Pododdział chirurgiczny przewodu pokarmowego
subdirectory_arrow_right Szpital-Oddziały
subdirectory_arrow_right Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • location_on Adres: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 19/25
grade Ocena: 0.0


Układ pokarmowy - Cena: *
Usunięcie hemoroidów

Gumkowanie hemoroidów

Operacja żylaków odbytu metodą Hemoron

Operacja Longo

Usunięcie zakrzepicy żylaka odbytu

Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego

Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego dużego

Szczelina odbytu

Sczelina odbytu przewlekła

Przetoka odbytu

Zeszycie uszkodzenia odbytnicy

Usunięcie ciała obcego z odbytnicy

Zabiegi naprawcze zwieraczy odbytu

Opanowanie krwawienia z odbytu

Wycięcie uchyłka przełyku

Resekcja przełyku z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego

Wycięcie żołądka częściowe

Wycięcie żołądka całkowite

Omijające zespolenie żołądkowo-jelitowe

Pyloroplastyka

Zaopatrzenie perforacji żołądka

Zaopatrzenie krwawiącego owrzodzenia żołądka

Zeszycie żołądka

Plastyka wpustu/fundoplikacja

Wprowadzenie balonu żołądkowego

Gastrostomia

Resekcja odcinkowa jelita cienkiego

Wycięcie guza jelita cienkiego

Zespolenie omijające jelita cienkiego

Otwarta biopsja jelita cienkiego

Wyłonienie ileostomii

Zamknięcie przetoki jelita cienkiego

Wycięcie uchyłka Meckela

Wycięcie wyrostka robaczkowego

Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową

Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane

Ocinkowa resekcja jelita grubego

Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego

Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii czasowej

Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii stałej

Hemikolektomia lewostronna

Hemikolektomia prawostronna

Wyłonienie przetoki jelita grubego

Zamknięcie przetoki jelita grubego

Resekcja poprzecznicy

Resekcja kątnicy

Wycięcie esicy z odtworzenie cięgłości przewodu pokarmowego

Brzuszno-kroczowe wycięcie esicy/odbytnicy

Odgłobienie jelita cienkiego/grubego

Odprowadzenie skrętu jelita cienkiego/grubego

Usunięcie ciała obcego ze światła jelita

Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy bez zapalenia pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych

Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego bez zapalenia

Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia laparoskopowa ze śródoperacyjną cholangiografią

Drenaż ropnia wątroby

Zespolenie pęcherzykowo-jelitowe

Cholecystostomia

Drenaż torbieli trzustki

Częściowa resekcja trzustki

Laparotomia zwiadowcza

Laparoskopia zwiadowcza

Zakładanie opasek gumowych na żylaki przełyku

Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną

Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy

Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)

Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)

Gruczoły - Cena: *
Laparoskopowa adrenalektomia jednostronna

Układ krążenia - Cena: *
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne

Laserowe usuwanie hemoroidów HeLP

Korekta malformacji żylnej z przeszczepem lub bez przeszczepu zastawki żylnej

Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy

Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)

Usuwanie pajączków na twarzy

Usuwanie naczynek

Układ kostny - Cena: *
Amputacja przodostopia kończyny dolnej

Amputacja kończyny dolnej

Amputacja palca stopy lub ręki

Układ moczowy - Cena: *
inne urologia

Układ oddechowy - Cena: *
Videotorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem

Biopsja opłucnej

Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)

Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)

Usunięcie zmian przerzutowych z płuca (metastasectomia płucna)

Otwarta biopsja opłucnej

Otwarta biopsja płuca

Biopsja przezoskrzelowa

Przezskórna igłowa biopsja płuca


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Chirurgia

  • Chirurgia
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  PN-EN ISO 9001:2001 07-07-2008 20-04-2011 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zarządzanie szpitalem, świadczenie usług medycznych realizowanych w oddziałach szpitalnych, przychodni i ambulatorium z uwzględnieniem diagnostyki medycznej i rehabilitacji, promocji zdrowia, zarządzania i nadzorowania infrastruktury i sprzętu wyposażenia medycznego

Oceń placówkę / personel

 
grade Ocena
person Twoja ocena

thumb_up Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-thumb_up Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-thumb_up Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-thumb_up Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
- 
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich