• Adres: 20-468 Lublin - Kruczkowskiego 21
  • Nr tel. 081-7604202
  • Nr tel. 081-7604202
  • Nr fax 081-7441464
  • Nr fax 081-7441464
  • www.osk.lublin.pl


Ucho Cena *
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale otolaryngologicznym, pobyt na oddziale otolaryngologii
więcej >>
-
150 - 150
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)
więcej >>
-
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony
więcej >>
-
Wycięcie wyrośli kostnej (wyrośli kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)
więcej >>
-
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka)
więcej >>
-
Przedmuchanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem
więcej >>
-
100 - 100
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne
więcej >>
-
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego
więcej >>
-
Mastoidektomia; całkowita
więcej >>
-
Usunięcia polipa usznego
więcej >>
-
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)
więcej >>
-
Tympanoplastyka bez mastoidektomii
więcej >>
-
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka owalnego
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka okrągłego
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Częściowe usunięcie krtani (hemilaryngektomia) zaliczane do tzw. metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Usuniecie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej
więcej >>
-
Badanie fiberoskopem (fiberoendoskopia)
więcej >>
-
Ogladanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem gietkim lub sztywnym
więcej >>
-
Mikrochirurgia krtani-instrumentalna
więcej >>
-
2500 - 2500
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2
więcej >>
-
Badanie krtani /laryngoskopia/ w znieczuleniu ogónym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.
więcej >>
-
Nacięcie krtani (nacięcie chrząstki tarczowej, rozszczepienie zupełne krtani); z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej
więcej >>
-
Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Radiokoagulacja Celon-opercja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie
więcej >>
-
1500 - 1500
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny
więcej >>
-
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie przegrody nosa
więcej >>
-
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa
więcej >>
-
Wyciecie polipów nosa
więcej >>
-
1500 - 1500
Wyciecie polipa nozdrzy tylnych
więcej >>
-
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnatrznosowy
więcej >>
-
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)
więcej >>
-
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych,dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Zamkniecie przetoki ustno-szczekowej
więcej >>
-
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych
więcej >>
-
Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa (tamponada przednia) różnymi metodami spongostan, Merocel, tamponada
więcej >>
-
300 - 300
Tamponada tylna
więcej >>
-
500 - 500
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację splotów naczyniowych róznymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z jamy nosowej: dorośli/dzieci
więcej >>
-
Nastawienie kości nosa w znieczuleniu miejscowym ze stabilizacją gipsową
więcej >>
-
1500 - 1500
Nastawienie złamania nosa otwarte
więcej >>
-
Korekta przegrody nosowej w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
-
3750 - 3750
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną
więcej >>
-
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna
więcej >>
-
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa
więcej >>
-
Krioterapia małżowin nosowych
więcej >>
-
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
2400 - 2400
Operacja/oczyszczenie zatoki szczekowej z dojścia przez nos
więcej >>
-
operacja zatok szcekowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Calldwel-Luc
więcej >>
-
Badanie endoskopowe nos i/lub zatok
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)
więcej >>
-
4500 - 4500
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa
więcej >>
-
5000 - 5000
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów lub bez/ z otwarciem sitowia/ zatoki klinowej
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna; z usunięciem komórek sitowych, całkowitym (przednim i tylnym)
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej;
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej; z usunięciem tkanki z zatoki szczękowej
więcej >>
-
Punkcja zatoki czołowej
więcej >>
-
Otwarcie zatok z dojścia zewnetrznego
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z otwarciem zatoki klinowej; z usunięciem tkanki z zatoki klinowej
więcej >>
-
Usunięcie torbieli środkowej szyi
więcej >>
-
1400 - 1400
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS)
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
więcej >>
-
Septorynoplastyka
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a
więcej >>
-
Septoplastyka endoskopowa
więcej >>
-
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) z usunięciem polipów nosa
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Płukanie zatok przynosowych przy użyciu Hydrodebridera
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Biopsja cienkoigłowa ślinianki
więcej >>
-
100 - 100
Biopsja ślinianki; z nacięciem
więcej >>
-
100 - 100
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej
więcej >>
-
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez
więcej >>
-
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi
więcej >>
-
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
więcej >>
-
4000 - 4000
Wycięcie ślinianki podjęzykowej
więcej >>
-
4000 - 4000
Układ odpornościowy (immunologiczny) Cena *
Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego zn.miejscowe
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny
więcej >>
-
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtrórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci
więcej >>
-
1500 - 1500
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem, lasera, Celon, APC i innych
więcej >>
-
Usunięcie migdałków podniebiennych
więcej >>
-
2000 - 2000
Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka
więcej >>
-
Usunięcie migdała gardłowego /adenotomia/ oraz przycięcie podniebiennych /tonsillotomia/ oraz tympanotomia /Naciecie bł.bębenkowej/ oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Skóra Cena *
Usunięcie torbieli bocznej szyi
więcej >>
-
3500 - 3500


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu oddechowego
Alergiczny katar
więcej >>
Alergiczny nieżyt nosa
więcej >>
Allergic rhinitis
więcej >>
Astma pyłkowa
więcej >>
Chrapanie
więcej >>
Chrypka
więcej >>
Kaszel
więcej >>
Katar
więcej >>
Nieżyt nosa
więcej >>
Ostre zapalenie zatok
więcej >>
Przerost migdałów
więcej >>
Przewlekłe zapalenie zatok
więcej >>
Przewlekły katar
więcej >>
Przewlekły nieżyt nosa
więcej >>
ból czoła
więcej >>
ból gardła
więcej >>
ból twarzy
więcej >>
krwawienie z nosa
więcej >>
mowa nosowa
więcej >>
nalot na migdałkach
więcej >>
niedrożność nosa
więcej >>
niedrożny nos
więcej >>
niski głos
więcej >>
obrzęk gardła
więcej >>
obrzęk krtani
więcej >>
ogólna niedrożność nosa
więcej >>
ostre zapalenie krtani
więcej >>
polip nosa
więcej >>
schorzenia zatok i nosa
więcej >>
stale zatkany nos
więcej >>
suche śluzówki
więcej >>
zaburzenia węchu
więcej >>
zaczerwienie gardła
więcej >>
zaczerwienie migdałków
więcej >>
zanik mowy
więcej >>
Zapalenie zatok
więcej >>
Polipy nosa
więcej >>
Nieżyt nosa i zatok
więcej >>
bezdech
więcej >>
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Ból ucha
więcej >>
Czyrak ucha
więcej >>
Głuchota starcza
więcej >>
Krwotok z nosa
więcej >>
Nagła głuchota
więcej >>
Ostre zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Otoskleroza
więcej >>
Przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych
więcej >>
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Szum w uszach
więcej >>
Szumy uszne
więcej >>
Woskowina w uchu
więcej >>
Zaburzenia równowagi
więcej >>
Zapalenie języka
więcej >>
Zapalenie ślinianek
więcej >>
Zapalenie ucha zewnętrznego
więcej >>
Zatkane ucho
więcej >>
gwizdy w uszach
więcej >>
niedosłuch
więcej >>
obrzęk ucha
więcej >>
pełność ucha
więcej >>
Perlak
więcej >>
powiększone małżowiny usznej
więcej >>
skąpa ilość woskowiny
więcej >>
Ubytek błony bębenkowej
więcej >>
wyciek płynu z ucha
więcej >>
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego
więcej >>
zaburzenia słuchu
więcej >>
zaczerwienie ucha
więcej >>
zapalenia uszu
więcej >>
Zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Zapalenie wyrostka sutkowatego
więcej >>
Inne choroby ucha
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Ból głowy
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Hematuria
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Polipy przewodu pokarmowego
więcej >>
Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
więcej >>
torbiele jamy ustnej
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
przerost migdałków
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Otolaryngologia
Laryngologia
Otolaryngologia
Pediatria
Otolaryngologia dziecięca

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji

(głosów: 1)

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala

(głosów: 1)

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się

(głosów: 1)

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej

(głosów: 1)

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)

(głosów: 1)

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego

(głosów: 1)

Szybkość reagowania na wezwanie

(głosów: 1)

Dostępność podczas dyżurów nocnych

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki

(głosów: 1)

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale

(głosów: 1)

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)

(głosów: 1)

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 1)

Czystość na oddziale/w toalecie

(głosów: 1)

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)

(głosów: 1)

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania

(głosów: 1)

Pomoc przy spożywaniu posiłków

(głosów: 1)

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)

(głosów: 1)

TV sali chorych/na oddziale

(głosów: 1)

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala

(głosów: 1)

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital

(głosów: 1)Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarze

Jefflync 04.12.2017
Where To Order Genuine Drug Alli Doxycycline cialis Achat Xenical Sans Ordonnance Nursing Responsibility In Giving
Amoxicillin
Jefflync 04.12.2017
Where To Order Genuine Drug Alli Doxycycline cialis Achat Xenical Sans Ordonnance Nursing Responsibility In Giving
Amoxicillin
Jefflync 04.12.2017
Where To Order Genuine Drug Alli Doxycycline cialis Achat Xenical Sans Ordonnance Nursing Responsibility In Giving
Amoxicillin
Jefflync 04.12.2017
Where To Order Genuine Drug Alli Doxycycline cialis Achat Xenical Sans Ordonnance Nursing Responsibility In Giving
Amoxicillin
HarostonsJat 04.12.2017
Can You Sell Viagra On Ebay 60 Cialis Tempo Di Effetto viagra Cialis Libera Vendita Buy Lexapro 5mg In Singapore


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich