• location_on Adres: 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 97
grade Ocena: 0.0


Układ rozrodczy - Cena: *
Leczenie zachowawcze, nowotwór złośliwy sutka

Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy sromu

Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy trzony macicy

Leczenie zachowawcze, Nowotór złośliwy innej części macicy

Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy jajnika

Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy innych narządów płciowych

Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy łożyska

Leczenie zachowawcze, Rak in situ sutka

Leczenie zachowawcze, Rak in situ szyjki macicy

Leczenie zachowawcze, Rak in situ innych narządów płciowych

Leczenie zachowawcze, Mięśniak gładkokomórkowy macicy

Leczenie zachowawcze, Nowotwory niezłośliwe nowotwory macicy inne

Leczenie zachowawcze, Niezłośliwy nowotwór jajnika

Leczenie zachowawcze, Niezłośliwy nowotwór innych narządów płciowych

Leczenie zachowawcze, Zaburzenia sutka

Leczenie zachowawcze, Stany zapalne sutka

Leczenie zachowawcze, Przerost sutka

Leczenie zachowawcze, Nierokreślony guzek w sutku

Leczenie zachowawcze, Zaburzenia sutka, inne

Leczenie zachowawcze, Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników

Leczenie zachowawcze, Zapalenie macicy

Leczenie zachowawcze, Zapalenie szyjki macicy

Leczenie zachowawcze, Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, inne

Leczenie zachowawcze, Wypadnie żeńskich narządów płciowych

Leczenie zachowawcze, Endometrioza

Leczenie zachowawcze, Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy, inne

Leczenie zachowawcze, Stany zapalne pochwy, inne

Leczenie zachowawcze, Choroby gruczołu Bartholina

Leczenie zachowawcze, Przetoki w żeńskim narządzie rodnym

Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy

Leczenie zachowawcze, Polip żeńskiego narządu rodnego

Leczenie zachowawcze, Niezapalne zaburzenia macicy, poza szyjką

Leczenie zachowawcze, Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy

Leczenie zachowawcze, Dysplazja szyjki macicy

Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenie szyjki macicy, inne

Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia pochwy, inne

Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia sromu i krocza, inne

Leczenie zachowawcze, Brak, skąpe i rzadkie miesiączki

Leczenie zachowawcze, Obfite, częste i nieregularne miesiączki

Leczenie zachowawcze, Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, inne

Leczenie zachowawcze, Bóle związane z żeńskimi narządami płciowymi

Leczenie zachowawcze, Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego

Leczenie zachowawcze, Niepłodność kobieca

Leczenie zachowawcze, Zakażenia przenoszone drogą płciową

Leczenie zachowawcze, Choroby wywołane przez Chalmydie

Leczenie zachowawcze, Wirusowe zapalenie wątroby w ciąży

Leczenie zachowawcze, Wirus HIV w ciąży

Leczenie zachowawcze, Cytomegalia w ciąży

Leczenie zachowawcze, Świnka w ciąży

Leczenie zachowawcze, Mononukleoza zakaźna w ciąży

Leczenie zachowawcze, Grzybice skóry w ciąży

Leczenie zachowawcze, Toksoplazmoza w ciąży

Leczenie zachowawcze, Paciorkowce i gornkowce w ciąży

Nacięcie i drenaż ropnia sromu lub krocza

Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina

Uwolnienie zrostów warg sromowych

Usunięcie zmienionych chorobowo fragmentów sromu (wulwektomia częściowa)

Usunięcie rozległe fragmentów sromu (wulwektomia całkowita, rozległa)

Biopsja sromu lub krocza

Plastyka pochwy i krocza z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy; przednia lub tylna

Perineoplastyka, operacja naprawcza krocza, rekonstrukcja krocza z przyczyn niepołożniczych

Vulvoskopia (wulwoskopia)

Vulvoskopia z biopsją ; (wulwoskopia)

Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z powodów położnicznych/poporodowe

Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)

Wycięcie/zniszczenie zmiany chorobowej pochwy; proste

Wycięcie/zniszczenie zmiany chorobowej pochwy; rozległe

Biopsja błony śluzowej pochwy

Usunięcie lub przecięcie taśmy z powodu przeszkody podpęcherzowej pooperacyjnej i zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy

Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu

Kolposkopia

Kolposkopia z biopsją

Laparoskopowe podwieszenie pochwy/macicy

Kolposkopia z biopsją i wyłyżeczkowaniem kanału szyjki i jamy macicy

Kolposkopia z biopsją z użyciem pętli elektrycznej

Kolposkopia z konizacją szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej

Miejscowe wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy z koagulacją lub bez

Frakcjonowane wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy

Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej szyjki macicy

Elektrokoagulacja szyjki macicy

Krioterapia zmian na szyjce macicy

Ablacja laserem zmian na szyjce macicy

Konizacja chirurgiczna szyjki macicy

Amputacja szyjki macicy sposobem Sturmdorfa

Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy w ciąży

Zeszycie szyjki macicy, operacja plastyczna szyjki macicy, dostęp pochwowy

Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie kikuta szyjki macicy

Biopsja kanału szyjki macicy

Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy, z przyczyn pozapołożnicznych

Wycięcie mięśniaka (mięśniaków), od 1 do 4 mięśniaków ważących łącznie do 250 gramów; dostęp brzuszny

Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową

Wycięcie mięśniaka, wycięcie włókniaka macicy; dostęp brzuszny

Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez

Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez, z kolpouretrocystopeksją

Amputacja nadpochwowa macicy

Rozszerzone wycięcie macicy, obejmujące częściowe wycięcie pochwy, z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez

Wytrzewienie miednicy z powodu nowotworu narządów płciowych kobiecych z całkowitą histerektomią brzuszną lub wycięciem szyjki macicy, z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez, z usunięciem pęcherza moczowego

Histerektomia pochwowa z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy

Radykalna histerektomia drogą pochwową

Histerektomia pochwowa

Histerektomia pochwowa z usunięciem jajowodu i/lub jajnika

Histerektomia pochwowa; z kolpo-uretrocystopeksją, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków

Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową

Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i/lub jajnika

Histeroskopia, diagnostyczna

Histeroskopia, operacyjna

Histeroskopia, operacyjna; z uwolnieniem zrostów wewnątrzmacicznych (każda metoda)

Resekcja endometrium, histeroskopowo

Laparoskopia operacyjna, uwolnienie zrostów jajowodowych, jajnikowych

Biopsja jajnika, jednostronna/obustronna

Klinowa resekcja jajnika lub rozcięcie jajnika, jednostronne lub obustronne

Elektrokoagulację punktowa jajników drogą laparoskopii wraz z jednoczasową biopsją jajników

Laparoskopowe wycięcie jajnika; z laparotomią

Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej; z laparotomią lub bez

Drożność jajowodów laparoskopowo

Operacja nietrzymania moczu z zastosowaniem beznapięciowej prolenowej taśmy TVT

Hysterosalpingografia (HSG)

Zamknięcie światła pochwy

Pobranie krwi pępowinowej dla celów autologicznych

Zabieg metodą THERMA-CHOICE

Wady macicy - plastyka korekcyjna macicy - operacja odtwórcza

Przetoka pęcherzowo-pochwowa lub odbytniczopochwowa, operacja

Nieprawidłowe położenie macicy - operacja korygująca drogą brzuszną, pochwowa lub metodą laparoskopową

Laparoskopowe i histeroskopowe leczenie zmian narządu rodnego

Rekonstrukcja jajowodów tech. Mikrochirurgicznymi w laparoskopii

Rekonstrukcja sromu

Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy

Wszczepienie jajowodu do macicy

Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu

Pochwowa operacja przewlekłego wynicowania macicy

Plastyka jajowodu i jajnika

Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki

Zabieg Wotkinsa

Przyszycie macicy do powłok brzusznych

Operacja manchesterska (Fothergilla)

Sfałdowanie więzadeł macicznych

Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)

Szycie rozdarcia macicy

Zamknięcie przetoki macicy

Zabieg naprawczy przetrwałego poporodowego rozdarcia macicy

Lecznie zachowawcze, Świąd pochwy

Lecznie zachowawcze, Zapalenie szyjki macicy

Lecznie zachowawcze, Ostre zapalenie pochwy

Lecznie zachowawcze, Ostre zapalenie sromu

Lecznie zachowawcze, Ropień sromu

Lecznie zachowawcze, Owrzodzenie pochwy

Lecznie zachowawcze, Owrzodzenie sromu

Lecznie zachowawcze, Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia)

Lecznie zachowawcze, Krwiak śródpochwowy

Lecznie zachowawcze, Nasilona dysplazja sromu

Lecznie zachowawcze, Rogowacenie białe sromu

Lecznie zachowawcze, Zanik sromu

Lecznie zachowawcze, Torbiel sromu

Lecznie zachowawcze, Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy

Lecznie zachowawcze, Pooperacyjne zrosty pochwowe

Lecznie zachowawcze, Wrodzony brak pochwy

Lecznie zachowawcze, Zdwojenie pochwy

Lecznie zachowawcze, Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy

Lecznie zachowawcze, Otwarta rana pochwy i sromu

Plastyka warg sromowych/błony dziewiczej

Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników

Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej

Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Ginekologia i położnictwo

  • Ginekologia
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  Akredytacyjny 21-05-2007 11-05-2010 Ośrodek Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Nadanie Statusu Szpitala Akredytowanego.

Oceń placówkę / personel

 
grade Ocena
person Twoja ocena

thumb_up Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-thumb_up Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-thumb_up Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-thumb_up Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
- 
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich