zm)
więcej >>
-
Wycięcie nowotworu powieki dolnej
więcej >>
-
Wycięcie nowotworu powieki górnej
więcej >>
-
Wycięcie odcisku
więcej >>
-
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego
więcej >>
-
Wycięcie skóry tłuszczak od 5,0 cm
więcej >>
-
700 - 700
Wycięcie skóry, zmiana łagodna
więcej >>
-
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm
więcej >>
-
700 - 700
Wycięcie torbieli skórzastej/zatoki włosowej
więcej >>
-
1000 - 1000
Wycięcie zmiany podskórnej do 1,5 cm
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie zmiany podskórnej powyżej 1,5 cm
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie zmiany skórnej – wielokrotność
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm na twarzy
więcej >>
-
450 - 450
Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm na twarzy
więcej >>
-
450 - 450
Wycięcie znamienia
więcej >>
-
1200 - 1200
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
-
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm
więcej >>
-
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
-
Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
więcej >>
-
Ucho Cena *
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony
więcej >>
-
Konsultacja, porada, lekarz audiolog
więcej >>
-
70 - 70
Konsultacja, porada, lekarz foniatra
więcej >>
-
60 - 60
Konsultacja, porada, lekarz laryngolog
więcej >>
-
70 - 70
Mastoidektomia; całkowita
więcej >>
-
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka okrągłego
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka owalnego
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)
więcej >>
-
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego
więcej >>
-
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale otolaryngologicznym, pobyt na oddziale otolaryngologii
więcej >>
-
150 - 150
Przedmuchanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem
więcej >>
-
100 - 100
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka)
więcej >>
-
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału
więcej >>
-
Tympanoplastyka bez mastoidektomii
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne
więcej >>
-
Usunięcia polipa usznego
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty
więcej >>
-
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita
więcej >>
-
Wycięcie wyrośli kostnej (wyrośli kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Alloplastyka stawów w obrębie ręki
więcej >>
-
Alloplastyki specjalne-nowotworowe/custom made / koszt protezy ok.50 000 /
więcej >>
-
Amputacja kończyny na poziomie palców ręki, stopy
więcej >>
-
Amputacje i wyłuszczenia w stawach kończyny dolnej i górnej
więcej >>
-
1300 - 1300
Artroskopia diagnostyczna
więcej >>
-
2400 - 2400
Artroskopia rozpoznawcza stawu skokowo-goleniowego
więcej >>
-
2400 - 2400
Artroskopia stawu biodrowego
więcej >>
-
Artroskopia stawu łokciowego/usunięcie ciał wolnych
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopowa operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kolana
więcej >>
-
2500 - 2500
Artroskopowa operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo-torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego
więcej >>
-
2700 - 2700
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopowe usunięcie błony maziowej kolana, zeszycie troczków rzepki
więcej >>
-
2500 - 2500
Badanie zakresu ruchów
więcej >>
-
Biopsja okołostawowa zamknięta/otwarta, staw łokciowy
więcej >>
-
Biopsja operacyjna kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa otwarta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa zamknięta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przezskórna kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, przedramię
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, ramię
więcej >>
-
Biopsje kości miednicy
więcej >>
-
Blokada lekowa/przeciwbólowa w obrebie stawów stępu i stopy
więcej >>
-
Blokada stawu krzyżowo-biodrowego (jednego)
więcej >>
-
brak
więcej >>
-
Cementoplastyka ogniska patologicznego kręgosłupa
więcej >>
-
Ćwiczenia bierne
więcej >>
-
Ćwiczenia bierne PNF
więcej >>
-
Ćwiczenia czynne
więcej >>
-
Ćwiczenia izometryczne
więcej >>
-
Ćwiczenia na cykloergometrze
więcej >>
-
Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
więcej >>
-
Ćwiczenia specjalne
więcej >>
-
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy
więcej >>
-
15 - 15
Elektrostymulacja nerwu twarzowego
więcej >>
-
15 - 15
Elektroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Gips biodrowy/spica
więcej >>
-
85 - 85
Guzki kończyny górnej
więcej >>
-
Hemipelwektomia
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Iniekcja sterydowa kontrolowana rtg stawów kręgosłupa
więcej >>
-
Inikecja sterydowa okołostawowa / okołowięzadłoawa
więcej >>
-
Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
więcej >>
-
Kołnierz Schanza
więcej >>
-
Kompresy rozgrzewające
więcej >>
-
Konsultacja, porada, lekarz chirurg klatki piersiowej
więcej >>
-
90 - 90
Konsultacja, porada, lekarz chirurg ręki
więcej >>
-
110 - 110
Konsultacja, porada, lekarz chirurgii urazowo-ortopedycznej
więcej >>
-
70 - 90
Konsultacja, porada, lekarz ortopeda
więcej >>
-
70 - 160
Korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopy
więcej >>
-
1900 - 1900
Kręcz szyi - leczenie operacyjne
więcej >>
-
Kyfoplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
10000 - 10000
Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, unieruchomienie, płyta zgryzowa
więcej >>
-
Łokieć tenisisty/golfisty-chirurgiczne leczenie epicodylitów
więcej >>
-
1300 - 1300
Małe wady wrodzone ręki z plastyką
więcej >>
-
Miotomia trójpunktowa
więcej >>
-
Mobilizacje i manipulacje
więcej >>
-
Nastawianie złamania, zwichnięcia ręki nie operacyjne pod kontrolą RTG
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie niestabilnych złamań miednicy
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie złamania 1/3 bliższej kości udowej
więcej >>
-
Nastawienie i zespolenie złamania szyjki kości udowej
więcej >>
-
Nastawienie złamania czaszki i zespolenie mini i mikropłytkami
więcej >>
-
Niestabilnośc stawu łokciowego - plastyka więzadeł
więcej >>
-
Obniżenie krętarza
więcej >>
-
Ocena lokomocji
więcej >>
-
Ocena siły mięśniowej
więcej >>
-
Ocena stanu neuromotorycznego w skali Krutzkego
więcej >>
-
Oparunek gipsowy dłoniowo-przedramienny
więcej >>
-
Opatrunek Desaulte'a / Velpeau
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy biodrowy
więcej >>
-
85 - 85
Opatrunek gipsowy Desaulte'a / Velpeau
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Dessaulta, staw ramienny
więcej >>
-
79 - 79
Opatrunek gipsowy dłoniowo-ramienny
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową
więcej >>
-
100 - 100
Opatrunek gipsowy okrężny przedramienny
więcej >>
-
30 - 30
Opatrunek gipsowy stopowo-goleniowy
więcej >>
-
40 - 95
Opatrunek gipsowy stopowo-udowy
więcej >>
-
85 - 85
Opatrunek gipsowy typu Caldwella
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy typu kamaszek
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy typu rękawiczka
więcej >>
-
Opatrunek kokonowy kończyny dolnej
więcej >>
-
Opatrunek kokonowy kończyny górnej
więcej >>
-
Opatrunek na ranę pooperacyjną, duży
więcej >>
-
30 - 30
Opatrunek na ranę pooperacyjną, mały
więcej >>
-
20 - 20
Opatrunek wiszący Caldwella, ramię
więcej >>
-
Operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego
więcej >>
-
50 - 50
Operacja usztywnienia stawu biodrowego
więcej >>
-
Operacja uwolnienia nerwu łokciowego
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości przedramienia
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości ramiennej
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz odbarczenie struktur nerwowych kanału kręgowego
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz plastyka opony rdzenia
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz zastosowanie przeszczepów zamrożonych
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości nadgarstka
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości przedramienia
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna osteotomia/korekcja kręgosłupa piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości goleni
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna plastyka korekcyjna palców stopy
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja i stabilizacja obojczyka
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja i stabilizacja przeskórna drutami K z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie wewnętrzne z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie złamania bliższego końca kości promieniowej
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnaia szyjki kości udowej śrubami
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnia wyrostka łokciowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja uszkodzenia więzozrostu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania aparatem zewnętrznym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania dalszego końca drutami K, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca gwoździem typu gamma, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytką dynamiczną szyjkowo-trzonową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca prętami Endera, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca śrubami
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego konca śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca trzonu płytą kątowo stabilną, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania kostek płytą/śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu płytą, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z zespoleniem płytą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej ze stabilizacją prostą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją płytkową
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania i stabilizacja wewnętrzna z użyciem implantów, miednica
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania rzepki oraz zespolenie popręgami Webera, kolano
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonów kości przedramienia z zespoleniem wewnetrznym
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonu kości ramiennej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, ręka
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamnia/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu biodrowego + unieruchomienie
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja oraz stabilizacja kłykci kości udowej
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja ze stabilizacją złamania kłykci kości piszczelowej
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia /boczna odc. piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia płytkowa odc.szyjnego kręgosłupa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna prętowa odc. szyjnego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna przeznasadowa odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjne leczenie biodra szpotawego
więcej >>
-
Operacyjne leczenie nowotworów złośliwych (ablacje)
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów z kostektomią na 5 poziom, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu jednego dystrakora, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie wrodzonych zastarzałych zwichnięć stawu biodrowego i ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza całkowita bezcementowa/ cementowa
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza połowicza bezcementowa/cementowa
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie guza kości i stabilizacja złamania patologicznego implantami i/lub cementem kostnym
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie płytek zespalających złamanie kości czaszki twarzowej
więcej >>
-
Operacyjne usztywnienie kości stępu
więcej >>
-
Ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Osteosynteza kości ramiennej
więcej >>
-
Osteosynteza kości udowej
więcej >>
-
Osteosynteza otwarta płytkowa/śródszpikowa gwoździami ryglowanymi, przedramię
więcej >>
-
Osteosynteza stawu łokciowego minimalna/otwarta
więcej >>
-
Osteosynteza zamknięta kości przedramienia drutami k/epiblok/pręty Ruscha
więcej >>
-
Osteotomie dalszej nasady kości udowej
więcej >>
-
Osteotomie poprawiające oś stawu łokciowego
więcej >>
-
Otwarta rekonstrukcja wyrostka barkowego łopatki
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania oczodołu (blow out fracture) z przeszczepem
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania szczęki
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania żuchwy
więcej >>
-
Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Otwarte/operacyjne nastawienie złamań/zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Pakiet rehabilitacyjny
więcej >>
-
Paznokcie wrastajace, u dzieci
więcej >>
-
Plastyka korekcyjna, usunięcie blizn z przeszczepem skóry
więcej >>
-
Podniesienie złamanego fragmentu czaszki
więcej >>
-
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale reumatologicznym, pobyt na oddziale reumatologicznym
więcej >>
-
150 - 150
Proteza ruchoma /ALIF krążka miedzykręgowego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odc. szyjnego
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu i stabilizacja przednia/boczna odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu szyjnego
więcej >>
-
Próby czynnościowe
więcej >>
-
Przykurcz Dupuytrena
więcej >>
-
2600 - 2600
Punkcja diagnostyczna jamy stawu
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja kaletki zapalnej
więcej >>
-
Punkcja krwiaka podskórnego
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja stawu kolanowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
50 - 50
Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna
więcej >>
-
Rehabilitacja głosu
więcej >>
-
Rehabilitacja kardiologiczna
więcej >>
-
Rehabilitacja metodą NDT Bobath
więcej >>
-
Rehabilitacja metodą Vojty
więcej >>
-
Rehabilitacja przedsionkowa
więcej >>
-
Rekonstrukcja kości piętowej po wadliwie wygojonym złamaniu
więcej >>
-
Rekonstrukcja palucha koślawego z osteotomią I kosci śródstopia
więcej >>
-
1800 - 1800
Rekonstrukcja, szycie ścięgien i nerwów
więcej >>
-
1300 - 1300
Reoperacje w obrębie ręki
więcej >>
-
Repozycja nieoperacyjna, stabilizacja gorsetem gipsowym
więcej >>
-
85 - 85
Repozycja pośrednia wyciągowa, miednica
więcej >>
-
Repozycja złamania / zwichnięcia z unieruchomieniem, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją przezskórną
więcej >>
-
Repozycja złamania kości goleni/kostek z unieruchomieniem gipsowym, kość piszczelowa
więcej >>
-
Repozycja złamania kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Repozycja złamania obojczyka z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej oraz unieruchomienie gipsowe
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej ze stabilizatorem zewnętrznym
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem, ręka
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem gipsowym, stopa
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu biodrowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu łokciowego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym ze stabilizacją drutami K, z unieruchomieniem
więcej >>
-
Resekcja stawów śródstopno-palcowych i stabilizacja drutami
więcej >>
-
Rewizja operacyjna kikuta po amputacji w obrębie ręki
więcej >>
-
Stabilizacja dynamiczna tylna międzywyrostkowa kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa cage/proteza ruchoma
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF bez stabilizacji krótkoodcinkowej, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja potyliczno-szyjna/szyjna z dostępu tylnego
więcej >>
-
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C2
więcej >>
-
Stabilizacja zewnętrzna opatrunkiem gipsowym, miednica
więcej >>
-
85 - 85
Stabilizacja zewnętrzna przy użyciu aparatu klamrowego, miednica
więcej >>
-
Staw biodrowy kapoplastyka
więcej >>
-
20000 - 20000
Staw biodrowy proteza bezcementowa
więcej >>
-
13800 - 13800
Staw biodrowy proteza cementowa (endoprotezoplastyka stawu biodrowego)
więcej >>
-
9800 - 9800
Staw biodrowy proteza połowicza
więcej >>
-
7200 - 7200
Staw biodrowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza całkowita
więcej >>
-
6000 - 6000
Staw kolanowy proteza jednoprzedziałowa
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Staw ramienny proteza całkowita
więcej >>
-
Staw ramienny proteza połowicza
więcej >>
-
6000 - 6000
Synovectomia w zesztywnieniu stawów, zapaleniu ścięgna
więcej >>
-
2150 - 2150
Szyna gipsowa kończyny dolnej
więcej >>
-
50 - 50
Szyna gipsowa kończyny górnej
więcej >>
-
35 - 35
Terapia PNF
więcej >>
-
Test samoobsługi
więcej >>
-
Test wytrzymałości siłowej
więcej >>
-
Trepanobiopsja kości przezskórna/otwarta
więcej >>
-
Tutor gipsowy kolana
więcej >>
-
Usunięcie drutowania zębów
więcej >>
-
Usunięcie guzów śródkostnych i wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie implantów - druty K przezskórnie
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - gwóźdź śródszpikowy
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - płytka zespalająca
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - śruby stabilizujące
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów aparat zewnętrzny
więcej >>
-
Usunięcie implantów stabilizujacych kręgosłup
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie materiału zespalającego
więcej >>
-
950 - 950
Usunięcie ogniska patologii kości + stabilizacja złamania patologicznego metalem i cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie ogniska patologii kości + wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie szwów z głowy/szyi
więcej >>
-
20 - 20
Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych z przynasad kości
więcej >>
-
Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchów
więcej >>
-
5500 - 5500
Wertebroplastyka jednego kregu
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Wyciąg lędźwiowy
więcej >>
-
Wyciąg na stole redresyjnym
więcej >>
-
Wyciąg rehabilitacyjny
więcej >>
-
Wyciąg szyjny
więcej >>
-
Wyciągi
więcej >>
-
Wycięcie modzela stopy
więcej >>
-
Wydłużenie kończyny dolnej sposobem ILIZAROWA u dzieci
więcej >>
-
Wydłużenie ścięgna piętowego
więcej >>
-
Wyłuszczenia w dużych stawach
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie gorsetu Jewetta
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie gorsetu lędźwiowego
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np.Typ Philadelphia)
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie protezy stawu barkowego
więcej >>
-
Założenie kołnierza szyjnego
więcej >>
-
Założenie opatrunku gipsowego ramiennego
więcej >>
-
48 - 48
Założenie wyciągu klamrowego za czaszkę
więcej >>
-
Założenie/dopasowanie ortezy przedramienia/ręki
więcej >>
-
Założenie/dopasowanie ortezy stawu biodrowego
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie kości jarzmowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamania szczęki
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamań w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Zaryglowanie przednie stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Zaryglowanie tylne stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Zespoły uciskowe nn. obwodowych np. zespół cieśni nadgarstka
więcej >>
-
1000 - 1000
Zeszycie przerwanych mięśni "stożka rotatorów", staw ramienny
więcej >>
-
Złamanie kostek goleni z zespoleniem śrubą, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości goleni - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości promieniowej ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości udowej - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie przedramienia - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie przedramienia obie kości ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Złamanie szyjki kości udowej, u dzieci
więcej >>
-
Sanatorium Cena *
Fala uderzeniowa - pole radiacyjne
więcej >>
-
65 - 65
Gimnastyka indywidualna i profilaktyka
więcej >>
-
50 - 50
Układ krążenia Cena *
Laserowe leczenie żylaków
więcej >>
-
Laserowe usuwanie hemoroidów HeLP
więcej >>
-
1200 - 3300
Laserowe usuwanie hemoroidów LHP
więcej >>
-
1600 - 3300
Laserowe usuwanie naczynek
więcej >>
-
Leczenie hemoroidów
więcej >>
-
Małoinwazyjna operacja żylaków prądem RF
więcej >>
-
Skleroterapia
więcej >>
-
Skleroterapia żylaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)
więcej >>
-
Skleroterapia żylaków żyły odpiszczelowej/odstrałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)
więcej >>
-
Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)
więcej >>
-
Układ moczowy Cena *
Ablacja termiczna guza nerki laparoskopowa / retroperitoneoskopowa
więcej >>
-
Biopsja cewki moczowej
więcej >>
-
Biopsja guza prącia
więcej >>
-
Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
więcej >>
-
Biopsja tkanek okołocewkowych
więcej >>
-
Całkowite usunięcie moczowodu
więcej >>
-
Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
więcej >>
-
Cystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza (bez kosztu leku)
więcej >>
-
500 - 500
Cystoskopia PDD
więcej >>
-
Częściowe usunięcie prącia z powodu guza
więcej >>
-
Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
więcej >>
-
Częściowe wycięcie nerki
więcej >>
-
Częściowe wycięcie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Drenaż ropnia około-/przynerkowego lub krwiaka okołonerkowego przez lumbotomię
więcej >>
-
ESWL kamienia w moczowodzie
więcej >>
-
ESWL pojedynczego kamienia w nerce
więcej >>
-
ESWL z udziałem anestezjologa
więcej >>
-
ESWL-drugi zabieg z powodu niewystarczajacego rozbicia złogu
więcej >>
-
Kalibracja cewki żeńskiej
więcej >>
-
Kamica moczowodu - operacja otwarta
więcej >>
-
Kamica moczowodu - zabieg endoskopowy
więcej >>
-
Kapsulektomia nerki
więcej >>
-
Klinowa resekcja pęcherza
więcej >>
-
Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu/ elektroresekcji gruczolaka stercza
więcej >>
-
Koagulacja zmiany cewki moczowej endoskopowo
więcej >>
-
Maping pęcherza moczowego
więcej >>
-
Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza pod kontrolą uretroskopową
więcej >>
-
Nakłucie i aspiracja jądra
więcej >>
-
Nakłucie i opróżnienie ropnia stercza
więcej >>
-
Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki
więcej >>
-
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra / powrózka nasiennego lub torbieli najądrza
więcej >>
-
1000 - 1000
Nakłucie przezskórne układu kielichowo-miedniczkowego nerki i wykonanie pieloureterografii zstępującej
więcej >>
-
Nefropatia dziedziczna, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nefroskopia
więcej >>
-
Nefroureterektomia z powodu guza moczowodu
więcej >>
-
Obrzezanie
więcej >>
-
1000 - 1000
Odprowadzenie moczu metodą Kocka
więcej >>
-
Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
więcej >>
-
Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
więcej >>
-
Odtworzenie prącia
więcej >>
-
Opanowanie krwawienia przezcewkowe po TURP
więcej >>
-
Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
więcej >>
-
Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
więcej >>
-
Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa
więcej >>
-
Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
więcej >>
-
Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
więcej >>
-
Plastyka napletka
więcej >>
-
1000 - 1000
Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
więcej >>
-
1400 - 1400
Plastyka V-Y szyi pęcherza
więcej >>
-
Plastyka wędzidełka
więcej >>
-
500 - 500
Płukanie ciał jamistych z powodu priapizmu
więcej >>
-
Polip cewki moczowej - usunięcie
więcej >>
-
1250 - 1250
Rozszerzenie lub nacięcie ujścia pęcherzowego moczowodu przezcewkowe
więcej >>
-
Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
więcej >>
-
Skrócenie moczowodu z reimplantacją
więcej >>
-
Szycie rany jądra
więcej >>
-
Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
więcej >>
-
Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
więcej >>
-
Udrożnienie zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystouretroskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
więcej >>
-
Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu
więcej >>
-
Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)
więcej >>
-
Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
więcej >>
-
Usunięcie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) z moczowodu przezcewkowe
więcej >>
-
Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
więcej >>
-
Usunięcie i jednoczasowa wymiana jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki (bez kosztu tego elementu)
więcej >>
-
Usunięcie jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki
więcej >>
-
Usunięcie kamienia /kamieni z pęcherza moczowego/
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe przez przetokę nerkową PCNL
więcej >>
-
2000 - 2000
Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe z dostępu przez moczwód URSL
więcej >>
-
4500 - 4500
Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielo-kaliko-litotomia)
więcej >>
-
Usunięcie kłykcin prącia laserem
więcej >>
-
500 - 500
Usunięcie nerki (z moczowodem) z powodu gruźlicy
więcej >>
-
Usunięcie nerki z powodu guza
więcej >>
-
Usunięcie podwiązki nasieniowodu
więcej >>
-
Usunięcie protezy wewnątrzcewkowej (stentu) ze sterczowego odcinka cewki
więcej >>
-
Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
więcej >>
-
Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
więcej >>
-
Usunięcie zastawki z nasieniowodu
więcej >>
-
Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
więcej >>
-
Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
więcej >>
-
Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów okołocewkowych
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
więcej >>
-
Wycięcie cewki bez wytworzenia cewki
więcej >>
-
Wycięcie cewki z wytworzeniem brakującego odcinka cewki
więcej >>
-
Wycięcie części nerki podwójnej (heminefrektomia) przez lumbotomię
więcej >>
-
Wycięcie częściowe ściany torbieli nerki przez lumbotomię
więcej >>
-
Wycięcie krwiaka osłonki pochwowej jądra (hematocele)
więcej >>
-
Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
więcej >>
-
Wycięcie moczownika
więcej >>
-
Wycięcie najądrza
więcej >>
-
Wycięcie nerki od dawcy zmarłego
więcej >>
-
Wycięcie nerki od dawcy żywego
więcej >>
-
Wycięcie pęcherza radykalne bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Wycięcie pęcherzyków nasiennych
więcej >>
-
Wycięcie prącia całkowite i wycięcie regionalnych węzłów chłonnych z powodu raka prącia
więcej >>
-
Wycięcie przegrody cewki moczowej
więcej >>
-
Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych po wycięciu prącia z powodu raka
więcej >>
-
Wycięcie struny (chorda) prącia bez wytwarzania brakującego odcinka cewki w przypadku spodziectwa (elongacja prącia)
więcej >>
-
Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
więcej >>
-
Wycięcie tkanki okołocewkowej
więcej >>
-
Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
więcej >>
-
Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
więcej >>
-
Wycięcie torbieli najądrza
więcej >>
-
Wycięcie torbieli przewodu Muellera
więcej >>
-
Wycięcie trójkąta pęcherza
więcej >>
-
Wycięcie uchyłka moczownika
więcej >>
-
Wycięcie wodniaka kanału Nucka
więcej >>
-
Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
więcej >>
-
Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia przewodu wytryskowego pod kontrolą uretroskopową
więcej >>
-
Wycięcie zmiany cewki moczowej
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Biopsja cienkoigłowa ślinianki
więcej >>
-
100 - 100
Biopsja kości czaszki twarzowej
więcej >>
-
Biopsja ślinianki; z nacięciem
więcej >>
-
100 - 100
Biopsja układu limfatycznego (pobranie węzła chłonnego do diagnostyki)
więcej >>
-
Brzuszno-kroczowe wycięcie esicy/odbytnicy
więcej >>
-
Całkowita osteoplastyka szczęki
więcej >>
-
Całkowite usunięcie ślinianki przyusznej
więcej >>
-
5700 - 5700
Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych
więcej >>
-
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
3500 - 3500
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego bez zapalenia
więcej >>
-
2000 - 2000
Cholecystektomia laparoskopowa ze śródoperacyjną cholangiografią
więcej >>
-
2000 - 2000
Cholecystostomia
więcej >>
-
Cholecystostomia
więcej >>
-
Częściowa resekcja trzustki
więcej >>
-
Częściowe wycięcie ślinianki przyusznej
więcej >>
-
Częściowe wycięcie żuchwy
więcej >>
-
Diagnostyczne płukanie otrzewnej
więcej >>
-
Drenaż ropnia okolicy twarzy
więcej >>
-
Drenaż ropnia przestrzeni powięziowej twarzy
więcej >>
-
Drenaż ropnia w anginie Ludwiga
więcej >>
-
Drenaż ropnia wątroby
więcej >>
-
Drenaż torbieli trzustki
więcej >>
-
Duodenoskopia
więcej >>
-
200 - 200
Duodenoskopia z biopsją
więcej >>
-
300 - 300
ECPW
więcej >>
-
Endoskopia jelita grubego przez przetokę
więcej >>
-
Endoskopia jelita grubego przez przetokę z biopsją
więcej >>
-
Endoskopowa polipektomia
więcej >>
-
200 - 200
Endoskopowe usunięcie złogów z dróg żółciowych
więcej >>
-
Endoskopowe usunięcie złogów z dróg żółciowych z litotrypsją
więcej >>
-
Endoskopowe zaopatrzenie krwawienia z przewodu pokarmowego dolnego odcinka
więcej >>
-
Endoskopowe zaopatrzenie krwawienia z przewodu pokarmowego górnego odcinka
więcej >>
-
Ezofagoskopia
więcej >>
-
Ezofagoskopia z biopsją
więcej >>
-
Gastroskopia
więcej >>
-
200 - 200
Gastroskopia z biopsją
więcej >>
-
300 - 300
Gastrostomia
więcej >>
-
Gastrostomia
więcej >>
-
Gumkowanie hemoroidów
więcej >>
-
300 - 700
Hemikolektomia lewostronna
więcej >>
-
Hemikolektomia lewostronna
więcej >>
-
Hemikolektomia prawostronna
więcej >>
-
Hemikolektomia prawostronna
więcej >>
-
Hemimańdibulektomia
więcej >>
-
Inne przepukliny
więcej >>
-
Jednostronne radykalne usunięcie układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Kolonoskopia
więcej >>
-
200 - 200
Kolonoskopia z biopsją i polipektomią (z usunięciem polipów)
więcej >>
-
300 - 300
brak
więcej >>
-
80 - 80
Konsultacja, porada, lekarz gastrolog
więcej >>
-
90 - 160
Laparoskopia zwiadowcza
więcej >>
-
2100 - 2100
Laparoskopia zwiadowcza
więcej >>
-
Laparoskopowe uwolnienie zrostów wewnętrzbrzusznych
więcej >>
-
Laparoskopowe założenie opaski żołądkowej
więcej >>
-
15000 - 15000
Laparoskopowe zaopatrzenie przepukin brzusznych (TAPP/TEPP)
więcej >>
-
Laparotomia zwiadowcza
więcej >>
-
Laparotomia zwiadowcza
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, bakteryjne choroby odzwierzęce
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, choroby bakteryjne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, choroby wywołane przez Chlamydie
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, choroby wywołane przez krętki
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, choroby wywołane przez perwotniaki
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, choroby zakaźne przewodu pokarmowego
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, riketsjozy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, robaczycze
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze; herpes, ospa, odra, różyczka, brodawki wirusowe, inne zakażenia wirusowe uszkadzające skórę i błony śluzowe
więcej >>
-
Leczenie żylaków odbytu
więcej >>
-
Leczenie żylaków odbytu małoinwazyjną metodą RF (radio frequency)
więcej >>
-
2700 - 2800
Marsupializacja torbieli ślinianki
więcej >>
-
4000 - 4000
Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
więcej >>
-
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego dużego
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytowego, powierzchownie
więcej >>
-
Nacięcie podniebienia
więcej >>
-
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
-
Nacięcie zwieracza Oddiego
więcej >>
-
Nakłucie jamy brzusznej
więcej >>
-
Ocinkowa resekcja jelita grubego
więcej >>
-
Odgłobienie jelita cienkiego/grubego
więcej >>
-
Odprowadzenie skrętu jelita cienkiego/grubego
więcej >>
-
Omijające zespolenie żołądkowo-jelitowe
więcej >>
-
Opanowanie krwawienia z odbytu
więcej >>
-
Operacja jednostronnej przepukliny udowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja jednostronnej przepukliny udowej ze zgorzelą
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja Longo
więcej >>
-
1700 - 3600
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek od 6 miesięcy do 5 lat; odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
więcej >>
-
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, wiek poniżej 5 lat; odprowadzalna
więcej >>
-
Operacja naprawcza, pierwotna przepuklina pachwinowa, niemowlę urodzone o czasie w wieku poniżej 6 miesięcy, odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja przepukliny kresy białej
więcej >>
-
1800 - 1800
Operacja przepukliny metodą PHS (Prolene Hernia System)
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja przepukliny mosznowej
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja przepukliny nawrotowej
więcej >>
-
2100 - 2100
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny pępkowej
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja przepukliny pępkowej z niedroznością bez zgorzeli
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja przepukliny pooperacyjnej
więcej >>
-
2100 - 2100
Operacja przepukliny udowej jednostronnej
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja żylaków odbytu metodą Hemoron
więcej >>
-
600 - 650
Operacje naprawcze kości czaszki twarzowej
więcej >>
-
Operacje naprawcze krezki
więcej >>
-
Operacje naprawcze sieci
więcej >>
-
Operacje ortodontyczne żuchwy
więcej >>
-
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej, przyusznej, miąższu i przewodu, podjęzykowej, podżuchwowej
więcej >>
-
3500 - 3500
Osteotomia segmentarna lub podszczytowa
więcej >>
-
Otwarta biopsja jelita cienkiego
więcej >>
-
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej
więcej >>
-
Plastyka cofniecie bródki
więcej >>
-
Plastyka kości żuchwy
więcej >>
-