• location_on Adres: 87-100 Toruń ul. Batorego 17-19
grade Ocena: 0.0
  • location_on 87-100 Toruń ul. Batorego 17-19
  • phone 056-655-75-30
  • phone 056-655-75-30
  • phone Nr fax 056-655-75-30
  • phone Nr fax 056-655-75-30
  • email info@med.torun.pl
  • web www.med.torun.pl


Układ moczowy - Cena: *
USG układu moczowego przed i pomikcyjnie

Ultrasonograficzny test kaptoprylowy

Diagnostyczna biopsja nerki (z transportem materiału)

Nakłucie przezskórne układu kielichowo-miedniczkowego nerki i wykonanie pieloureterografii zstępującej

Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielo-kaliko-litotomia)

Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)

Rozkruszenie i usunięcie kamienia z nerki z dostępu przez moczowód

Ablacja termiczna guza nerki laparoskopowa / retroperitoneoskopowa

Wycięcie nerki od dawcy zmarłego

Wycięcie nerki od dawcy żywego

Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy

Przeszczepienie nerki własnej chorego (autotransplantacja)

Wycięcie częściowe ściany torbieli nerki przez lumbotomię

Wycięcie części nerki podwójnej (heminefrektomia) przez lumbotomię

Rozcięcie zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego przez przezskórną przetokę nerkową (endopielotomia)

Zespolenie kielichowo-moczowodowe

Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe (w przypadku wady podwójnego moczowodu) przez lumbotomię

Zaopatrzenie urazowego uszkodzenia nerki operacyjne z zachowaniem nerki

Drenaż ropnia około-/przynerkowego lub krwiaka okołonerkowego przez lumbotomię

Operacja nerki dystopowej (np. z powodu kamicy lub przeszkody w odpływie moczu z nerki)

Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe przez przetokę nerkową PCNL

Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe z dostępu przez moczwód URSL

ESWL pojedynczego kamienia w nerce

ESWL-drugi zabieg z powodu niewystarczajacego rozbicia złogu

WESWL-trzeci i dalsze zabiegi z powodu niewystarczajacego rozbicia złogu

ESWL kamienia w moczowodzie

ESWL z udziałem anestezjologa

Usunięcie nerki z powodu guza

Usunięcie nerki (z moczowodem) z powodu gruźlicy

Częściowe wycięcie nerki

Plastyka m. Hynes-Anderson

Endopyleotomia

Nefroskopia

Pieloskopia

Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)

Zniesienie skrętu szypuły nerki

Kapsulektomia nerki

Dekortykacja nerki

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej

Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki

Ureteroskopia diagnostyczna z biopsją (moczowód)

Endoskopia wstawki z jelita (moczowód)

Badanie rentgenowskie wstawki z jelita ("pętlografia") (moczowód)

Rewizja przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej metodą Brickera, Mogga lub Moralesa

Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego

Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego

Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu)

Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki

Usunięcie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) z moczowodu przezcewkowe

Rozszerzenie lub nacięcie ujścia pęcherzowego moczowodu przezcewkowe

Wykonanie ureteropielografii wstępującej jednostronne (moczowód)

Wykonanie ureteropielografii wstępującej obustronne (moczowód)

Pobranie moczu do badania cytologicznego przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo jednostronne

Pobranie moczu do badania cytologicznego przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo obustronne

Operacja moczowodu z powodu zwłóknienia zaotrzewnowego (choroba Ormonda) jednostronna

Operacja moczowodu z powodu zwłóknienia zaotrzewnowego (choroba Ormonda) obustronna

Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu jelitem jednostronne

Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu jelitem obustronne

Kamica moczowodu - operacja otwarta

Kamica moczowodu - zabieg endoskopowy

Nefroureterektomia z powodu guza moczowodu

Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i elektromiografii

Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia) operacyjne

Cystoskopia PDD

Cystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza (bez kosztu leku)

Wycięcie pęcherza radykalne bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz

Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz

Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz

Operacja wytwórcza wynicowanego pęcherza jednoetapowa

Operacja wytwórcza wynicowanego pęcherza dwuetapowa (etap I lub etap II)

Przezcewkowa elektroresekcja/laserowa ablacja guzów pęcherza moczowego (TURP)

Częściowe wycięcie pęcherza moczowego

Wczesne operacje naprawcze pęcherza po uszkodzeniach ginekologicznych

Maping pęcherza moczowego

Usunięcie kamienia /kamieni z pęcherza moczowego/

Wytworzenie przetoki cewkowej na kroczu

Wymiana cewnika w przetoce na kroczu

Zgłębnikowanie cewki męskiej

Kalibracja cewki żeńskiej

Rozszerzenie zwężenia cewki moczowej

Uretroskopia przez przetokę cewkową na kroczu

Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki pod kontrolą uretroskopii

Udrożnienie zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystouretroskopii wykonanej przez przetokę nadłonową

Operacja przetoki cewkowo-pochwowej

Wycięcie struny (chorda) prącia bez wytwarzania brakującego odcinka cewki w przypadku spodziectwa (elongacja prącia)

Wytworzenie brakującego odcinka cewki po elongacji prącia

Wycięcie cewki bez wytworzenia cewki

Wycięcie cewki z wytworzeniem brakującego odcinka cewki

Usunięcie jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki

Wszczepienie jednego, wcześniej usuniętego elementu zwieracza hydraulicznego cewki (bez kosztu tego elementu)

Usunięcie i jednoczasowa wymiana jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki (bez kosztu tego elementu)

Wewnętrzne nacięcie cewki m.Sasche

Dilatacja cewki moczowej

Polip cewki moczowej - usunięcie

Nakłucie i opróżnienie ropnia stercza

Masaż stercza w celu uzyskania wydzieliny do badania (bez kosztu badania)

Masaż stercza w ramach próby Stameya (bez kosztu badania)

Opanowanie krwawienia przezcewkowe po TURP

Umieszczenie protezy wewnątrzcewkowej (stentu) w sterczowym odcinku cewki

Usunięcie protezy wewnątrzcewkowej (stentu) ze sterczowego odcinka cewki

Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza pod kontrolą uretroskopową

Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia przewodu wytryskowego pod kontrolą uretroskopową

Wycięcie pęcherzyków nasiennych

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra / powrózka nasiennego lub torbieli najądrza

Amputajca jądra

Wszczepienie protezy jądra

Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe

Leczenie oparzenia moszny

Wycięcie prącia całkowite i wycięcie regionalnych węzłów chłonnych z powodu raka prącia

Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych po wycięciu prącia z powodu raka

Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej

Wytworzenie prącia niedorozwiniętego (micropenis) lub wcześniej amputowanego

Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z użyciem żyły (np. nabrzusznej dolnej)

Obrzezanie

Plastyka napletka

Plastyka wędzidełka

Usunięcie kłykcin prącia laserem

Biopsja guza prącia

Częściowe usunięcie prącia z powodu guza

Płukanie ciał jamistych z powodu priapizmu

Korekcja skrzywienia prącia (plastyka)

Ostre zapalenie pęcherza moczowego

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)

Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego

Popromienne zapalenie pęcherza moczowego

Inne zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone

Ropień cewki moczowej

Nieswoiste zapalenie cewki moczowej

Inne zapalenie cewki moczowej

Zespół cewkowy, nieokreślony

Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej

Skrócenie moczowodu z reimplantacją

Całkowite usunięcie moczowodu

Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego

Uzupełnienie moczowodu wszczepem

Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

Zeszycie rany moczowodu

Zamknięcie przetoki moczowodowej

Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)

Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)

Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu

Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia

Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia

Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych

Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)

Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika

Powiększenie pęcherza

Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza

Wycięcie moczownika

Wycięcie uchyłka moczownika

Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza

Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza

Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne

Plastyka V-Y szyi pęcherza

Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego

Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych

Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego

Odprowadzenie moczu metodą Kocka

Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza

Wycięcie trójkąta pęcherza

Klinowa resekcja pęcherza

Zabieg naprawczy stercza

Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu/ elektroresekcji gruczolaka stercza

Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza

Przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT) prostaty

Przezcewkowa ablacja igłowa (TUNA) stercza

Odtworzenie ciągłości cewki moczowej

Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa

Wycięcie przegrody cewki moczowej

Koagulacja zmiany cewki moczowej endoskopowo

Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne

Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej

Zeszycie rany cewki moczowej

Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego

Uwolnienie zrostów okołocewkowych

Wycięcie tkanki okołocewkowej

Biopsja cewki moczowej

Biopsja tkanek okołocewkowych

Wycięcie zmiany cewki moczowej

Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)

Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego

Wytworzenie prącia

Odtworzenie prącia

Replantacja/ przyszycie amputowanego prącia

Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia

Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka

Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia

Wycięcie torbieli przewodu Muellera

Redukcja słoniowacizny moszny

Rekonstrukcja płatem przesuniętym lub uszypułowanym

Aspiracja wodniaka osłonki pochwowej jądra

Wycięcie krwiaka osłonki pochwowej jądra (hematocele)

Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny

Jednostronne wycięcie jądra

Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny

Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu

Operacja Toreka (etap I/ etap II)

Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie

Szycie rany jądra

Nakłucie i aspiracja jądra

Wstrzyknięcia leku do jądra

Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza

Wysokie podwiązanie żyły jądrowej

Wycięcie wodniaka kanału Nucka

Wycięcie żylaków powrózka nasiennego

Wycięcie torbieli najądrza

Wycięcie najądrza

Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza

Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego

Przeszczep powrózka nasiennego

Szycie rany nasieniowodu/ najądrza

Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu

Wszczepienie nasieniowodu do najądrza

Usunięcie podwiązki nasieniowodu

Usunięcie zastawki z nasieniowodu

Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu

Ostry zespół zapalenia nerek

Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek, leczenie zachowawcze

Przewlekły zespół zapalenia nerek, leczenie zachowawcze

Zespół nerczycowy, leczenie zachowawcze

Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym, leczenie zachowawcze

Nefropatia dziedziczna, leczenie zachowawcze

Agenezja nerki, leczenie zachowawcze

Niedorozwój nerki, leczenie zachowawcze

Zespół Pottera, leczenie zachowawcze

Wrodzona torbiel nerki, leczenie zachowawcze

Wielotorbielowatość nerek, leczenie zachowawcze

Wrodzony moczowód olbrzymi, leczenie zachowawcze

Nerka dodatkowa, leczenie zachowawcze

Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek, leczenie zachowawcze

Nerka przemieszczona (ektopowa), leczenie zachowawcze

Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna, leczenie zachowawcze

Uraz naczyń krwionośnych nerki, leczenie zachowawcze

Zaburzenia kłębuszków nerkowych, leczenie zachowawcze

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek, leczenie zachowawcze

Kiła późna nerki, leczenie zachowawcze

Hemodializa

Ciągłe leczenie nerkozastępcze

Dializa otrzewnowa

Badanie urodynamiczne

Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową

Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)

Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)

Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie

Cystoskopia cystoskopem sztywnym

Cystoskopia cystoskopem giętkim

Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)

Wytworzenie cystostomii nadłonowej

Narządy rodne - Cena: *
Odklejenie napletka, u dzieci

Operacja obrzezania lub częściowego obrzezania u dzieci powyżej 4. tygodnia życia

Operacja obrzezania u dzieci poniżej 4. tygodnia życia

Wycięcie jądra u noworodka po płodowym skręcie

Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa), obustronnie, u dzieci

Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci

Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci

Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci

Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci

Usunięcie naczyniaka krwionośnego (krwawiący naczyniak), u dzieci

Rozdzielenie sklejonych warg sromowych (synechia), u dziewczynek

Operacja żylaków powrózka nasiennego, u dzieci

Wyłuszczenie torbieli jajnika metoda laparoskopową, u dzieci

Endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych jednostronnych lub obustr. z użyciem preparatów syntetycznych, u dzieci

Nacięcie ureterocele i/lub przezcewkowe wycięcie zastawki/ zwężenie cewki moczowej, u noworodka/niemowlęcia

Nacięcie ureterocele i/lub przezcewkowe wycięcie zastawki/zwężenie cewki moczowej u dziecka, powyżej 1. roku życia

Wstrzyknięcie preparatu lub leku w okolicę zwieracza zewnętrznego/szyi pęcherza przy nietrzymaniu moczu, u dzieci

Endoskopowe nacięcie szyi pęcherza przy jej przeroście, u dzieci

Usunięcie kamienia lub ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową lub przetokę nadłonową , u dzieci

Cewnikowanie moczowodu z diagnostyką, wprowadzenie cewnika D-J na stałe, pętla Zeissa, koszyk Dormii, u dzieci

Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci

Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci

Przezskórna nefrostomia, u dzieci

Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci

Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci

Operacja jednoetapowa spodziectwa żołędziowego bez odtworzenia napletka, u dzieci

Operacja spodziectwa żołędziowego z odtworzeniem napletka, u dzieci

Operacja wytworzenia szczelnej przetoki do przerywanego cewnikowania z płata pęcherza moczowego, u dzieci

Wytworzenie lub zamknięcie przetoki moczowodowo-skórnej, u dzieci

Nacięcie ujścia zewnętrznego cewki, plastyka ujścia zewnętrznego cewki, uretrografia wstępująca, u dzieci

Operacja przetoki cewkowo-skórnej, u dzieci

Podwieszenie cewki na paskach powięziowych, u dzieci

Operacja zwężenia cewki moczowej, u dzieci

Wszczepienie protezy jądra jednostronne, u dzieci

Operacja ginekomastii, u dzieci

Operacja wycięcia ureterocoele u dzieci wraz z rekonstrukcją trójkąta pęcherza i antyrefluksowym przeszczepieniem moczowodów

Częściowe wycięc. i zaopatrzenie uszkodzenia pęcherza, operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej, -jelitowej, -macicznej, u dzieci

Usunięcie pęcherza moczowego radykalne z wytworzeniem ureterotransileokutaneostomii (operacja Brickera), u dzieci

Usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza moczowego lub szczelnego zbiornika moczowego, u dzieci

Powiększenie pojemności pęcherza metodą autoaugmentacji, u dzieci

Powiększenie pojemności pęcherza wstawką jelitową, u dzieci

Powiększenie pojemności pęcherza wstawką moczowodu własnego z równoczesnym usunięciem nerki, u dzieci

Operacja naprawcza moczowodu, wycięcie moczowodu częściowe z zespol. koniec do końca, przeszcz. moczowodu do pęcherza, u dzieci

Operacja moczowodu olbrzymiego u dzieci (tailoring, folding)

Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci

Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego z lub bez towarzyszącej kamicy, u dzieci

Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci

Wycięcie części nerki (heminefrektomia) jednostronna, u dzieci

Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci

Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci

Usunięcia złogu z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci

Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z wytworzeniem brakującego odcinka cewki, u dzieci

Krwiak lub rana sromu, krocza lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci

Przetoka pęcherzowo - pochwowa lub odbytniczo-pochwowa - plastyka korekcyjna, u dzieci

Plastyka korekcyjna pochwy, u dzieci

Rekonstrukcja przetrwałej zatoki moczowo - płciowej, u dzieci

Rekonstrukcja warg sromowych i/ lub łechtaczki (nie dotyczy operacji zmian płci), u dzieci

Rekonstrukcja sromu jednoczasowa (nie dotyczy operacji zmian płci), u dzieci

Operacja stulejki z plastyką napletka, u dzieci

Operacja wędzidełka napletka/prącia, u dzieci

Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci

Wycięcie przydatka jądra, u dzieci

Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa), u dzieci

Układ rozrodczy - Cena: *
Wycięcie wodniaka jądra z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej po stronie wodniaka, u dzieci

Operacja obrzezania lub plastyki napletka z wydłużeniem wędzidełka u dzieci

Operacja obrzezania lub plastyki napletka z wydłużeniem wędzidełka

Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa) z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej obustr. u dzieci

Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa) z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej jednostr. u dzieci


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Urologia

  • Urologia
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 9001:2000 09-12-2005 08-12-2008 TÜV CERT TÜV Rheinland InterCert Kft. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostyki medycznej.

Oceń placówkę / personel

 
grade Ocena
person Twoja ocena

thumb_up Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-thumb_up Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-thumb_up Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-thumb_up Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
- 
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich