Pododdział otolaryngologiczny
subdirectory_arrow_right Szpital-Oddziały
subdirectory_arrow_right Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • location_on Adres: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 19/25
grade Ocena: 0.0


Ucho - Cena: *
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale otolaryngologicznym, pobyt na oddziale otolaryngologii

Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita

Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy

Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty

Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)

Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony

Wycięcie wyrośli kostnej (wyrośli kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy

Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym

Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)

Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)

Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka)

Przedmuchanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem

Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym

Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe

Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne

Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego

Mastoidektomia; całkowita

Usunięcia polipa usznego

Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)

Tympanoplastyka bez mastoidektomii

Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału

Naprawa przetoki okienka owalnego

Naprawa przetoki okienka okrągłego

Układ oddechowy - Cena: *
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi

Częściowe usunięcie krtani (hemilaryngektomia) zaliczane do tzw. metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym

Usuniecie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym

Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji

Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni

Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej

Badanie fiberoskopem (fiberoendoskopia)

Ogladanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem gietkim lub sztywnym

Mikrochirurgia krtani-instrumentalna

Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2

Badanie krtani /laryngoskopia/ w znieczuleniu ogónym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.

Nacięcie krtani (nacięcie chrząstki tarczowej, rozszczepienie zupełne krtani); z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej

Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi

Radiokoagulacja Celon-opercja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie

Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny

Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie przegrody nosa

Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa

Wyciecie polipów nosa

Wyciecie polipa nozdrzy tylnych

Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnatrznosowy

Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)

Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych,dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie

Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja

Zamkniecie przetoki ustno-szczekowej

Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych

Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa (tamponada przednia) różnymi metodami spongostan, Merocel, tamponada

Tamponada tylna

Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację splotów naczyniowych róznymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja

Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku

Usunięcie ciała obcego z jamy nosowej: dorośli/dzieci

Nastawienie kości nosa w znieczuleniu miejscowym ze stabilizacją gipsową

Nastawienie złamania nosa otwarte

Korekta przegrody nosowej w znieczuleniu dożylnym

Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną

Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna

Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa

Krioterapia małżowin nosowych

Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym

Operacja/oczyszczenie zatoki szczekowej z dojścia przez nos

operacja zatok szcekowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Calldwel-Luc

Badanie endoskopowe nos i/lub zatok

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa

Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa

Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów lub bez/ z otwarciem sitowia/ zatoki klinowej

Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna; z usunięciem komórek sitowych, całkowitym (przednim i tylnym)

Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej;

Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej; z usunięciem tkanki z zatoki szczękowej

Punkcja zatoki czołowej

Otwarcie zatok z dojścia zewnetrznego

Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z otwarciem zatoki klinowej; z usunięciem tkanki z zatoki klinowej

Usunięcie torbieli środkowej szyi

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS)

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa

Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna

Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera

Septorynoplastyka

Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna

Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a

Septoplastyka endoskopowa

Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)

Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym

Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)

Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci

Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka

Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci

Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka

Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septorynoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) z usunięciem polipów nosa

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septorynoplastyka

Płukanie zatok przynosowych przy użyciu Hydrodebridera

Układ pokarmowy - Cena: *
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie

Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie

Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie

Biopsja cienkoigłowa ślinianki

Biopsja ślinianki; z nacięciem

Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej

Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez

Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi

Wycięcie ślinianki podżuchwowej

Wycięcie ślinianki podjęzykowej

Układ odpornościowy (immunologiczny) - Cena: *
Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego

Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny

Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtrórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci

Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem, lasera, Celon, APC i innych

Usunięcie migdałków podniebiennych

Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka

Usunięcie migdała gardłowego /adenotomia/ oraz przycięcie podniebiennych /tonsillotomia/ oraz tympanotomia /Naciecie bł.bębenkowej/ oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym

Skóra - Cena: *
Usunięcie torbieli bocznej szyi


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Otolaryngologia

  • Laryngologia
  • Otolaryngologia
  • Pediatria

  • Otolaryngologia dziecięca
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  PN-EN ISO 9001:2001 07-07-2008 20-04-2011 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zarządzanie szpitalem, świadczenie usług medycznych realizowanych w oddziałach szpitalnych, przychodni i ambulatorium z uwzględnieniem diagnostyki medycznej i rehabilitacji, promocji zdrowia, zarządzania i nadzorowania infrastruktury i sprzętu wyposażenia medycznego

Oceń placówkę / personel

 
grade Ocena
person Twoja ocena

thumb_up Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-thumb_up Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-thumb_up Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-thumb_up Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
- 
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2023 Zdrowie Dla Wszystkich