Gabinety Cena *
Konsultacja, porada, lekarz alergolog
więcej >>
-
70 - 160


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
Alergia
więcej >>
Alergia pokarmowa
więcej >>
Anafilaksja
więcej >>
Egzema
więcej >>
Uczulenie
więcej >>
Wstrząs anafilaktyczny
więcej >>
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
więcej >>
Eozynofilia
więcej >>
Hemofilia A
więcej >>
Hemofilia B
więcej >>
Histiocytoza X
więcej >>
Krioglobulinemia
więcej >>
Methemoglobinemia
więcej >>
Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)
więcej >>
Nadpłytkowość samoistna
więcej >>
Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
więcej >>
Niedokrwistość Fanconiego
więcej >>
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
więcej >>
Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
więcej >>
Niedokrwistość syderoblastyczna
więcej >>
Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru miedzi
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość Addisona - Biermera)
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
więcej >>
Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
więcej >>
Plamica Henocha i Schoenleina
więcej >>
Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID)
więcej >>
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
więcej >>
Sarkoidoza
więcej >>
Sferocytoza dziedziczna
więcej >>
Stan po splenektomii
więcej >>
Talasemia
więcej >>
Zespół Di George’a
więcej >>
zespół hemolityczno-mocznicowy
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Alergiczny katar
więcej >>
Alergiczny nieżyt nosa
więcej >>
Allergic rhinitis
więcej >>
Astma oskrzelowa
więcej >>
Astma pyłkowa
więcej >>
Kaszel
więcej >>
Katar
więcej >>
Katar sienny
więcej >>
Nieżyt nosa
więcej >>
Ostre nawracające zapalenie zatok
więcej >>
Przewlekły katar
więcej >>
Przewlekły nieżyt nosa
więcej >>
alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych
więcej >>
Astma
więcej >>
katar alergiczny
więcej >>
niedrożny nos
więcej >>
obrzęk krtani
więcej >>
oddychanie ustami
więcej >>
swędzenie w nosie
więcej >>
świszczący oddech
więcej >>
wydzielina z nosa
więcej >>
napad astmy
więcej >>
Choroby układu krążenia
Agranulocytoza
więcej >>
Choroba von Willebranda
więcej >>
Hemofilia A i B
więcej >>
Ostra niewydolność krążenia
więcej >>
Ciąża, poród i połóg
EPH gestoza podczas ciąży, porodu i połogu
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Hemoroidy
więcej >>
Katar żołądka
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Hiperaldosteronizm
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Choroby wewnętrzne
Alergologia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej
-

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać
-

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga
-

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych
-

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Czystość w pokojach/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

Dostęp do radioodbiorników i telewizji
-

Dostęp do internetu
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich