• Adres: 40-486 Katowice ul. Mysłowicka 13
  • Nr tel. 032-6087669
  • Nr tel. 032-2552856
  • Nr fax 032-6087669 w. 27
  • E-mail: gzla.katowice@wp.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich