• Adres: 91-084 Łódź ul. Bardowskiego 1
  • Nr tel. 042-6757258
  • Nr tel. 042-6407180
  • Nr fax 042-6407180
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich