• Adres: 33-100 Tarnów ul. Mostowa 6
  • Nr tel. (014)-63-10-210
  • Nr tel. (014)-629-61-11
  • Nr fax (014)-627-44-43
  • www.zps.tarnow.pl


Pediatria
Endokrynologia dziecięca
Diabetologia dziecięca
Choroby tarczycy u dzieci
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 9001:2000, Certyfikat Nr 23441-2008- AQ-POL-RvA 17-04-2008 11-04-2011 DNV Certyfikation B.V.,The Netherlands podstawowe i specjalistyczne usługi medyczne świadczone w poradniach ambulatoryjnych i oddziałach jednodniowych ZPS SP ZOZ, w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i innej diagnostyki medycznej, rehabilitacji, a także w zakresie zachowawczej i zabiegowej opieki stomatologicznej.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Mogę zarezerwować termin wizyty u lekarza przez Internet
-

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania w przychodni
-

Możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Przychodnia realizuje wizyty domowe
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Mogę przeglądać mój ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/ERP) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-



Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich