Poradnia Zdrowia Psychicznego "Sieradzka"

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

  • Adres: 93-171 Łódź ul. Sieradzka 11
  • Nr tel. (0-42)-652-96-39
  • Nr tel. (0-42)-652-83-77
  • Nr fax (0-42)-652-86-20
  • www.psychiatria-lodz.pl


Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Anoreksja
więcej >>
Anxiety neurosis
więcej >>
Autyzm
więcej >>
Bezsenność
więcej >>
Błędne koło
więcej >>
Choroba afektywna
więcej >>
Depresja
więcej >>
Egocentryzm
więcej >>
Fobia
więcej >>
Hipochondria
więcej >>
Histeria
więcej >>
Jadłowstręt psychiczny
więcej >>
Lęk
więcej >>
Mania
więcej >>
Myśli natrętne
więcej >>
Natręctwa
więcej >>
Nerwica
więcej >>
Nerwica depresyjna
więcej >>
Nerwica dystymiczna
więcej >>
Nerwica hipochondryczna
więcej >>
Nerwica histeryczna
więcej >>
Nerwica lękowa
więcej >>
Nerwica natręctw
więcej >>
Nerwica neurasteniczna
więcej >>
Objaw błędnego koła
więcej >>
Obsesive Compulsive Disorder
więcej >>
OCD
więcej >>
Schizofrenia
więcej >>
Shopoholizm
więcej >>
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
więcej >>
Zakupoholizm
więcej >>
Zespół zakodowanych reakcji seksualnych
więcej >>
agresja
więcej >>
agresywne zachowania
więcej >>
agresywność
więcej >>
amnezja dysocjacyjna
więcej >>
apatia
więcej >>
ataki paniki
więcej >>
autystyczna izolacja
więcej >>
autyzm dziecięcy
więcej >>
bezsenność nieorganiczna
więcej >>
beztroska
więcej >>
bladość skóry
więcej >>
ból brzucha
więcej >>
ból w podbrzuszu
więcej >>
ból w prawym podżebrzu
więcej >>
brak akceptacji swojego wyglądu
więcej >>
brak kontaktów rówieśniczych
więcej >>
brak nadziei na poprawę
więcej >>
brak orgazmu
więcej >>
brak popędu płciowego
więcej >>
brak potrzeby dzielenia się przeżyciami z innymi ludźmi
więcej >>
brak reakcji genitalnej
więcej >>
brak reakcji na przykre zdarzenia
więcej >>
brak społecznej lub emocjonalnej wymiany
więcej >>
brak spontanicznych umiejętności językowych
więcej >>
brak zadowolenia
więcej >>
charakterystycznych dla danego poziomu rozwoju
więcej >>
choroba afektywna dwubiegunowa
więcej >>
ciągłe poczucie szczęścia
więcej >>
ciągłe rozdrażnienie
więcej >>
depresja poporodowa
więcej >>
drgania gałek ocznych
więcej >>
duszność
więcej >>
duża aktywność fizyczna
więcej >>
egoizm
więcej >>
epizod depresyjny
więcej >>
epizod maniakalny
więcej >>
falowanie obrazu
więcej >>
fetyszyzm
więcej >>
fobie społeczne
więcej >>
głębokie upośledzenie umysłowe
więcej >>
impulsywność
więcej >>
indukowane zaburzenie urojeniowe
więcej >>
jedzenie w samotności z powodu nieokreślonego wstydu
więcej >>
kłamanie o ilości spożywanych posiłków
więcej >>
kłopoty z koncentracją
więcej >>
kłopoty z podejmowaniem decyzji
więcej >>
kłucie w klatce piersiowej
więcej >>
krajne pobudzenie
więcej >>
lekkie upośledzenie umysłowe
więcej >>
lęk przed separacją w dzieciństwie
więcej >>
łatwe męczenie się
więcej >>
łatwość mechanicznego zapamiętywania
więcej >>
majaczenie
więcej >>
mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
więcej >>
mieszane zaburzenia osobowości
więcej >>
mieszane zaburzenia zachowania i emocji
więcej >>
moczenie mimowolne
więcej >>
moczenie się
więcej >>
mutyzm wybiórczy
więcej >>
myśli samobójcze
więcej >>
nadmierna aktywność u dzieci
więcej >>
nadmierna impulsywność
więcej >>
nadmierna ruchliwość
więcej >>
nadmierne poczucie własnej wartości
więcej >>
nadmierne poczucie własnej wyższości
więcej >>
nadpobudliwość nerwowa
więcej >>
nadużywanie alkoholu
więcej >>
nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
więcej >>
napady płaczu
więcej >>
napięcie
więcej >>
nastrój dysfotyczny
więcej >>
nastrój euforyczny
więcej >>
nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
więcej >>
neologizmy
więcej >>
nerwowość
więcej >>
neurastenia
więcej >>
nieobliczalność
więcej >>
nieokreślona psychoza nieorganiczna
więcej >>
nieokreślone organiczne zaburzenia psychiczne
więcej >>
nieokreślone upośledzenie umysłowe
więcej >>
nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
więcej >>
nieokreślone zaburzenie rozwoju psychicznego
więcej >>
nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
więcej >>
niepokój
więcej >>
niepokój i kołatanie serca
więcej >>
niepokój wewnętrzny
więcej >>
niespecyficzne zaburzenia psychiczne
więcej >>
niespecyficzne zaburzenie nastroju
więcej >>
nieumiejętność wyciągania logicznych wniosków
więcej >>
niezdolność do interakcji społecznych
więcej >>
niska samoocena
więcej >>
obawa utraty kontroli
więcej >>
obniżenie sprawności psychicznej
więcej >>
obsesja
więcej >>
odbiegających od normy przyjętej dla danego wieku rozwojowego
więcej >>
ogólne rozbicie psychiczne
więcej >>
omamy słuchowe
więcej >>
organiczne zaburzenia osobowości
więcej >>
organiczny zespół amnestyczny
więcej >>
ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
więcej >>
oszołomienie
więcej >>
otępienie
więcej >>
otępienie bliżej nie określone
więcej >>
otępienie naczyniowe
więcej >>
otępienie w chorobie Alzheimera
więcej >>
otępienie w innych chorobach
więcej >>
oziębłość
więcej >>
panika
więcej >>
paraliż
więcej >>
patologiczny hazard
więcej >>
pobudzenie
więcej >>
poczucie nierealności otoczenia
więcej >>
podejmowanie pochopnych decyzji często nieuzasadnionych
więcej >>
podejrzliwość
więcej >>
powtarzanie jednego lub kilku wzorców zainteresowań
więcej >>
powtarzanie pewnych sekwencji ruchowych
więcej >>
przeczulica
więcej >>
przygnębienie
więcej >>
przyspieszony oddech
więcej >>
przywiązanie do rytuałów
więcej >>
psychogenne zaburzenia somatyczne
więcej >>
psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
więcej >>
pustka emocjonalna
więcej >>
rozdrażnienie
więcej >>
rozkojarzenie
więcej >>
ryzykowane zachowania seksualne
więcej >>
senność
więcej >>
silny lęk przed przytyciem
więcej >>
smutek
więcej >>
spadek aktywności fizycznej
więcej >>
specyficzne zaburzenia osobowości
więcej >>
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
więcej >>
specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
więcej >>
specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
więcej >>
stany paniki i lęku
więcej >>
stereotypowe i powtarzane wyrazy (echolalie)
więcej >>
strach
więcej >>
stres
więcej >>
szczękościsk
więcej >>
szczęskościsk
więcej >>
szumy w uszach
więcej >>
tachykardia
więcej >>
tiki
więcej >>
transseksualizm
więcej >>
trudności w koncentracji
więcej >>
trudności w oddychaniu
więcej >>
trwałe zmiany osobowości
więcej >>
uciążliwe myśli
więcej >>
uderzenia gorąca
więcej >>
umiarkowane upośledzenie umysłowe
więcej >>
uporczywe zaburzenia nastroju
więcej >>
uporczywe zaburzenia urojeniowe
więcej >>
uporczywe zajmowanie się tylko przedmiotami z pominięciem ludzi
więcej >>
upośledzenie empatii
więcej >>
upośledzenie percepcji społecznej
więcej >>
urojenia wielkościowe
więcej >>
utrata apetytu
więcej >>
utrata chęci do współżycia
więcej >>
utrata libido
więcej >>
utrata radości z życia
więcej >>
wahania nastroju
więcej >>
wrogość
więcej >>
wyłudzenia wymiotów
więcej >>
wzmożony popęd seksualny
więcej >>
wzrost aktywności psychoruchowej
więcej >>
zaburzenia adaptacyjne
więcej >>
zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną
więcej >>
zaburzenia depresyjne nawracające
więcej >>
zaburzenia emocjonalne
więcej >>
zaburzenia hiperkinetyczne
więcej >>
zaburzenia mowy
więcej >>
zaburzenia myślenia
więcej >>
zaburzenia na tle psychicznym
więcej >>
zaburzenia na tle seksualnym
więcej >>
zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
więcej >>
zaburzenia procesów poznawczych
więcej >>
zaburzenia psychiczne
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem alkoholu
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem innych środków psychoaktywnych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem kanabinoli
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem kokainy
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem opiatów
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem substancji nasennych i uspokajających
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków halucynogennych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem tytoniu
więcej >>
zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
więcej >>
zaburzenia schizoafektywne
więcej >>
zaburzenia seksualne
więcej >>
zaburzenia snu
więcej >>
zaburzenia świadomości
więcej >>
zaburzenia zachowania
więcej >>
zaburzenie lękowe z napadami lęku
więcej >>
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
więcej >>
zaburzenie schizotypowe
więcej >>
zaburzenie zachowań niewerbalnych
więcej >>
zespół Münchhausena
więcej >>
złe samopoczucie
więcej >>
złość
więcej >>
zły stan samopoczucia
więcej >>
zmęczenie
więcej >>
zmienność nastroju
więcej >>
zmienny nastrój
więcej >>
zmniejszony popęd seksualny
więcej >>
znaczne upośledzenie umysłowe
więcej >>
zwiększony popęd seksualny
więcej >>
zwyczajów
więcej >>
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
więcej >>
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
więcej >>
Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
więcej >>
Zaburzenia behawioralne
więcej >>
Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
więcej >>
Zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
więcej >>
Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone
więcej >>
Upośledzenie umysłowe
więcej >>
Choroby układu krążenia
Kołatanie serca
więcej >>
Dławica sercowa
więcej >>
Infarctus myocardii
więcej >>
Limfopenia
więcej >>
Podbiegnięcie krwawe
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Chlamydiozy, inne
więcej >>
AIDS
więcej >>
Aktynomikoza
więcej >>
Difteria
więcej >>
Erlichioza
więcej >>
Ornitoza
więcej >>
Papuzica
więcej >>
Przywrzyca
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
więcej >>
Akromegalia
więcej >>
Charłactwo przysadkowe
więcej >>
PDP
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Zaburzenie obwodowego układu nerwowego
więcej >>
Nerwoból nerwu trójdzielnego
więcej >>
Otępienie starcze
więcej >>
Stłuczenie mózgu
więcej >>
Choroby oka i przydatków oka
Zaburzenia spojówek
więcej >>
Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Dychawica oskrzelowa
więcej >>
OZZP
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki
więcej >>
Bębnica
więcej >>
Wrzody żołądka i dwunastnicy
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Układowe choroby tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zaburzenia sutka
więcej >>
Eunuchoidyzm
więcej >>
Nadmierne krwawienia miesięczne
więcej >>
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Psychiatria
Psychiatria

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Mogę zarezerwować termin wizyty u lekarza przez Internet

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wizytę

(głosów: 1)

Czas oczekiwania w przychodni

(głosów: 1)

Możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon

(głosów: 1)

Przychodnia realizuje wizyty domowe

(głosów: 1)

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Mogę przeglądać mój ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)

(głosów: 1)

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty

(głosów: 1)

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/ERP) o konieczności ponownej wizyty

(głosów: 1)

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 1)

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się

(głosów: 1)

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się

(głosów: 1)

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu

(głosów: 1)

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarze

KelAliliala 21.06.2017
Propecia Significa Bueno Levitra Dauerstander Ohne Viagra Comprare Viagra Senza Ricetta Italia href=http://priligy-usa.priliorder.com>Priligy Usa Site Serieux Achat Cialis Buy Metformin Tadalafil 20mg
Nhs Prices Viagra Uk For Sale Online Generic Stendra 50mg Tablets Internet Kamagra Tablet Online
Propecia Prices Online Apotheke Viagra 25mg Buy Kamagra Online 100mg Pilex
KelAliliala 03.07.2017
Periactin viagra online prescription Baclofene Geneve
KelAliliala 03.07.2017
Periactin viagra online prescription Baclofene Geneve
DavDeals 08.07.2017
Diflucan Online online pharmacy Diuretic Lasix Buy
KelAliliala 09.07.2017
Order Metronidazole Online Overnight cialis Proscar O Propecia
KelAliliala 09.07.2017
Order Metronidazole Online Overnight cialis Proscar O Propecia
KelAliliala 09.07.2017
Order Metronidazole Online Overnight cialis Proscar O Propecia
KelAliliala 09.07.2017
Order Metronidazole Online Overnight cialis Proscar O Propecia
KennWelmburb 10.07.2017
Propecia Al 1 cheap cialis Keflex Vaginal Bacteria
KennWelmburb 10.07.2017
Propecia Al 1 cheap cialis Keflex Vaginal Bacteria
KennWelmburb 10.07.2017
Propecia Al 1 cheap cialis Keflex Vaginal Bacteria
KennWelmburb 10.07.2017
Propecia Al 1 cheap cialis Keflex Vaginal Bacteria
ChasGroore 10.07.2017
Best Price Viagra online pharmacy Generic Elocon On Sale Secure Ordering C.O.D. Rhode Island
ChasGroore 10.07.2017
Best Price Viagra online pharmacy Generic Elocon On Sale Secure Ordering C.O.D. Rhode Island
DavDeals 11.07.2017
Datos De Propecia buy viagra Comprar Cialis En Estados Unidos
DavDeals 14.07.2017
Dose Amoxicillin For Cats viagra Keflex For Bv
DavDeals 14.07.2017
Dose Amoxicillin For Cats viagra Keflex For Bv
DavDeals 14.07.2017
Dose Amoxicillin For Cats viagra Keflex For Bv
KelAliliala 15.07.2017
Amoxicillin Online Paypal viagra online prescription Dutasteride Free Doctor Consultation
DavDeals 15.07.2017
Order Now Macrobid 100mg Internet France On Line viagra prescription Zyban Without Prescription On Clearance
DavDeals 15.07.2017
Order Now Macrobid 100mg Internet France On Line viagra prescription Zyban Without Prescription On Clearance
DavDeals 15.07.2017
Order Now Macrobid 100mg Internet France On Line viagra prescription Zyban Without Prescription On Clearance
DavDeals 15.07.2017
Order Now Macrobid 100mg Internet France On Line viagra prescription Zyban Without Prescription On Clearance
DavDeals 17.07.2017
Is Prednisone From Overseas Safe online pharmacy Amoxicillin Causes Stomach Discomfort
DavDeals 17.07.2017
Is Prednisone From Overseas Safe online pharmacy Amoxicillin Causes Stomach Discomfort
ChasGroore 21.07.2017
Want To Buy Dutasteride viagra cialis Coupons For Levitra
ChasGroore 21.07.2017
Want To Buy Dutasteride viagra cialis Coupons For Levitra
ChasGroore 25.08.2017
Fausse Couche Cytotec Et Consequences cheap cialis Does Keflex Cover Group A Streptococcus
ChasGroore 25.08.2017
Fausse Couche Cytotec Et Consequences cheap cialis Does Keflex Cover Group A Streptococcus
ChasGroore 25.08.2017
Fausse Couche Cytotec Et Consequences cheap cialis Does Keflex Cover Group A Streptococcus
ChasGroore 25.08.2017
Fausse Couche Cytotec Et Consequences cheap cialis Does Keflex Cover Group A Streptococcus
KelAliliala 28.08.2017
Order Name Brand Paxil No Rx viagra cialis Trazodone 50 Mg
HarostonsJat 05.10.2017
Effetti Collaterali Levitra Amoxicillin For Equine viagra Venlafaxine Xr 37.5 Mg Online Uk Sin Receta Comprar
Propecia Viagra Cialis Opinioni


Copyright © 2008-2017 Zdrowie Dla Wszystkich