• Adres: 62-041 Puszczykowo - Kraszewskiego 11
  • Nr tel. 61-813-32-52
  • Nr fax 61-813-32-62


Układ krążenia Cena *
Stymulator jednojamowy, wymiana
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Zastawka określonego poziomu ciśnienia otwarcia ewentualnie z urządzeniem antysyfonowym
więcej >>
-
Zastawka programowalna
więcej >>
-
Krwiak przymózgowy - ewakuacja
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego
więcej >>
-
Wycięcie guza układu komorowego
więcej >>
-
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora
więcej >>
-
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego
więcej >>
-
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynowkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką podstawową
więcej >>
-
Krwiak śródmózgowy - ewakuacja
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynowkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory
więcej >>
-
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego
więcej >>
-
Złamanie koser pokrywy i/lub podstawy czaszki bez lub z płynotokiem; leczenie operacyjne wraz z kosztem środka technicznego/biomedycznego
więcej >>
-
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnatrzczaszkowo)
więcej >>
-
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)
więcej >>
-
Stereotaktyczna biopsja mózgu
więcej >>
-
Zaklipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu
więcej >>
-
Wycięcie guza mózgu lub móżdżku
więcej >>
-
Zaklipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu
więcej >>
-
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mózgu
więcej >>
-
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki
więcej >>
-
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie
więcej >>
-
Uraz czaszkowo-mózgowy otwarty, drążący - chirurgiczne zaopatrzenie i1lub plastyka kości czaszki
więcej >>
-
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczepienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego
więcej >>
-
Zapalenie kości pokrywy czaszki- diagnostyka, leczenie operacyjne; kraniektomia
więcej >>
-
Wodogłowie - diagnostyka (inwazyjny test infuzyjny)
więcej >>
-
Wodogłowie - leczenie endoskopowe
więcej >>
-
Uzupełnienie ubytku kości czaszki
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką podstawową
więcej >>
-
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)
więcej >>
-
Mikrochirurgiczna drezotomia
więcej >>
-
Leczenie operacyjne gruczolaka przysadki; przezklinowe
więcej >>
-
reotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego
więcej >>
-
Wycięcie naczyniaka mózgu
więcej >>
-
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki
więcej >>
-
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne
więcej >>
-
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochyłego przedniego
więcej >>
-
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej
więcej >>
-
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapaleń zatok przynosowych i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego
więcej >>
-
Wszczepienie implantu pniowego
więcej >>
-
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego
więcej >>
-
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
więcej >>
-
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
więcej >>
-
Uszkodzenie rdzenia kręgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa
więcej >>
-
Leczenie neuroprotekcyjne we wlewie
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
więcej >>
-
Wycięcie guza środrdzeniowego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
więcej >>
-
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych bez neurologicznych objawów uciskowych, izolowana spondylodeza z/bez stabilizacją implantami
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez fenestrację
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez laminektomię
więcej >>
-
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych
więcej >>
-
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy
więcej >>
-
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka
więcej >>
-
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroliza chemiczna
więcej >>
-
1200 - 1200
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja
więcej >>
-
1200 - 1200
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy
więcej >>
-
Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu nerwowego
Udar mózgu
więcej >>
Choroby układu krążenia
KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY, SAH
więcej >>
ZAWAŁ MÓZGU
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Neurochirurgia


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich