Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

  • Adres: 50-368 Wrocław ul. Chałubińskiego 5
  • Nr tel. 071-7842001
  • Nr tel. 071-7842261
  • Nr fax 071-3270902
  • www.spsk1.am.wroc.pl


Układ kostny Cena *
Podniesienie złamanego fragmentu czaszki
więcej >>
-
Nastawienie złamania czaszki i zespolenie mini i mikropłytkami
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie kości jarzmowej
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamania szczęki
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania szczęki
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania żuchwy
więcej >>
-
Otwarte nastawienie złamania oczodołu (blow out fracture) z przeszczepem
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, unieruchomienie, płyta zgryzowa
więcej >>
-
Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
więcej >>
-
Usunięcie drutowania zębów
więcej >>
-
Usunięcie szwów z głowy/szyi
więcej >>
-
20 - 20
Operacyjne usunięcie płytek zespalających złamanie kości czaszki twarzowej
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego (egzereza nerwu)
więcej >>
-
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
więcej >>
-
Oko Cena *
Radykalna orbitomaxilectomia
więcej >>
-
Wypatroszenie oczodołu z usunięciem kości
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Zamknięte nastawienie złamania nosa
więcej >>
-
300 - 300
Otwarte nastawienie złamania nosa
więcej >>
-
Tracheostomia
więcej >>
-
Leczenie zębów Cena *
Radykalna anatomia (otwarcie) zatoki szczękowej
więcej >>
-
Usunięcie wyściółki zatoki drogą caldwell-Luca i plastyką przetoki ustno-zatokowej
więcej >>
-
Usuwanie zębów kleszczami w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Usunięcie zęba mlecznego
więcej >>
-
Usunięcie pozostałości korzenia
więcej >>
-
Usunięcie zęba z uniesieniem płata śluzówkowo-okostnowego
więcej >>
-
Uzupełnienie zęba - protezy całkowite i częściowe
więcej >>
-
Proteza obturator po resekcji szczęki
więcej >>
-
Naprawa protez
więcej >>
-
Protetyczny wszczep zębowy (bez odbudowy protetycznej)
więcej >>
-
Leczenie kanałowe z resekcją szczytu korzenia
więcej >>
-
Resekcja szczytu korzenia zęba
więcej >>
-
Okołowierzchołkowe nacięcie wyrostka zębodołowego
więcej >>
-
Nacięcie ropnia podokostnowego
więcej >>
-
Biopsja tkanek jamy ustnej
więcej >>
-
Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
więcej >>
-
Plastyka dziąsła
więcej >>
-
Wycięcie zmiany zębopochodnej
więcej >>
-
Zabieg okienkowy/odsłonięcie korony zęba/
więcej >>
-
Unieruchomienie zębów szyną nazębną z ligaturami; Szczęki
więcej >>
-
Unieruchomienie zębów szyną nazębną z ligaturami; Żuchwy
więcej >>
-
Założenie wyciągu międzyszczękowego; Elastycznego
więcej >>
-
Założenie wyciągu międzyszczękowego; Sztywnego
więcej >>
-
Założenie wyciągu międzyszczękowego; Unieruchomienie złamań kości szczęki systemem IMF /4 śruby, wyciąg/
więcej >>
-
Skóra Cena *
Klinowa biopsja języka
więcej >>
-
Częściowe wycięcie języka
więcej >>
-
Radykalne usunięcie języka
więcej >>
-
Szycie rany języka
więcej >>
-
Podcięcie wędzidełka języka
więcej >>
-
1200 - 1200
Nacięcie języka
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej, przyusznej, miąższu i przewodu, podjęzykowej, podżuchwowej
więcej >>
-
3500 - 3500
Zabiegi diagnostyczne ślinianki - inne podanie kontrastu do sialografii
więcej >>
-
Marsupializacja torbieli ślinianki
więcej >>
-
4000 - 4000
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
więcej >>
-
4000 - 4000
Częściowe wycięcie ślinianki przyusznej
więcej >>
-
Całkowite usunięcie ślinianki przyusznej
więcej >>
-
5700 - 5700
Wycięcie en bloc ślinianki z układem chłonnym szyi
więcej >>
-
Drenaż ropnia okolicy twarzy
więcej >>
-
Drenaż ropnia przestrzeni powięziowej twarzy
więcej >>
-
Drenaż ropnia w anginie Ludwiga
więcej >>
-
Nacięcie podniebienia
więcej >>
-
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
więcej >>
-
Wycięcie zmiany wargi
więcej >>
-
450 - 450
Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi z rekonstrukcją
więcej >>
-
4000 - 4000
Szycie rany wargi
więcej >>
-
Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości skrzelowej
więcej >>
-
5000 - 5000
Biopsja układu limfatycznego (pobranie węzła chłonnego do diagnostyki)
więcej >>
-
Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych pod mięśniem i powiezią głęboką
więcej >>
-
2000 - 2000
Jednostronne radykalne usunięcie układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Biopsja kości czaszki twarzowej
więcej >>
-
Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
więcej >>
-
Częściowe wycięcie żuchwy
więcej >>
-
Hemimańdibulektomia
więcej >>
-
Połowicze wycięcie szczęki/z przeszczepem kostnym lub protezą
więcej >>
-
Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
więcej >>
-
Operacje ortodontyczne żuchwy
więcej >>
-
Plastyka kości żuchwy
więcej >>
-
Osteotomia segmentarna lub podszczytowa
więcej >>
-
Segmentarna osteoplastyka szczęki
więcej >>
-
Całkowita osteoplastyka szczęki
więcej >>
-
Plastyka cofniecie bródki
więcej >>
-
Plastyka/powiększenie bródki
więcej >>
-
Plastyka/powiększenie bródki z graftem lub wszczepem
więcej >>
-
Operacje naprawcze kości czaszki twarzowej
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Chirurgia
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Stomatologia
Chirurgia szczękowo-twarzowa

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich