• Adres: 91-084 Łódź ul. Bardowskiego 1
  • Nr tel. 042-6757258
  • Nr tel. 042-6407180
  • Nr fax 042-6407180


Oddziały w tej filii


 



Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich