lek. med. Mariusz Trystuła

  • Adres:


Skóra
Wycięcie zmiany podskórnej do 1,5 cm
więcej >>
Wycięcie zmiany podskórnej powyżej 1,5 cm
więcej >>
Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm
więcej >>
Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm
więcej >>
Wycięcie zmiany skórnej – wielokrotność
więcej >>
Usunięcie kaszaka
więcej >>
Wycięcie odcisku
więcej >>
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
więcej >>
Usunięcie paznokcia
więcej >>
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
więcej >>
Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
więcej >>
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej
więcej >>
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej
więcej >>
Pobranie wycinków skóry
więcej >>
Elektrokoagulacja
więcej >>
Układ pokarmowy
brak
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasiękowym
więcej >>
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu w znieczuleniu nasiękowym
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasiękowym
więcej >>
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu w znieczuleniu nasiękowym
więcej >>
Usunięcie zmian z okolicy odbytu w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
Układ kostny
Konsultacja, porada, lekarz chirurg klatki piersiowej
więcej >>
Konsultacja, porada, lekarz chirurg ręki
więcej >>
Gabinety
Konsultacja, porada, lekarz chirurg onkolog
więcej >>
brak
więcej >>
brak
więcej >>
Układ krążenia
brak
więcej >>


* Upewnij się, że lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby skóry i tkanki podskórnej
Czerniak
więcej >>
Oparzenia chemiczne
więcej >>
Oparzenia słoneczne
więcej >>
Ropień
więcej >>
Zanokcica
więcej >>
Czyrak
więcej >>
Figówka, ropnie pach
więcej >>
guzek na skórze
więcej >>
guzek na wardze
więcej >>
owrzodzenia
więcej >>
przepuklina pachwinowa
więcej >>
rak skóry
więcej >>
Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
więcej >>
Ropowica
więcej >>
torbiel
więcej >>
Torbiel pilonidalna
więcej >>
zmiany skórne
więcej >>
Choroby grudkowo-złuszczające
więcej >>
Nowotwory
Znamiona barwnikowe
więcej >>
Choroby układu krążenia
ZAPALENIE ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH
więcej >>
zmiany naczyniowe na skórze
więcej >>
Zakrzepowe zapalenie żył
więcej >>
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
więcej >>
Żylaki przełyku
więcej >>
choroby naczyniowe
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ CHŁONNYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ WŁOSOWATYCH
więcej >>
Malformacja tętniczo - żylna (przetoka), tętniak tętnicy płucnej
więcej >>
ZATOR I ZAKRZEP TĘTNICZY
więcej >>
Krwioplucie
więcej >>
Odmrożenia
więcej >>
Plucie krwią
więcej >>
krwotoki
więcej >>
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA
więcej >>
TĘTNIAKI
więcej >>
ZABURZENIA FUNKCJI TĘTNIC
więcej >>
ZABURZENIA NACZYŃ MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBACH
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Zniekształcające schorzenia grzbietu
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Guzki krwawiczne
więcej >>
Rak żołądka
więcej >>
Żylaki odbytu
więcej >>
Przepuklina
więcej >>
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Polipy jelita
więcej >>
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Rak przełyku
więcej >>
ropień odbytu i odbytnicy
więcej >>
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
więcej >>
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
więcej >>
Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Inne choroby tkanek miękkich
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Odmrożenie
więcej >>
Inne skutki działania czynników zewnętrznych
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania przed gabinetem
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i potencjalnym koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Dodaj opinię

Maksymalnie 1500 znaków.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich