HIV

O HIV dowiesz się: jakie są objawy HIV :: jak się diagnozuje HIV :: jak się leczy HIV :: gdzie zrobić test na HIV

 

AIDS (immune deficiency sydrome) jest chorobą wywołaną przez ludzkiego wirusa upośledzenia odporności - HIV (human immunodeficiency virus). Przebiega pod postacią zakażeń drobnoustrojami oportunistycznymi, podostrego zapalenia mózgu lub/i nowotworów typu mięsak Kaposiego, chłoniak nieziarniczy i inne. Znane są 2 typy wirusa wywołującego AIDS:


 • HIV-1 - typ najbardziej rozpowszechniony na świecie
 • HIV-2 - typ początkowo występujący w zachodniej Afryce, później w Europie i Ameryce.


Zakażenie może nastąpić przez kontakty płciowe (prawdopodobieństwo zwiększa się w przypadku stosunku z przygodnymi partnerami i tzw. seks wysokiego ryzyka), drogą pozajelitową (zwiększone ryzyko u osób uzależnionych od narkotyków podawanych dożylnie, u personelu medyczneg oraz u chorych leczonych krwią lub preparatami krwiopochodnymi).

 

Objawy HIV

 

 • gorączka do 38,9 st. C
 • poczucie zmęczenia
 • wysypka
 • bóle głowy
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • zapalenie gardła
 • bóle mięśni i stawów
 • nudności, wymioty lub biegunka
 • nocne poty
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • owrzodzenia okolic narządów płciowych
 • trombocytopenia
 • podwyższona aktywność aminotransferaz


Infekcji pierwotnej może także towarzyszyć kondydoza jamy ustnej lub przełyku, toksoplazmoza mózgu, zapalenie płuc wywołane Pneumocystis carinii, gruźlica płuc.

Zrób test na HIV


 
Diagnostyka HIV

 

Podstawowa diagnostyka to pomiar ilościowy limfocytów T CD4+ (pomocniczych) ich stosunek liczbowy do T CD4+ (supresorowych/cytotoksycznych). Uznane normy fizjologiczne wynoszą: T CD4+ u dzieci od 1. do 6. roku życia powyżej 1000/mm3, dorośli 750 - 1500 mm3, a stosunek T CD4+/CD8+ odpowiednio 1,05-1,75 oraz 1,30-2,60. Ten rodzaj diagnostyki stosowany jest w badaniach przesiewowych.

Drugą metodą jest oznaczenie wiremii, najczęściej metodą RT PCR. Metoda ta jest bardzo czuła, ale sotsowana do monitorowania skuteczności leczenia oraz rozwoju wirusa.


Leczenie HIV


Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest wykonanie testów wykrywających genotypową lub fenotypową oporność HIV na leki antyretrowirusowe (test wykonywany anonimowo w Punktach Konsultacyjno - Diangnostycznych w całej Polsce). Pozwala to uniknąć zastosowania u pacjentów leków, wobec których HIV wykazuje obniżoną wrażliwość.
Lecznie antyretrowirusowe należy rozpocząć, gdy liczba komórek CD4 spadnie poniżej 200/mikrolitr.

Wskazania do rozpoczęcia leczenia:

1. Objawy. Przykażdej liczbie CD4, niezależnie od poziomu HIV RNA w palzmie. Zalecenie: leczyć.
2. Bezobjawowo. Liczba CD4 poniżej 200/mikrolitr. Niezależnie od poziomu HIV RNA w palzmie. Zalecenie: leczyć.
3. Bezobjawowo. Liczba CD4 powyżej 200mikrolitr i poniżej 350/mikrolitr. Niezależnie od poziomu HIV RNA w palzmie. Zalecenie: leczyć.
4. Bezobjawowo. Liczba CD4 powyżej 350/mikrolitr. Powyżej 55000 HIV RNA w plazmie. Zalecenie: leczenie lub obserwacja liczby CD4.
5. Bezobjawowo. Liczba CD4 powyżej 350/mikrolitr. Poniżej 55000 HIV RNA w plazmie. Zalecenie: odłożenie terapii i obserwacje.

Źródło:

Dorota Rogowska - Szadkowska. Leki antyretrowirusowe 2002 i 2003. Poradnik dla pacjentów. Blackhorse, Warszawa 2003.
Gerd Herold i współautorzy. Medycyna wewnętrzna. Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Koln 2000.
Ministerstwo Zdrowia. Postępowanie Zapobiegawcze i Diagnostyczne w Przypadku Zakażenia HIV i Zachorowania na AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa 2002.
Red.: Andrzej Gładysz. Współczesne leczenie HIV i AIDS. Volumed, Wrocław 2000.
Red.: Jacek Juszczyk. HIV/AIDS. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2006.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci

 

Placówki leczące tę chorobę:

Sortowanie: Nazwa
Placówka lecząca tę chorobę
Liczba znalezionych: 479 - strona 1/32


DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich