• Adres: 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4
  • Nr tel. 022-5022000
  • Nr tel. 022-5021514
  • Nr fax 022-5022139
  • Nr fax 022-5022101
  • www.szpital-clo.med.pl


Układ krążenia Cena *
Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań
więcej >>
-
Holter RR
więcej >>
-
Pakiet - przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
więcej >>
-
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z dwoma stentami
więcej >>
-
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
więcej >>
-
Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)
więcej >>
-
Usuwanie pajączków na twarzy
więcej >>
-
Usuwanie naczynek
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np.Typ Philadelphia)
więcej >>
-
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C2
więcej >>
-
Stabilizacja potyliczno-szyjna/szyjna z dostępu tylnego
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa cage/proteza ruchoma
więcej >>
-
Założenie wyciągu klamrowego za czaszkę
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową
więcej >>
-
100 - 100
Założenie i dopasowanie gorsetu Jewetta
więcej >>
-
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa zamknięta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa otwarta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Kyfoplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
10000 - 10000
Założenie i dopasowanie gorsetu lędźwiowego
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Proteza ruchoma /ALIF krążka miedzykręgowego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF bez stabilizacji krótkoodcinkowej, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Zeszycie przerwanych mięśni "stożka rotatorów", staw ramienny
więcej >>
-
Otwarta rekonstrukcja wyrostka barkowego łopatki
więcej >>
-
Zaryglowanie przednie stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Zaryglowanie tylne stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamań w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Otwarte/operacyjne nastawienie złamań/zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie protezy stawu barkowego
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Dessaulta, staw ramienny
więcej >>
-
79 - 79
Łokieć tenisisty/golfisty-chirurgiczne leczenie epicodylitów
więcej >>
-
1300 - 1300
Niestabilnośc stawu łokciowego - plastyka więzadeł
więcej >>
-
Osteosynteza stawu łokciowego minimalna/otwarta
więcej >>
-
Osteotomie poprawiające oś stawu łokciowego
więcej >>
-
Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchów
więcej >>
-
5500 - 5500
Założenie opatrunku gipsowego ramiennego
więcej >>
-
48 - 48
Biopsja okołostawowa zamknięta/otwarta, staw łokciowy
więcej >>
-
Operacja uwolnienia nerwu łokciowego
więcej >>
-
Artroskopia stawu łokciowego/usunięcie ciał wolnych
więcej >>
-
Osteosynteza kości ramiennej
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości ramiennej
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, ramię
więcej >>
-
Opatrunek wiszący Caldwella, ramię
więcej >>
-
Osteosynteza zamknięta kości przedramienia drutami k/epiblok/pręty Ruscha
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości przedramienia
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, przedramię
więcej >>
-
Osteosynteza otwarta płytkowa/śródszpikowa gwoździami ryglowanymi, przedramię
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy okrężny przedramienny
więcej >>
-
30 - 30
Założenie/dopasowanie ortezy przedramienia/ręki
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie niestabilnych złamań miednicy
więcej >>
-
Operacja usztywnienia stawu biodrowego
więcej >>
-
Biopsje kości miednicy
więcej >>
-
Blokada stawu krzyżowo-biodrowego (jednego)
więcej >>
-
Gips biodrowy/spica
więcej >>
-
85 - 85
Założenie/dopasowanie ortezy stawu biodrowego
więcej >>
-
Nastawienie i zespolenie złamania szyjki kości udowej
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie złamania 1/3 bliższej kości udowej
więcej >>
-
Artroskopia stawu biodrowego
więcej >>
-
Hemipelwektomia
więcej >>
-
Osteosynteza kości udowej
więcej >>
-
Osteotomie dalszej nasady kości udowej
więcej >>
-
Artroskopowa operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kolana
więcej >>
-
2500 - 2500
Artroskopowa operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo-torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego
więcej >>
-
2700 - 2700
Artroskopowe usunięcie błony maziowej kolana, zeszycie troczków rzepki
więcej >>
-
2500 - 2500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopia diagnostyczna
więcej >>
-
2400 - 2400
Artroskopia rozpoznawcza stawu skokowo-goleniowego
więcej >>
-
2400 - 2400
Staw ramienny proteza połowicza
więcej >>
-
6000 - 6000
Staw ramienny proteza całkowita
więcej >>
-
Staw biodrowy proteza połowicza
więcej >>
-
7200 - 7200
Staw biodrowy kapoplastyka
więcej >>
-
20000 - 20000
Staw biodrowy proteza bezcementowa
więcej >>
-
13800 - 13800
Staw biodrowy proteza cementowa (endoprotezoplastyka stawu biodrowego)
więcej >>
-
9800 - 9800
Staw biodrowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza jednoprzedziałowa
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza całkowita
więcej >>
-
6000 - 6000
Staw kolanowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Alloplastyki specjalne-nowotworowe/custom made / koszt protezy ok.50 000 /
więcej >>
-
Usunięcie guzów śródkostnych i wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie guza kości i stabilizacja złamania patologicznego implantami i/lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych z przynasad kości
więcej >>
-
Amputacje i wyłuszczenia w stawach kończyny dolnej i górnej
więcej >>
-
1300 - 1300
Opatrunek na ranę pooperacyjną, duży
więcej >>
-
30 - 30
Opatrunek na ranę pooperacyjną, mały
więcej >>
-
20 - 20
Rekonstrukcja palucha koślawego z osteotomią I kosci śródstopia
więcej >>
-
1800 - 1800
Korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopy
więcej >>
-
1900 - 1900
Resekcja stawów śródstopno-palcowych i stabilizacja drutami
więcej >>
-
Rekonstrukcja kości piętowej po wadliwie wygojonym złamaniu
więcej >>
-
Operacyjne usztywnienie kości stępu
więcej >>
-
Blokada lekowa/przeciwbólowa w obrebie stawów stępu i stopy
więcej >>
-
Operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego
więcej >>
-
50 - 50
Wycięcie modzela stopy
więcej >>
-
Wydłużenie ścięgna piętowego
więcej >>
-
Repozycja nieoperacyjna, stabilizacja gorsetem gipsowym
więcej >>
-
85 - 85
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia płytkowa odc.szyjnego kręgosłupa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna prętowa odc. szyjnego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu szyjnego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna przeznasadowa odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia /boczna odc. piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu i stabilizacja przednia/boczna odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia/korekcja kręgosłupa piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz odbarczenie struktur nerwowych kanału kręgowego
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz plastyka opony rdzenia
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz zastosowanie przeszczepów zamrożonych
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odc. szyjnego
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego
więcej >>
-
Stabilizacja dynamiczna tylna międzywyrostkowa kręgosłupa
więcej >>
-
Iniekcja sterydowa kontrolowana rtg stawów kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przezskórna kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja operacyjna kręgosłupa
więcej >>
-
Wertebroplastyka jednego kregu
więcej >>
-
Cementoplastyka ogniska patologicznego kręgosłupa
więcej >>
-
Repozycja pośrednia wyciągowa, miednica
więcej >>
-
Stabilizacja zewnętrzna opatrunkiem gipsowym, miednica
więcej >>
-
85 - 85
Stabilizacja zewnętrzna przy użyciu aparatu klamrowego, miednica
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania i stabilizacja wewnętrzna z użyciem implantów, miednica
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym ze stabilizacją drutami K, z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania obojczyka z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i stabilizacja obojczyka
więcej >>
-
7000 - 7000
Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej ze stabilizacją prostą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z zespoleniem płytą
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej oraz unieruchomienie gipsowe
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej ze stabilizatorem zewnętrznym
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonu kości ramiennej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją przezskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją płytkową
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu łokciowego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnia wyrostka łokciowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie złamania bliższego końca kości promieniowej
więcej >>
-
5200 - 5200
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonów kości przedramienia z zespoleniem wewnetrznym
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości przedramienia
więcej >>
-
5200 - 5200
Repozycja złamania / zwichnięcia z unieruchomieniem, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna repozycja złamnia/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości nadgarstka
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem, ręka
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, ręka
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu biodrowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu biodrowego + unieruchomienie
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnaia szyjki kości udowej śrubami
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza połowicza bezcementowa/cementowa
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza całkowita bezcementowa/ cementowa
więcej >>
-
Repozycja złamania kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca prętami Endera, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytką dynamiczną szyjkowo-trzonową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca gwoździem typu gamma, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu płytą, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca trzonu płytą kątowo stabilną, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania aparatem zewnętrznym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania dalszego końca drutami K, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Punkcja stawu kolanowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
50 - 50
Operacyjna repozycja złamania rzepki oraz zespolenie popręgami Webera, kolano
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja oraz stabilizacja kłykci kości udowej
więcej >>
-
Repozycja złamania kości goleni/kostek z unieruchomieniem gipsowym, kość piszczelowa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja ze stabilizacją złamania kłykci kości piszczelowej
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca śrubami
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego konca śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania kostek płytą/śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja uszkodzenia więzozrostu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości goleni
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem gipsowym, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i stabilizacja przeskórna drutami K z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie wewnętrzne z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna plastyka korekcyjna palców stopy
więcej >>
-
Punkcja krwiaka podskórnego
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja diagnostyczna jamy stawu
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja kaletki zapalnej
więcej >>
-
Inikecja sterydowa okołostawowa / okołowięzadłoawa
więcej >>
-
Trepanobiopsja kości przezskórna/otwarta
więcej >>
-
Usunięcie ogniska patologii kości + wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie ogniska patologii kości + stabilizacja złamania patologicznego metalem i cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie implantów stabilizujacych kręgosłup
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - druty K przezskórnie
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - śruby stabilizujące
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - płytka zespalająca
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - gwóźdź śródszpikowy
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów aparat zewnętrzny
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu jednego dystrakora, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów z kostektomią na 5 poziom, u dzieci
więcej >>
-
Wydłużenie kończyny dolnej sposobem ILIZAROWA u dzieci
więcej >>
-
Ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Operacyjne leczenie wrodzonych zastarzałych zwichnięć stawu biodrowego i ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Operacyjne leczenie biodra szpotawego
więcej >>
-
Obniżenie krętarza
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej
więcej >>
-
Wyłuszczenia w dużych stawach
więcej >>
-
Operacyjne leczenie nowotworów złośliwych (ablacje)
więcej >>
-
Miotomia trójpunktowa
więcej >>
-
Kręcz szyi - leczenie operacyjne
więcej >>
-
Złamanie przedramienia obie kości ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kostek goleni z zespoleniem śrubą, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie szyjki kości udowej, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości promieniowej ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Paznokcie wrastajace, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie przedramienia - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości goleni - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości udowej - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka
więcej >>
-
Artroskopia kolana; autoprzeszczepy kostno-chrzęstne, przeszczep łąkotki, przeszczep chondrocytów, rekonstrukcja chrząstki
więcej >>
-
Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania
więcej >>
-
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
więcej >>
-
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)
więcej >>
-
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien naczyń nerwów na poziomie ręki, palców
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej
więcej >>
-
Usuniecie torbieli Bakera
więcej >>
-
Biologiczna stymulacja gojenia
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Usunięcie guza ściany klatki piersiowej z rekonstrukcją
więcej >>
-
3800 - 4000
Polisomnografia
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
więcej >>
-
Septorynoplastyka
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a
więcej >>
-
Septoplastyka endoskopowa
więcej >>
-
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
więcej >>
-
Pogotowie ratunkowe Cena *
Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza
więcej >>
-
Przewóz ambulansem transportowym z lekarzem
więcej >>
-
Transport noworodka karetką N
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)
więcej >>
-
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
więcej >>
-
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
więcej >>
-
Rehabilitacja Cena *
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju jednoosobowym
więcej >>
-
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju dwuosobowym
więcej >>
-
USG (ultrasonografia) Cena *
USG nadnerczy
więcej >>
-
USG szyjki macicy
więcej >>
-
USG Doppler naczyń kończyn dolnych
więcej >>
-
USG ginekologiczne screeningowe
więcej >>
-
Usg dołów podkolanowych
więcej >>
-
Usg powrózka nasiennego
więcej >>
-
Usg mięśni i ścięgien
więcej >>
-
Ucho Cena *
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze – zabieg jednostronny
więcej >>
-
Iniekcja podspojówkowa
więcej >>
-
Fotokoagulacja (laser) siatkówki
więcej >>
-
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy
więcej >>
-
Usunięcie skrzydlika
więcej >>
-
Kapsulotomia laserowa
więcej >>
-
Ćwiczenia ortoptyczne
więcej >>
-
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs
więcej >>
-
Iniekcja okołogałkowa
więcej >>
-
Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniec.miejsc. lub dożylnym
więcej >>
-
Aplikacja zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych
więcej >>
-
Płukanie dróg łzowych u dzieci
więcej >>
-
Dobór okularów pryzmatycznych
więcej >>
-
Kriopeksja
więcej >>
-
Przecięcie torby tylnej soczewki /kapsulotomia tylna - laserowa/
więcej >>
-
Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem
więcej >>
-
Usunięcie zmiany na spojówce
więcej >>
-
Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
więcej >>
-
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna
więcej >>
-
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda endoskopowa
więcej >>
-
Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/
więcej >>
-
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)
więcej >>
-
Sondowanie kanalika łzowego u dorosłych
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Apophysitis calcanei
więcej >>
Artretyzm
więcej >>
Artroza
więcej >>
Artroza kręgosłupowo-żebrowa
więcej >>
Artroza segmentu kręgowego
więcej >>
Biodro przeskakujące
więcej >>
Biodro trzaskające
więcej >>
Boczne skrzywienie kręgosłupa
więcej >>
Ból karku
więcej >>
Ból kończyn
więcej >>
Ból pleców
więcej >>
Bóle kręgosłupa
więcej >>
Chondromalacja rzepki
więcej >>
Choroba Bechterewa
więcej >>
Choroba Forestiere - Rotes - de Querol
więcej >>
Choroba Haglunda - Severa
więcej >>
Choroba Scheuermanna
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
więcej >>
Cysta kostna
więcej >>
Dna moczanowa
więcej >>
Dreszcze
więcej >>
Drgawki
więcej >>
Dysplazja stawów biodrowych
więcej >>
Dysplazja stawu biodrowego
więcej >>
Gonartroza
więcej >>
Gruźlica kości
więcej >>
Guz olbrzymiokomórkowy
więcej >>
Hiperostoza usztywniająca kręgosłupa
więcej >>
Koksartroza
więcej >>
Kolana koślawe
więcej >>
Kolana szpotawe
więcej >>
Koślawy palec u stopy
więcej >>
Krzywica
więcej >>
Kurcz
więcej >>
Łokieć tenisisty
więcej >>
Martwica guza kości piętowej
więcej >>
Miastenia
więcej >>
Mięsak kościopochodny
więcej >>
Młodzieńcza kifoza
więcej >>
Neuropatia
więcej >>
Niedomoga mięśniowa
więcej >>
Niedowład kończyn
więcej >>
Osteofitoza trzonów kręgowych
więcej >>
Osteomalacja
więcej >>
Osteonecrosis
więcej >>
Osteoporoza
więcej >>
Ostroga piętowa
więcej >>
Palce młotkowate
więcej >>
Płaskostopie
więcej >>
Postrzał i rwa kulszowa
więcej >>
Reumatoidalne zapalenie stawów
więcej >>
Skolioza
więcej >>
Spondyloarthrosis
więcej >>
Stopa suszkowata
więcej >>
Torbiel samotna kości
więcej >>
Urazy i złamania nosa
więcej >>
Wrodzona stopa końsko - szpotawa
więcej >>
Wrodzona stopa płaska
więcej >>
Wrodzony kręcz szyi
więcej >>
Zapalenie kaletki maziowej
więcej >>
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
więcej >>
Zastrzał
więcej >>
Zespół bolesnego barku
więcej >>
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
więcej >>
Złamania kostek goleni
więcej >>
Złamania kości przedramienia
więcej >>
Złamania kości stępu
więcej >>
Złamania kości śródstopia i palców stopy
więcej >>
Złamania kości udowej
więcej >>
Złamania miednicy
więcej >>
Złamania trzonu kości udowej
więcej >>
Złamanie kości
więcej >>
Złamanie kości podudzia
więcej >>
Złamanie kości ramiennej
więcej >>
Złamanie kości śródręcza i palców ręki
więcej >>
Złamanie kręgosłupa
więcej >>
Złamanie łopatki
więcej >>
Złamanie nadgarstka
więcej >>
Złamanie obojczyka
więcej >>
Złamanie rzepki
więcej >>
Złamanie żeber
więcej >>
Zwyrodnienie biodra
więcej >>
Zwyrodnienie stawów kęgów szyjnych
więcej >>
Zwyrodnienie stawu kolanowego
więcej >>
Artropatia w przebiegu chorób jelit
więcej >>
asymetria twarzy głowa pochylona w bok
więcej >>
ból (promieniujący do ucha, żuchwy i potylicy)
więcej >>
ból barku
więcej >>
ból kolana
więcej >>
ból kości
więcej >>
ból kręgosłupa
więcej >>
ból krzyżów
więcej >>
ból łydek
więcej >>
ból mięśni
więcej >>
ból palca
więcej >>
ból pięty
więcej >>
ból prawego podżebrza
więcej >>
ból promieniujący do kończyny
więcej >>
ból stawów
więcej >>
ból stopy
więcej >>
ból szczęki
więcej >>
ból szyi
więcej >>
ból wielostawowy
więcej >>
Bóle grzbietu
więcej >>
bóle kostno
więcej >>
bóle kostno - stawowe
więcej >>
bóle krzyża
więcej >>
bóle mięśniowe
więcej >>
bóle stawowe
więcej >>
bóle stawów
więcej >>
Chondrokalcynoza
więcej >>
Choroba Kaschin-Becka
więcej >>
Choroba Kienbocka
więcej >>
Choroba Legg-Calve-Perthesa
więcej >>
Choroba Pageta
więcej >>
Choroba Stilla
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowego
więcej >>
Ciało obce w jamie stawowe
więcej >>
deformacja stopy
więcej >>
długie kończyny
więcej >>
dolegliwości reumatyczne
więcej >>
drętwienie
więcej >>
drętwienie kończyn
więcej >>
drętwienie nóg
więcej >>
drętwienie rąk
więcej >>
drżenie
więcej >>
drżenie grubofaliste
więcej >>
drżenie kończyn
więcej >>
drżenie mięśni
więcej >>
Gruźlicze zapalenie stawu
więcej >>
Guzkowe zapalenie tętnic
więcej >>
kifoza i lordoza
więcej >>
kurcze mięśni
więcej >>
lewego ramienia
więcej >>
łopatki
więcej >>
Martwica jałowa kości
więcej >>
Młodzieńcze zapalenie stawów
więcej >>
niedowład mięśni
więcej >>
obniżenie sprawności fizycznej
więcej >>
obrzęk kończyn dolnych
więcej >>
obrzęk stawu
więcej >>
obrzęk stawu kolanowego
więcej >>
obrzęk stóp
więcej >>
obrzęki kończyn dolnych
więcej >>
Odczynowe zapalenie stawów
więcej >>
opadanie stopy
więcej >>
osłabienie mięśni
więcej >>
Osteoporoza ze złamaniem patologicznym
więcej >>
Paluch koślawy
więcej >>
paraliż mięsni
więcej >>
pęknięcia kości
więcej >>
pogrubienie stawu
więcej >>
Poinfekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
więcej >>
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
więcej >>
powiększenie kości
więcej >>
przerost mięśni
więcej >>
Przykurcz Dupuytriena
więcej >>
Ropne zapalenie stawów
więcej >>
Samoistne pęknięcie ścięgna
więcej >>
skrócenie palców
więcej >>
Skrócenie ścięgna Achillesa
więcej >>
skrzywienie głowy
więcej >>
skurcz mięśni
więcej >>
skurcze
więcej >>
skurcze mięśni
więcej >>
skurcze w nogach
więcej >>
spadek gęstości kości
więcej >>
Staw rzekomy
więcej >>
stawowe
więcej >>
sztywność karku
więcej >>
sztywność stawów
więcej >>
szybszy wzrost
więcej >>
Toczeń układowy
więcej >>
Torbiel podkolanowa Bakera
więcej >>
Twardzina układowa
więcej >>
Uszkodzenia łąkotek
więcej >>
Wtrętowe zapalenie mięśni
więcej >>
zaburzenia ruchu
więcej >>
zaburzenie ruchu
więcej >>
zapalenie skórno-mięśniowe
więcej >>
zapalenie stawów
więcej >>
Zapalenie szpiku kostnego
więcej >>
Zapalenie ścięgna Achillesa
więcej >>
Zespół de Quervaina
więcej >>
Zespół Sjogrena
więcej >>
Ziarniniakowatość Wegenera
więcej >>
złamania
więcej >>
zniekształcenie klatki piersiowej
więcej >>
zniekształcenie stawów typu Charcota
więcej >>
Zwyrodnienie kręgosłupa
więcej >>
Zwyrodnienie wielostawowe
więcej >>
Choroby maziówki i ścięgien
więcej >>
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
więcej >>
Choroby chrząstki
więcej >>
Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Drżenie rąk
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Riketsjozy
więcej >>
Robaczyce
więcej >>
Zimnica
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Niedożywienie
więcej >>
Choroba addisona
więcej >>
Rodzinne przedwczesne dojrzewanie męskie
więcej >>
Zespół Conna
więcej >>
Zespół Cuschinga
więcej >>
Choroby skóry i tkanki podskórnej
Zapalenie skóry i wyprysk
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Artropatie pochodzenia zakaźnego
więcej >>
Zapalne artropatie wielostawowe
więcej >>
Inne choroby stawów
więcej >>
Inne choroby grzbietu
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Oparzenia termiczne i chemiczne
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne oka i narządów wewnętrznych
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
więcej >>
Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
więcej >>
Choroby układu krążenia
Arytmia
więcej >>
Pancytopenia
więcej >>
Zaburzenie rytmu serca
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Askarioza
więcej >>
Choroba Leśniowskiego i Crohna
więcej >>
Zapalenie końcowego odcinka jelita cienkiego
więcej >>
Zapalenie miazgi zęba
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Zapalenie krtani
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalenie macicy
więcej >>
Zapalenie miedniczek nerkowych
więcej >>
Zapalenie stercza
więcej >>
Zapalenie sutka
więcej >>
Złamanie prącia
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Ortopedia
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Ortopedia
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  EN ISO 9001:2000 02-02-2004 01-02-2007 DEKRA - ITS Certification Services GmbH Certyfikat z zakresu świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń narządu wzroku oraz immunologii i transplantologii.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarze

KelAliliala 17.06.2017
Tomar Cialis Dapoxetine Priligy Forum Cialsis Lowest Price Viagra Tabletten Wirkung href=http://viacheap.com>viagra Buy Doxycycline In Usa Worldwide Zentel Next Day Tablet href=http://strattera.ccrpdc.com/strattera-free-trial.php>Strattera Free Trial El Cialis Se Vende Sin Receta
KelAliliala 02.07.2017
Mochte Viagra Ausprobieren cialis Cialis Pro Plus For Sale
KelAliliala 02.07.2017
Mochte Viagra Ausprobieren cialis Cialis Pro Plus For Sale
KelAliliala 02.07.2017
Mochte Viagra Ausprobieren cialis Cialis Pro Plus For Sale
KelAliliala 02.07.2017
Mochte Viagra Ausprobieren cialis Cialis Pro Plus For Sale
Michaelfar 02.07.2017
wh0cd424720 flagyl citalopram celebrex
KennWelmburb 13.07.2017
Achat Lioresal Novartis buy cialis Cheapeast Generic Dutasteride Visa Accepted C.O.D. Tyneside
KennWelmburb 13.07.2017
Achat Lioresal Novartis buy cialis Cheapeast Generic Dutasteride Visa Accepted C.O.D. Tyneside
Michaelfar 17.07.2017
wh0cd507424 fosamax generic dulcolax href=http://chloroquine.reisen/>chloroquine
KennWelmburb 19.07.2017
5158.1 viagra Clobetasol With Next Day Delivery
KennWelmburb 19.07.2017
5158.1 viagra Clobetasol With Next Day Delivery
KennWelmburb 19.07.2017
5158.1 viagra Clobetasol With Next Day Delivery
KelAliliala 19.07.2017
Cialis Generico In Italia cialis Levitra Woher
KelAliliala 19.07.2017
Cialis Generico In Italia cialis Levitra Woher
KelAliliala 19.07.2017
Cialis Generico In Italia cialis Levitra Woher
KelAliliala 01.08.2017
Cialis Professional Kaufen viagra Hydrochlorothiazide On Line In Usa
KelAliliala 01.08.2017
Cialis Professional Kaufen viagra Hydrochlorothiazide On Line In Usa
KelAliliala 01.08.2017
Cialis Professional Kaufen viagra Hydrochlorothiazide On Line In Usa
KelAliliala 01.08.2017
Cialis Professional Kaufen viagra Hydrochlorothiazide On Line In Usa
Aaronemera 01.09.2017
where can i buy cialis over the counter
Johnpeads 06.09.2017
buy essay online
LarsoigoCaK 11.10.2017
Zithromax For Chlamydia Chewable Viagra Pills For Sale Come Si Acquista Viagra In Farmacia viagra Cialis Dose
Achat Levitra Professional Sale
LarsoigoCaK 11.10.2017
Zithromax For Chlamydia Chewable Viagra Pills For Sale Come Si Acquista Viagra In Farmacia viagra Cialis Dose
Achat Levitra Professional Sale
LarsoigoCaK 11.10.2017
Zithromax For Chlamydia Chewable Viagra Pills For Sale Come Si Acquista Viagra In Farmacia viagra Cialis Dose
Achat Levitra Professional Sale
LarsoigoCaK 11.10.2017
Zithromax For Chlamydia Chewable Viagra Pills For Sale Come Si Acquista Viagra In Farmacia viagra Cialis Dose
Achat Levitra Professional Sale


Copyright © 2008-2017 Zdrowie Dla Wszystkich