Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Adres: 95-073 Jedlicze A ul. Jedlinowa 42/44
  • Nr tel. (042)-717-91-67
  • Nr tel. (042)-717-91-67
  • Nr fax (042)-717-91-67
  • E-mail: orw@tpn.org.pl


Oddziały w tej filii


 Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich