• Adres: 00-017 Warszawa - Marszałkowska 104/122
  • Nr tel. 551-47-00
  • Nr fax 551-49-18* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja narządów ruchu


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich