lek. med. Rafał Camilleri

  • Adres:


Układ kostny
Konsultacja, porada, lekarz ortopeda
więcej >>
Konsultacja, porada, lekarz chirurgii urazowo-ortopedycznej
więcej >>
Kołnierz Schanza
więcej >>
Opatrunek Desaulte'a / Velpeau
więcej >>
Opatrunek gipsowy Desaulte'a / Velpeau
więcej >>
Opatrunek kokonowy kończyny górnej
więcej >>
Szyna gipsowa kończyny górnej
więcej >>
Opatrunek gipsowy dłoniowo-ramienny
więcej >>
Oparunek gipsowy dłoniowo-przedramienny
więcej >>
Opatrunek gipsowy typu Caldwella
więcej >>
Opatrunek gipsowy typu rękawiczka
więcej >>
Opatrunek gipsowy biodrowy
więcej >>
Opatrunek kokonowy kończyny dolnej
więcej >>
Szyna gipsowa kończyny dolnej
więcej >>
Opatrunek gipsowy stopowo-udowy
więcej >>
Opatrunek gipsowy stopowo-goleniowy
więcej >>
Tutor gipsowy kolana
więcej >>
Opatrunek gipsowy typu kamaszek
więcej >>
Konsultacja, porada, lekarz chirurgii urazowo-ortopedycznej
więcej >>
Konsultacja, porada, lekarz ortopeda
więcej >>
Biologiczna stymulacja gojenia (PRP)
więcej >>
Podanie komórek macierzystych do stawu
więcej >>
Protezy kończyn dolnych
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców
więcej >>
Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda szczudłowa
więcej >>
Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych
więcej >>
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji w obrębie stopy
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji podudzia
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji uda
więcej >>
Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych
więcej >>
Protezy kończyn górnych
Proteza kosmetyczna części ręki
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową
więcej >>
Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna części ręki
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
ełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy amputacji przedramienia
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy amputacji ramienia
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy pełnej amputacji kończyny górnej
więcej >>
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne
Aparat korekcyjny palucha koślawego
więcej >>
Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp
więcej >>
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez
więcej >>
Aparat na opadającą stopę (stopowo--goleniowy tylny)
więcej >>
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat DAFO
więcej >>
Aparat zapobiegający przeprostowi kolana
więcej >>
Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy
więcej >>
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Pas biodrowy z szyną
więcej >>
Niski kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne
Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela
więcej >>
Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki
więcej >>
Aparat utrzymujący wyprost palców
więcej >>
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
Aparat redresujący staw łokciowy
więcej >>
Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
Aparat korygujący Lamba
więcej >>
Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
Aparat na rękę i przedramię wg Engena
więcej >>
Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost
więcej >>
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy
więcej >>
Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka
więcej >>
Aparat uczynniający palce
więcej >>
Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców
więcej >>
Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy
więcej >>
Szyna odwodząca
więcej >>
Szyna elewacyjna
więcej >>
Ortezy kończyny dolnej
Orteza korekcyjna palucha koślawego
więcej >>
Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp
więcej >>
Orteza stabilizująca staw skokowy
więcej >>
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez
więcej >>
Orteza na opadającą stopę (stopowo--goleniowa tylna)
więcej >>
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
Orteza stopowo-goleniowa
więcej >>
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez
więcej >>
Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy
więcej >>
Orteza stawu kolanowego stabilizująco - korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu
więcej >>
Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez
więcej >>
Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana
więcej >>
Orteza redresująca staw kolanowy
więcej >>
Orteza rzepki stabilizująca
więcej >>
Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana
więcej >>
Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy
więcej >>
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Orteza ratująca stopę jednoszynowa sprężynowa
więcej >>
Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Szyna Engelmanna
więcej >>
Szyna Saint-Germaina
więcej >>
Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami
więcej >>
Poduszka Frejki
więcej >>
Rozwórka Koszli
więcej >>
Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych
więcej >>
Pajacyk Grucy
więcej >>
Szyna Ortolaniego
więcej >>
Szelki Grucy albo Pawlika
więcej >>
Ortezy kończyny górnej
Aparat Stacka
więcej >>
Orteza korygująca kciuk i wskaziciel
więcej >>
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
Orteza redresująca staw łokciowy
więcej >>
Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
Orteza korygująca Lamba
więcej >>
Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców
więcej >>
Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost
więcej >>
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa
więcej >>
Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców
więcej >>
Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Ortezanustalającannadgarstekn z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera
więcej >>
Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowa
więcej >>
Orteza elewacyjna
więcej >>
Orteza odwodząca
więcej >>
Orteza stabilizująco-odciążająca
więcej >>
Temblak kończyny górnej
więcej >>
Gorsety
Gorset szkieletowy (Calota)
więcej >>
Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem
więcej >>
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego
więcej >>
Gorset korekcyjny do leczenia skolioz
więcej >>
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo--krzyżowy
więcej >>
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
Ortezy
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-- krzyżowy
więcej >>
Pas na rozejście spojenia łonowego
więcej >>
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
Kołnierz rta kręcz karku
więcej >>
Pelota korekcyjna na łopatkę
więcej >>
Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową
więcej >>
Obuwie ortopedyczne
Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu
więcej >>
Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej
więcej >>
Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy
więcej >>
Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała
więcej >>
Kule
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
więcej >>
Kula dla reumatyków
więcej >>
Kula pachowa
więcej >>
Kula przedramienna z kółkiem
więcej >>
Laska inwalidzka
więcej >>
Laska dla niewidomych (biała)
więcej >>
Trójnóg
więcej >>
Czwórnóg
więcej >>
Balkoniki
Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
więcej >>
Wózek inwalidzki
Wózek inwalidzki ręczny
więcej >>
Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku — czynnych zawodowo
więcej >>
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
więcej >>
Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę
więcej >>
Protezy (inne)
Fotelik dla dzieci do siedzenia
więcej >>
Indywidualne przedmioty pionizujące
więcej >>
Pełzak (wózek do raczkowania)
więcej >>
Rehabilitacja
brak
więcej >>
brak
więcej >>


* Upewnij się, że lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Apophysitis calcanei
więcej >>
Artretyzm
więcej >>
Artroza
więcej >>
Artroza kręgosłupowo-żebrowa
więcej >>
Artroza segmentu kręgowego
więcej >>
Biodro przeskakujące
więcej >>
Biodro trzaskające
więcej >>
Boczne skrzywienie kręgosłupa
więcej >>
Ból karku
więcej >>
Ból kończyn
więcej >>
Ból pleców
więcej >>
Bóle kręgosłupa
więcej >>
Chondromalacja rzepki
więcej >>
Choroba Bechterewa
więcej >>
Choroba Forestiere - Rotes - de Querol
więcej >>
Choroba Haglunda - Severa
więcej >>
Choroba Scheuermanna
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
więcej >>
Cysta kostna
więcej >>
Dna moczanowa
więcej >>
Dreszcze
więcej >>
Drgawki
więcej >>
Dysplazja stawów biodrowych
więcej >>
Dysplazja stawu biodrowego
więcej >>
Gonartroza
więcej >>
Gruźlica kości
więcej >>
Guz olbrzymiokomórkowy
więcej >>
Hiperostoza usztywniająca kręgosłupa
więcej >>
Koksartroza
więcej >>
Kolana koślawe
więcej >>
Kolana szpotawe
więcej >>
Koślawy palec u stopy
więcej >>
Krzywica
więcej >>
Kurcz
więcej >>
Łokieć tenisisty
więcej >>
Martwica guza kości piętowej
więcej >>
Miastenia
więcej >>
Mięsak kościopochodny
więcej >>
Młodzieńcza kifoza
więcej >>
Neuropatia
więcej >>
Niedomoga mięśniowa
więcej >>
Niedowład kończyn
więcej >>
Osteofitoza trzonów kręgowych
więcej >>
Osteomalacja
więcej >>
Osteonecrosis
więcej >>
Osteoporoza
więcej >>
Ostroga piętowa
więcej >>
Palce młotkowate
więcej >>
Płaskostopie
więcej >>
Postrzał i rwa kulszowa
więcej >>
Reumatoidalne zapalenie stawów
więcej >>
Skolioza
więcej >>
Spondyloarthrosis
więcej >>
Stopa suszkowata
więcej >>
Torbiel samotna kości
więcej >>
Urazy i złamania nosa
więcej >>
Wrodzona stopa końsko - szpotawa
więcej >>
Wrodzona stopa płaska
więcej >>
Wrodzony kręcz szyi
więcej >>
Zapalenie kaletki maziowej
więcej >>
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
więcej >>
Zastrzał
więcej >>
Zespół bolesnego barku
więcej >>
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
więcej >>
Złamania kostek goleni
więcej >>
Złamania kości przedramienia
więcej >>
Złamania kości stępu
więcej >>
Złamania kości śródstopia i palców stopy
więcej >>
Złamania kości udowej
więcej >>
Złamania miednicy
więcej >>
Złamania trzonu kości udowej
więcej >>
Złamanie kości
więcej >>
Złamanie kości podudzia
więcej >>
Złamanie kości ramiennej
więcej >>
Złamanie kości śródręcza i palców ręki
więcej >>
Złamanie kręgosłupa
więcej >>
Złamanie łopatki
więcej >>
Złamanie nadgarstka
więcej >>
Złamanie obojczyka
więcej >>
Złamanie rzepki
więcej >>
Złamanie żeber
więcej >>
Zwyrodnienie biodra
więcej >>
Zwyrodnienie stawów kęgów szyjnych
więcej >>
Zwyrodnienie stawu kolanowego
więcej >>
Artropatia w przebiegu chorób jelit
więcej >>
asymetria twarzy głowa pochylona w bok
więcej >>
ból (promieniujący do ucha, żuchwy i potylicy)
więcej >>
ból barku
więcej >>
ból kolana
więcej >>
ból kości
więcej >>
ból kręgosłupa
więcej >>
ból krzyżów
więcej >>
ból łydek
więcej >>
ból mięśni
więcej >>
ból palca
więcej >>
ból pięty
więcej >>
ból prawego podżebrza
więcej >>
ból promieniujący do kończyny
więcej >>
ból stawów
więcej >>
ból stopy
więcej >>
ból szczęki
więcej >>
ból szyi
więcej >>
ból wielostawowy
więcej >>
Bóle grzbietu
więcej >>
bóle kostno
więcej >>
bóle kostno - stawowe
więcej >>
bóle krzyża
więcej >>
bóle mięśniowe
więcej >>
bóle stawowe
więcej >>
bóle stawów
więcej >>
Chondrokalcynoza
więcej >>
Choroba Kaschin-Becka
więcej >>
Choroba Kienbocka
więcej >>
Choroba Legg-Calve-Perthesa
więcej >>
Choroba Pageta
więcej >>
Choroba Stilla
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowego
więcej >>
Ciało obce w jamie stawowe
więcej >>
deformacja stopy
więcej >>
długie kończyny
więcej >>
dolegliwości reumatyczne
więcej >>
drętwienie
więcej >>
drętwienie kończyn
więcej >>
drętwienie nóg
więcej >>
drętwienie rąk
więcej >>
drżenie
więcej >>
drżenie grubofaliste
więcej >>
drżenie kończyn
więcej >>
drżenie mięśni
więcej >>
Gruźlicze zapalenie stawu
więcej >>
Guzkowe zapalenie tętnic
więcej >>
kifoza i lordoza
więcej >>
kurcze mięśni
więcej >>
lewego ramienia
więcej >>
łopatki
więcej >>
Martwica jałowa kości
więcej >>
Młodzieńcze zapalenie stawów
więcej >>
niedowład mięśni
więcej >>
obniżenie sprawności fizycznej
więcej >>
obrzęk kończyn dolnych
więcej >>
obrzęk stawu
więcej >>
obrzęk stawu kolanowego
więcej >>
obrzęk stóp
więcej >>
obrzęki kończyn dolnych
więcej >>
Odczynowe zapalenie stawów
więcej >>
opadanie stopy
więcej >>
osłabienie mięśni
więcej >>
Osteoporoza ze złamaniem patologicznym
więcej >>
Paluch koślawy
więcej >>
paraliż mięsni
więcej >>
pęknięcia kości
więcej >>
pogrubienie stawu
więcej >>
Poinfekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
więcej >>
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
więcej >>
powiększenie kości
więcej >>
przerost mięśni
więcej >>
Przykurcz Dupuytriena
więcej >>
Ropne zapalenie stawów
więcej >>
Samoistne pęknięcie ścięgna
więcej >>
skrócenie palców
więcej >>
Skrócenie ścięgna Achillesa
więcej >>
skrzywienie głowy
więcej >>
skurcz mięśni
więcej >>
skurcze
więcej >>
skurcze mięśni
więcej >>
skurcze w nogach
więcej >>
spadek gęstości kości
więcej >>
Staw rzekomy
więcej >>
stawowe
więcej >>
sztywność karku
więcej >>
sztywność stawów
więcej >>
szybszy wzrost
więcej >>
Toczeń układowy
więcej >>
Torbiel podkolanowa Bakera
więcej >>
Twardzina układowa
więcej >>
Uszkodzenia łąkotek
więcej >>
Wtrętowe zapalenie mięśni
więcej >>
zaburzenia ruchu
więcej >>
zaburzenie ruchu
więcej >>
zapalenie skórno-mięśniowe
więcej >>
zapalenie stawów
więcej >>
Zapalenie szpiku kostnego
więcej >>
Zapalenie ścięgna Achillesa
więcej >>
Zespół de Quervaina
więcej >>
Zespół Sjogrena
więcej >>
Ziarniniakowatość Wegenera
więcej >>
złamania
więcej >>
zniekształcenie klatki piersiowej
więcej >>
zniekształcenie stawów typu Charcota
więcej >>
Zwyrodnienie kręgosłupa
więcej >>
Zwyrodnienie wielostawowe
więcej >>
Choroby maziówki i ścięgien
więcej >>
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
więcej >>
Choroby chrząstki
więcej >>
Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Drżenie rąk
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Riketsjozy
więcej >>
Robaczyce
więcej >>
Zimnica
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Niedożywienie
więcej >>
Choroba addisona
więcej >>
Rodzinne przedwczesne dojrzewanie męskie
więcej >>
Zespół Conna
więcej >>
Zespół Cuschinga
więcej >>
Choroby skóry i tkanki podskórnej
Zapalenie skóry i wyprysk
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Artropatie pochodzenia zakaźnego
więcej >>
Zapalne artropatie wielostawowe
więcej >>
Inne choroby stawów
więcej >>
Inne choroby grzbietu
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Oparzenia termiczne i chemiczne
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne oka i narządów wewnętrznych
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
więcej >>
Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
więcej >>
Choroby układu krążenia
Arytmia
więcej >>
Pancytopenia
więcej >>
Zaburzenie rytmu serca
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Askarioza
więcej >>
Choroba Leśniowskiego i Crohna
więcej >>
Zapalenie końcowego odcinka jelita cienkiego
więcej >>
Zapalenie miazgi zęba
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Zapalenie krtani
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalenie macicy
więcej >>
Zapalenie miedniczek nerkowych
więcej >>
Zapalenie stercza
więcej >>
Zapalenie sutka
więcej >>
Złamanie prącia
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Ortopedia
Ortopedia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania przed gabinetem
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i potencjalnym koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-


Komentarze

CharlesRarve 09.08.2017
wh0cd303872 BUY ABILIFY ONLINE
Aaronemera 01.09.2017
Buy Cialis Online
Aaronemera 01.09.2017
cialis from canada
CharlesRarve 01.09.2017
buy cialis online
Aaronemera 01.09.2017
cialis best price
CharlesRarve 03.09.2017
wh0cd1219204 amoxicillin


Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Copyright © 2008-2017 Zdrowie Dla Wszystkich