Rezonans magnetyczny całego ciała :: cena (PLN) od 1200 do 1200

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) całego ciała wykononywane jest w celu wykrycia obecności choroby nowotworowej.

Rezonans magnetyczny (MRI) pozwala na całkowicie nieinwazyjne zobrazowanie przekroju narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Pacjent umieszczany jest w silnym polu elektromagnetycznym wytwarzanym przez skaner. Promieniowane elektromagnetyczne wyłapywane jest przez specjalną antenę. Uzyskany sygnał przetwarzany jest przez komputer na obraz. Badanie rezonansu magnetycznego pozawala ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów, w szczególności dotyczy to układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). W angiografii rezonansu magnetycznego, bez użycia środka kontrastowego można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (tętniaki, naczyniaki).

Wskazania ze strony układu nerwowego do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
_ choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
_ guzy wewnątrzczaszkowe
_ guzy okolicy siodła tureckiego, oczodołu, tylnej jamy czaszki
_ guzy kanału kręgowego
_ ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
_ dyskopatia
_ zaburzenia neurologiczne o nieustalonej etiologii
_ zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym

Wskazania ze strony tkanek miękkich do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ guzy tkanek miękkich
_ urazy tkanek miękkich – stawów, mięśni, więzadeł
_ procesy zapalne, marskość

Wskazania ze strony klatki piersiowej, śródpiersia do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ guzy w obrębie klatki piersiowej
_ nowotwory serca
_ przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc, rozedma płuc
_ zatorowość płucna
_ choroby zawodowe (np. pylica)

Wskazania naczyniowe do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ zmiany naczyniowe w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej

Wskazania laryngologiczne do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ szumy w uszach, niedosłuch
_ procesy zapalne i nowotworowe
_ choroby krtani i nosogardzieli

Wskazania okulistyczne do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ choroby w obrębie gałki ocznej, nerwu wzrokowego, pozagałkowe

Wskazania ze strony miednicy do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ nowotwory narządu rodnego u kobiet (mięśniaki, torbiele)
_ rak gruczołu krokowego (prostaty)
Rezonans magnetyczny aparat
Przeciwwskazania bezwzględne do rezonansu magnetycznego do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI)

_ rozrusznik serca
_ neurostymulator (np. w chorobie Parkinsona)

oraz względne

_ sztuczna zastawka serca
_ implanty ortopedyczne (np. śruby, stabilizatory, protezy)
_ klipsy naczyniowe
_ stenty naczyniowe, by-passy
_ ciąża
_ klaustrofobia
_ dyskomfort z powodu wysokiej temperatury w pomieszczenie – 25st.C

Przygotowanie do badania

_ pacjent powinien pozostać 2 - 4 godzin bez posiłku przed badaniem, unikać kawy i mocnej herbaty bezpośrednio przed badaniem
_ nie wykonujemy makijażu przez badaniem
_ pacjent zostanie poinformowany o celu badania, możliwych powikłaniach, postępowaniu po badaniu
_ pacjent powinien poinformować i współistniejących chorobach i przebytych zabiegach i innych faktach mogących zakłócić przebieg badania (np. tatuaże, wkładki wewnątrzmaciczne, wypełnienia zębów, opiłki metalowe itp.)
_ pacjentka powinna poinformować o ciąży
Rezonans magnetyczny zdjęcie
Badanie rezonansu magnetycznego

_ Zlecenie opróżnienia pęcherza moczowego, usunięcia biżuterii, przedmiotów metalowych, zegarka poza pomieszczenie z rezonansem magnetycznym
_ Ułożenie pacjenta na ruchomym stole w pozycji na plecach
_ Powiadomienie o konieczności leżenia nieruchomo w trakcie badania
_ Powiadomienie pacjenta o hałasie związanym z pracą aparatu
_ Wykonanie serii obrazów z jednoczesnym podaniem kontrastu dożylnie
_ Zakończenie badania
_ Obserwacja pacjenta po badaniu – długi czas badania może powodować złe samopoczucie
_ Poinformowanie o terminie odbioru wyników badania

Badanie trwa zazwyczaj około 1 godziny, ale może się przedłużyć nawet do 3 godzin.

Źródło:
Praca zbiorowa pod red. nauk. L. Kalinowski. Encyklopedia badań medycznych. Wydawnictwo Medyczne Makmed, Gdańska 1996.
Red. naukowa M. Kózka, L. Płaszewska - Żywko. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2009.

Zdjęcia:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Offener_Magnetresonanztomograph.JPG&filetimestamp=20100418000351
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MRI_head_side.jpg&filetimestamp=20050304194746

Placówki i lekarze świadczący tę usługę

Sortowanie: Nazwa Cena
Placówka świadcząca tą usługę
Cena PLN

Liczba znalezionych: 3419 - strona 1/228

Lista lekarzy

brak lekarzy.
Liczba znalezionych lekarzy: 0Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich