lek. med. Marian Romanowski

  • Adres:


Gabinety
Próby czynnościowe
więcej >>
Ocena siły mięśniowej
więcej >>
Ocena lokomocji
więcej >>
Ocena stanu neuromotorycznego w skali Krutzkego
więcej >>
Badanie zakresu ruchów
więcej >>
Pomiary antropometryczne
więcej >>
Test samoobsługi
więcej >>
Test wytrzymałości siłowej
więcej >>
Próby czynnościowe
więcej >>
Ocena siły mięśniowej
więcej >>
Ocena lokomocji
więcej >>
Ocena stanu neuromotorycznego w skali Krutzkego
więcej >>
Badanie zakresu ruchów
więcej >>
Pomiary antropometryczne
więcej >>
Test samoobsługi
więcej >>
Test wytrzymałości siłowej
więcej >>
Układ oddechowy
Próby spirometryczne
więcej >>
Rehabilitacja
brak
więcej >>
Zabiegi fizykoterapeutyczne
więcej >>
Elektrodiagnostyka
więcej >>
Elektroterapia
więcej >>
Leczenie polem elektromagnetycznym (magnetoterapia)
więcej >>
Ciepłolecznictwo
więcej >>
Balneologia
więcej >>
Kriosauna
więcej >>
Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
więcej >>
Leczenie usprawniające
więcej >>
Ultradźwięki
więcej >>
Laseroterapia
więcej >>
Wzmocnienie mięśni w obrębie chorego stawu kończyny (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
Nauka chodu o kulach w przypadku uszkodzeń kończyn dolnych (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
Dopasowanie sprzętu ortopedycznego (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
Instruktaż rehabilitacji i jej cele po zabiegu (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
Likwidacja, zmniejszenie obrzęku, bólu i stanu zapalnego (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Stworzenie jak najszybszych warunków do gojenia się uszkodzonych lub zrekonstruowanych struktur (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Utrzymanie zakresu ruchu w stawie (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Poprawa kontroli mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Odzyskanie propriocepcji i siły mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka chodu z odciążeniem operowanej kończyny dolnej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
Odzyskanie pełnej kontroli mięśniowej (do roku po zabiegu)
więcej >>
Odzyskanie pełnego zakresu ruchu (do roku po zabiegu)
więcej >>
Powrót do codziennej aktywności (do roku po zabiegu)
więcej >>
Metody terapii manualnej wg Kaltenborna
więcej >>
Metody PNF (Proprio Neuromuscular Fascilitation)
więcej >>
Metoda Mulligan
więcej >>
Maping medyczny i kinesjotaping
więcej >>
Metoda Mc Kenziego
więcej >>
Ćwiczenia czucia głębokiego – propriocepcji
więcej >>
Ćwiczenia rozciągające – stretching
więcej >>
Zastosowanie ortez obuwia – Formthotisc
więcej >>
SSR - Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
więcej >>
Ćwiczenia bierne
więcej >>
Ćwiczenia czynne
więcej >>
Ćwiczenia izometryczne
więcej >>
Ćwiczenia specjalne
więcej >>
Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
więcej >>
Pionizacja i nauka poruszania się
więcej >>
Mobilizacje i manipulacje
więcej >>
Wyciągi
więcej >>
Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
więcej >>
Hipoterapia
więcej >>
Hydroterapia
więcej >>
Kriokomora
więcej >>
Masaż suchy
więcej >>
Masaż podwodny
więcej >>
Masaż klasyczny
więcej >>
Masaż segmentalny
więcej >>
Masaż chiński masaż punktowy
więcej >>
Balneoterapia
więcej >>
brak
więcej >>
Kriosauna
więcej >>
Rehabilitacja dzieci
Rehabilitacja ruchowa, dzieci
więcej >>
Integracja sensoryczna, dzieci
więcej >>
Terapia logopedyczna, dzieci
więcej >>
Terapia ręki, dzieci, dzieci
więcej >>
Terapia pedagogiczna, dzieci
więcej >>
Wspomaganie Rozwoju Umysłowego, dzieci
więcej >>
Metoda Dobrego Startu, dzieci
więcej >>
Zabawy Fundamentalne, dzieci
więcej >>
Dogoterapia, dzieci
więcej >>
Gimnastyka korekcyjna, dzieci
więcej >>
Terapia neuromotoryczna, dzieci
więcej >>
Terapia taktylna, dzieci
więcej >>
Terapia neuromotoryczna oraz rehabilitacja NDT-Bobath, dzieci
więcej >>
Zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki, dzieci
więcej >>
Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block, dzieci
więcej >>
Zajęcia ogólnousprawniające z elem. gimnastyki korekcyjnej, dzieci
więcej >>
Muzykoterapia, rytmika, dzieci
więcej >>
Diagnoza rehabilitacyjna (ocena rozwoju ruchowego), dzieci
więcej >>
Diagnoza Integracji Sensorycznej, dzieci
więcej >>
Diagnoza logopedyczna, dzieci
więcej >>
Diagnoza psychologiczna i funkcjonowania poznawczego, dzieci
więcej >>


* Upewnij się, że lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania przed gabinetem
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i potencjalnym koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich