Laboratorium Analityczne
subdirectory_arrow_right Laboratorium Analityczne
subdirectory_arrow_right Szpital Wojewódzki w Opolu
  • location_on Adres: 45-064 Opole ul. Katowicka 66
grade Ocena: 0.0


Badania biochemiczne - Cena: *
Albuminy

ALT, Aminotransferaza Alaninowa

AST, Aminotransferaza Asparaginianowa

AMON, Amoniak

AMYL, Amylaza / krew, mocz/

Bilirubina

CL, Chlorki

Cholesterol całkowity

HDL, Cholesterol

LDL, Cholesterol

Zn, Cynk /krew, mocz/

LDH, Dehydrogeneza mleczanowa /LDH/

AP, Fosfataza alkaliczna

P, Fosfor

Glu, Glukoza

GTP, Gamma - Glutamylotranspeptydaza /gamma GTP/

CK, CPK, Kinaza kreatynowa

CKMB, Izoenzym sercowy kinazy kreatynowej /CKMB/

Kreatynina

UACID, Kwas moczowy /krew, mocz/

Mg, Magnez

L, LIT

Mocznik

Na, Sód

K, Potas

TYM, Próba tymolowa

RKZ, Równowaga kwasowo-zasadowa /gazometria/

Trójglicerydy

Ca, Wapń całkowity

AcP, Fosfataza kwaśna

AcPsT, Fosfataza kwaśna sterczowa

Fe, Żelazo

Całkowita zdolność wiązania żelaza, TIBC

Osm, Osmolarność moczu surowicy

VMA, Kwas waniliowo-migdałowy w moczu /VMA/

HbA1c, Hemoglobina A1c /glikohemoglobina, HbA1c

Fru, Fruktozamina

Dig, Digoksyna /lanatozyd/ naparstnica/

Valp, Kwas walproinowy /depaline, convulex, dipromal/

Carb, Karbomazepine /amizepine, tegretal, neurotop/

Fenyt, Fenytoina /DPH/

Fenob, Phenobarbital /lumunal/

Amik, Amikacyna

Teo, Teofilina

Kort, Kortyzol

Tropl, Troponina I

Ins, Insulina

HCG, Gonadotropina kosmówkowa

FSH, Hormon Folikulotropowy /FSH/

LH, Hormon Luteinizujący /LH/

PRL, Prolaktyna

Prog, Progesteron

E2, Estradiol /E2/

Ca125, Antygen Nowotworowy 125 /Ca 125/

Ca19-9, Antygen Nowotworowy 19-9 /Ca 19-9/

CEA, Antygen Rakowo-Płodowy /CEA, karcinoembrionalny/

AFP, Białko płodowe alfa, alfa-fetoproteina

Myo, Mioglobina

Hcy, Homocysteina

TSH, TSH

FT4, FT4

FT3, FT3

DHEAS, DHEAS

PSA+F/T

Testost, Testosteron

Badanie krwi - Cena: *
brak

brak

Morfologia

OB, Odczyn Biernackiego

Rozmaz ręczny, Ocena mikroskopowa rozmazów krwi

RetRoz, Retikulocyty - badanie mikroskopowe

Retwgd, Retikulocyty z różnicowaniem wg. dojrzałości

PJC, Badanie ogólne i mikroskopowe płynów z jam ciała

EOZ, Eozynofile - różnicowanie w wymazach z nosa

CPMR, Oznaczenie cytozy w płynach mózgowo-rdzeniowych

CMR, Ocena ilościowa i jakościowa cytozy

Piwoc, Ocena mikroskopowa rozmazów z plwociny

Badania hemostazy - Cena: *
APTT, Czas częsciowej tromboplastyny po aktywacji /APTT/

PT, Czas protrombinowy (krzepnięcia)

TT, Czas trombinowy /TT/

Fibrynogen

D-dimer, Produkty ropadu fibrynogenu (D-Dimery)

ATIII, Aktywność antytrombiny III /AT III/

TK, Test korekcyjny

Analityka laboratorium - Cena: *
MoczO, Badania ogólne moczu + osad

MoczC, Badanie poziomu cukru w moczu

MC_d, Badanie poziomu cukru z dobowej zbiórki moczu

MB_d, Oznaczanie ilości białka z dobowej zbiórki moczu

Addis, Oznaczenie liczby Addisa moczu z /12 i 24 h zbiórki/

KAŁO, Badanie ogólne kału

KAŁ_Krew, Badanie kału na krew utajoną

KAŁ_Pas, Badanie kału w kierunku pasożytów

KAŁ_Pok, Badanie kału na resztki pokarmowe

WYM_Ows, Badanie wymazu na owsiki

KAŁ_Lam, Badanie kału w kierunku lambli

ŻÓŁĆ_Og, Badanie ogólne żółci

ŻÓŁĆ_Lam, Badanie żółci w kierunku lambli

Badanie białek swoistych - Cena: *
p.ANCA

Białko całkowite, TP, total protein

Albumina /ALB/ - płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz

Przeciwciała przeciwjądrowe = ANA (SCREENING)

P.p do antygenu SSA/Ro

P.p do antygenu SSA/La

P.p do antygenu SCI/70

P.p do antygenu GBM

P.p do antygenu RNP

P.p przeciw aktywnemu DNA (ds.DNA)

P.p przeciwciał przeciw niehistonowemu antygenowi Sm

P.p przeciwciał przeciw peptydowi cyklicznej cyt. (CCP)

P.p przeciwciał przeciw pronuklearnemu antygenowi neutrofili p.ANCA

Immunoglobulina G /IgG/

Immunoglobulina A /IgA/

Immunoglobulina M /IgM/

Immunoglobulina D /IgD/

Immunoglobulina E /całk./ /IgE/

Immunoglobulina E /swoista/ /IgE/ (za jeden alergen swoisty)

ASO ilościowo

Frakcja C3 komplement /C3/

Frakcja C4 komplement /C4/

Properdyna B /PFB/

Prealbumina /PAB/

Haptoglobina /HPT/

Transferyna /TRF/

Ceruloplazmina /CER/

Alfa 1 kwaśna glikoproteina /orozomukoid/ /AAG/

Alfa antytrypsyna /AAT/

Alfa2 makroglobulina /AMG/

Łańcuchy lekkie immunoglobulin Kappa /KAP/ w surowicy

Łańcuchy lekkie immunoglobulin Kappa /KAP/ w moczu

Łańcuchy lekkie immunoglobulin Lambda /LAM/ w surowicy

Łańcuchy lekkie immunoglobulin Lambda /LAM/ w moczu

Czynnik reumatoidalny /RF/ ilościowy

CRP, Białko ostrej fazy ilościowo

Beta2 mikroglobulina /B2M/

Przciwciała kardiolipidowe w klasie IgG, IgM /ACA/ Każde po

Proteinogram w surowicy /SPE/ z białkiem całk.

Komplement całkowity

Przeciwciała anty staphylolisinie /ASTA/

SLE test do diagnostyki tocznia układowego

Immunofiksacja /IFE/

Immunoelektroforeza /diagnostyka białka Bence-jonesa IEP/

Serologia boreliozy w klasie IgG

Serologia boreliozy w klasie IGgM

Badania mikrobiologiczne - Cena: *
Pos, Mocz Posiew moczu

azu z gardła

WN, Posiew wymazu z nosa

WUCH, Posiew wymazu z ucha

WSP, Posiew wymazu ze spojówek

PNZ, Posiew punktatu z zatok

PLW, Posiew płwociny

PPOS, Posiew popłuczyn z oskrzeli

PJU, Posiew z jamy ustnej

PROP, Posiew z ropnia

PRAN, Posiew z rany

PSK, Posiew ze zmian na skórze

POCH, Posiew wymazu z pochwy

PSZM, Posiew wymazu z szyjki macicy

Pnu, Posiew płynów ustrojowych

PN, Posiew punktatów

PMR, Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego

PKREW, Posiew krwi

SS, Posiew wymazu z odbytu w kierunku Shigella-Salmonella

PKAŁ, Posiew kału

WIR, Badania kału w kierunku wirusów

CLDif, Badania kału w kierunku toksyn Clostridium Difficile

SB, Badania w kierunku drożdżaków

CzPow, Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni

CzSu, Badanie sprawności urzadzeń do sterylizacji suchej

CzAu, Badania sprawności urzadzeń do sterylizacji parowej

Badanie serologiczne - Cena: *
HAV_M, P-ciała przeciw antygenowi wirusa żółtaczki typu A w kl.IgM /HAV AB-M

HBs, Antygen powierzchniowy wirusa żółtaczki typu B /HBs Ag/

AUSAB, P-ciała przeciwko antygenowi powierz.wirusa żółtaczki typu B /AUSAB/

CORE, P-ciała przeciwko antygen.rdzeniowemu wirusa żółtaczki typu B /CORE/

COREM, P-ciała przeciwko antygen.rdzen.wirusa żóltaczki B w kl.IgM /COREM/

Hbe, Antygen e wirusa żóltaczki typu B /Hbe/

a_Hbe, Przeciwciała przeciwko antygen.e wirusa żółtaczki typu B /anty-Hbe/

HCV, Przeciwciała przeciwko antygenowi wirusa żółtaczki typu C /HCV/

MONON, Cellognost - Mononucleoza - test lateksowy

HIV, Przeciwciała anty HIV1/HIV2

TOXOG, Toxoplazma gondi przeciwciała IgG

TOXOM, Toxoplazma gondi przeciwciała IGgM

Rub_G, Różyczka IgG

Rub_M, Różyczka IgM

CMV_G, Cytomegalowirus (CMV) przeciwciała IgG

CMV_M, Cytomegalowirus (CMV) przeciwciała IgM

WR, WR

ANA Screen ELISA

Transfuzjologia - Cena: *
Anty dsDNA ELISA

ANA/ENA IgG Western Blot 13 antygenów ( RNP 68, RNPA, RNPC, SmB, Smd, SSA 60, AAS52, SSB, PO, PCNA, CENPB, Scl70, Jo-1, Histon)

c-ANCA (PR3) ELISA

p-AMA (MPO) ELISA

Mitochondrial M2 Autoantibody

ETI LKM-1

Przeciwciała przeciwko błonie podstawowej kłębuszków nerkowych (GBM)

Tisse Transglutaminase IgA Autoantibody

Gliadyn Autoantibody IgA

Gliadyn Autoantibody IgG

Cardiolipin screening Autoantibody

Cardiolipin Autoantibody IgG

Cardiolipin Autoantibody IGM

Przeciwciała antyfosfolipidowe Screening

Przeciwciała antyfosfolipidowe profil w klasie IgG i IgM

Przeciwciała przeciwko fosfadytyloserynie Screen

Przeciwciała przeciwko fosfadytyloserynie IgG/IgM

B-2-glikoproteina I klasa IgG

Test potwierdzenia EBV IgG Western Blot

Test potwierdzenia EBV IgM Western Blot

Przeciwciała przeciw Bordetella pertussis (IgG/IgA)

Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae (IgG/IgM)

Chlamydia pneumoniae IgM

Chlamydia pneumoniae IgG

Chlamydia trachomatis IgA

Chlamydia trachomatis IgG

Western Blot Borrelia IgG/IgM

Cl-Inhibitor (Functional C1-inhibitor levels)

C3a

C3b

Bb (C4 - droga klasyczna)

C4 (C4 - droga klasyczna)

Aktywacja drogi końcowej (Sc5b-9) itp..

Cytokiny

Przeciwciała przeciwko Yerdsinia w klasie IgG

Przeciwciała przeciwko Yerdsinia w klasie IgM

Przeciwciała przeciwko Yerdsinia w klasie IgA

Lamblie (badanie kału - tylko antygen)

Toxocaroza canis

Oznaczenie antygenów HLA I klasy (ABC) metodą serologiczną

Oznaczenie antygenu HLA-B27

Genotypowanie HLA-ABDR niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-A niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-B niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-C niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-DRB1* niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-DQB1* niska rozdzielczość

Genotypowanie HLA-A wysoka rozdzielczość

Genotypowanie HLA-B wysoka rozdzielczość

Genotypowanie HLA-C wysoka rozdzielczość

Genotypowanie HLA-DRB1* wysoka rozdzielczość

Genotypowanie HLA-DQB1* wysoka rozdzielczość

Ocena chimeryzmu potransplantacyjnego (polimorfizm VNTR)

Genotypowanie cytokin INFy, TGFb, TNFa, IN-10, IN-10 - oznaczenie odmian polimorficznych

Oznaczenie procaltyconiny met. immunochromatograficzną


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

  • Diagnostyka

  • Analityka medyczna
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 20-03-2007 19-03-2008 Ośrodek Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

Oceń placówkę / personel

 
grade Ocena
person Twoja ocena

thumb_up Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę

(głosów: 1)

Czas oczekiwania przed gabinetem

(głosów: 1)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki

(głosów: 1)

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji

(głosów: 1)

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 1)thumb_up Diagnostyka/badanie (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 1)

Czy zostałeś poinformowany jak przygotować się do badania (zażywanych lekach, diecie przed badaniem itp.)

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej/po badaniu

(głosów: 1)thumb_up Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz/pielęgniarka przed badaniem/wywiadem przedstawił/a się
-

Czy lekarz/pielęgniarka zapoznał/a Cię z procesem diagnostycznym
-

Czy lekarz/pielęgniarka poinformował/a Cię o ryzyku przeprowadzenia badania diagnostycznego
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza/pielęgniarkę były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
- 
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2023 Zdrowie Dla Wszystkich