Poradnia neurologiczna dla dzieci

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

  • Adres: 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  • Nr tel. 023-672-31-27
  • Nr fax 023-672-27-64


Choroby układu nerwowego
Dziecięce porażenie mózgowe
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Neurologia
Neurologia dziecięca
Pediatria
Neurologia dziecięca
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 9001:2000 10-04-2005 17-04-2011 TUV Management Serwice Gmbh Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, ratownictwa medycznego, rehabilitacji i psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia.


Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich