Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc

Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w BydgoszczyUkład oddechowy Cena *
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale pulmonologii, pobyt na oddziale pulmonologii
więcej >>
-
150 - 150
Spirometria
więcej >>
-
30 - 40


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu oddechowego
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (zapalenie krtani)
więcej >>
Grypa, zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Choroby płuc, w tym tkanki śródmiąższowej płuc
więcej >>
Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Choroby opłucnej
więcej >>
Inne choroby układu oddechowego (dysfonia, rak krtani)
więcej >>
Odma opłucnowa
więcej >>
Pneumonia
więcej >>
Pylice płuc
więcej >>
Pyłkowica
więcej >>
PZZP
więcej >>
ARDS
więcej >>
choroby płuc wywołane wdychaniem gazów
więcej >>
choroby śródmiąższowe płuc
więcej >>
choroby układu oddechowego w przebiegu innych chorób
więcej >>
choroby wywołane pyłem
więcej >>
kłopoty z oddychaniem
więcej >>
napad astmy
więcej >>
obrzęk płuc
więcej >>
paciorkowcowe zapalenie płuc
więcej >>
płytka opłucnowa
więcej >>
pneumocystozowe zapalenie płuc
więcej >>
POCHP
więcej >>
pooperacyjne choroby układu oddechowego
więcej >>
pylica i gruźlica
więcej >>
pylica krzemowa
więcej >>
pylica węglowa
więcej >>
Rozedma
więcej >>
rozstrzenie oskrzeli
więcej >>
stan podgorączkowy
więcej >>
ucisk w gardle
więcej >>
upośledzona mowa
więcej >>
wysoki głos
więcej >>
zachłystowe zapalenie płuc
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Babezjoza
więcej >>
Influenza
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Pyrosis
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Choroby wewnętrzne
Pneumonologia
Pulmonologia
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  HACCP 06-12-2007 05-12-2010 TUV NORD Polska Sp. z o.o. Producja i dystrybucja posiłków.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich