Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

  • Adres: 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53/59
  • Filia: Szpital


Układ krążenia Cena *
Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań
więcej >>
-
Holter RR
więcej >>
-
Pakiet - przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
więcej >>
-
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z dwoma stentami
więcej >>
-
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
więcej >>
-
Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)
więcej >>
-
Usuwanie pajączków na twarzy
więcej >>
-
Usuwanie naczynek
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np.Typ Philadelphia)
więcej >>
-
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C2
więcej >>
-
Stabilizacja potyliczno-szyjna/szyjna z dostępu tylnego
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa cage/proteza ruchoma
więcej >>
-
Założenie wyciągu klamrowego za czaszkę
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową
więcej >>
-
100 - 100
Założenie i dopasowanie gorsetu Jewetta
więcej >>
-
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Implantacja protezy trzonu, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa zamknięta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przeznasadowa otwarta, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Kyfoplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
10000 - 10000
Założenie i dopasowanie gorsetu lędźwiowego
więcej >>
-
Wertebroplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Proteza ruchoma /ALIF krążka miedzykręgowego, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF bez stabilizacji krótkoodcinkowej, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa
więcej >>
-
Zeszycie przerwanych mięśni "stożka rotatorów", staw ramienny
więcej >>
-
Otwarta rekonstrukcja wyrostka barkowego łopatki
więcej >>
-
Zaryglowanie przednie stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Zaryglowanie tylne stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie złamań w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Zamknięte nastawienie zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Otwarte/operacyjne nastawienie złamań/zwichnięć w obrębie obręczy barkowej
więcej >>
-
Założenie i dopasowanie protezy stawu barkowego
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy Dessaulta, staw ramienny
więcej >>
-
79 - 79
Łokieć tenisisty/golfisty-chirurgiczne leczenie epicodylitów
więcej >>
-
1300 - 1300
Niestabilnośc stawu łokciowego - plastyka więzadeł
więcej >>
-
Osteosynteza stawu łokciowego minimalna/otwarta
więcej >>
-
Osteotomie poprawiające oś stawu łokciowego
więcej >>
-
Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchów
więcej >>
-
5500 - 5500
Założenie opatrunku gipsowego ramiennego
więcej >>
-
48 - 48
Biopsja okołostawowa zamknięta/otwarta, staw łokciowy
więcej >>
-
Operacja uwolnienia nerwu łokciowego
więcej >>
-
Artroskopia stawu łokciowego/usunięcie ciał wolnych
więcej >>
-
Osteosynteza kości ramiennej
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości ramiennej
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, ramię
więcej >>
-
Opatrunek wiszący Caldwella, ramię
więcej >>
-
Osteosynteza zamknięta kości przedramienia drutami k/epiblok/pręty Ruscha
więcej >>
-
Operacja zaburzeń zrostu kości przedramienia
więcej >>
-
Biopsja zamknięta/otwarta, przedramię
więcej >>
-
Osteosynteza otwarta płytkowa/śródszpikowa gwoździami ryglowanymi, przedramię
więcej >>
-
Opatrunek gipsowy okrężny przedramienny
więcej >>
-
30 - 30
Założenie/dopasowanie ortezy przedramienia/ręki
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie niestabilnych złamań miednicy
więcej >>
-
Operacja usztywnienia stawu biodrowego
więcej >>
-
Biopsje kości miednicy
więcej >>
-
Blokada stawu krzyżowo-biodrowego (jednego)
więcej >>
-
Gips biodrowy/spica
więcej >>
-
85 - 85
Założenie/dopasowanie ortezy stawu biodrowego
więcej >>
-
Nastawienie i zespolenie złamania szyjki kości udowej
więcej >>
-
Nastawienie i wewnętrzne zespolenie złamania 1/3 bliższej kości udowej
więcej >>
-
Artroskopia stawu biodrowego
więcej >>
-
Hemipelwektomia
więcej >>
-
Osteosynteza kości udowej
więcej >>
-
Osteotomie dalszej nasady kości udowej
więcej >>
-
Artroskopowa operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kolana
więcej >>
-
2500 - 2500
Artroskopowa operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo-torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego
więcej >>
-
2700 - 2700
Artroskopowe usunięcie błony maziowej kolana, zeszycie troczków rzepki
więcej >>
-
2500 - 2500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego przeszczepem autogennym
więcej >>
-
7900 - 7900
Artroskopia diagnostyczna
więcej >>
-
2400 - 2400
Artroskopia rozpoznawcza stawu skokowo-goleniowego
więcej >>
-
2400 - 2400
Staw ramienny proteza połowicza
więcej >>
-
6000 - 6000
Staw ramienny proteza całkowita
więcej >>
-
Staw biodrowy proteza połowicza
więcej >>
-
7200 - 7200
Staw biodrowy kapoplastyka
więcej >>
-
20000 - 20000
Staw biodrowy proteza bezcementowa
więcej >>
-
13800 - 13800
Staw biodrowy proteza cementowa (endoprotezoplastyka stawu biodrowego)
więcej >>
-
9800 - 9800
Staw biodrowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza jednoprzedziałowa
więcej >>
-
Staw kolanowy proteza całkowita
więcej >>
-
6000 - 6000
Staw kolanowy proteza rewizyjna
więcej >>
-
Alloplastyki specjalne-nowotworowe/custom made / koszt protezy ok.50 000 /
więcej >>
-
Usunięcie guzów śródkostnych i wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie guza kości i stabilizacja złamania patologicznego implantami i/lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych z przynasad kości
więcej >>
-
Amputacje i wyłuszczenia w stawach kończyny dolnej i górnej
więcej >>
-
1300 - 1300
Opatrunek na ranę pooperacyjną, duży
więcej >>
-
30 - 30
Opatrunek na ranę pooperacyjną, mały
więcej >>
-
20 - 20
Rekonstrukcja palucha koślawego z osteotomią I kosci śródstopia
więcej >>
-
1800 - 1800
Korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopy
więcej >>
-
1900 - 1900
Resekcja stawów śródstopno-palcowych i stabilizacja drutami
więcej >>
-
Rekonstrukcja kości piętowej po wadliwie wygojonym złamaniu
więcej >>
-
Operacyjne usztywnienie kości stępu
więcej >>
-
Blokada lekowa/przeciwbólowa w obrebie stawów stępu i stopy
więcej >>
-
Operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego
więcej >>
-
50 - 50
Wycięcie modzela stopy
więcej >>
-
Wydłużenie ścięgna piętowego
więcej >>
-
Repozycja nieoperacyjna, stabilizacja gorsetem gipsowym
więcej >>
-
85 - 85
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia płytkowa odc.szyjnego kręgosłupa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna prętowa odc. szyjnego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu szyjnego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna przeznasadowa odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia /boczna odc. piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Proteza trzonu kręgu i stabilizacja przednia/boczna odc.piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna osteotomia/korekcja kręgosłupa piersiowego/lędźwiowego
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz odbarczenie struktur nerwowych kanału kręgowego
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz plastyka opony rdzenia
więcej >>
-
Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz zastosowanie przeszczepów zamrożonych
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odc. szyjnego
więcej >>
-
Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego
więcej >>
-
Stabilizacja dynamiczna tylna międzywyrostkowa kręgosłupa
więcej >>
-
Iniekcja sterydowa kontrolowana rtg stawów kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja przezskórna kręgosłupa
więcej >>
-
Biopsja operacyjna kręgosłupa
więcej >>
-
Wertebroplastyka jednego kregu
więcej >>
-
Cementoplastyka ogniska patologicznego kręgosłupa
więcej >>
-
Repozycja pośrednia wyciągowa, miednica
więcej >>
-
Stabilizacja zewnętrzna opatrunkiem gipsowym, miednica
więcej >>
-
85 - 85
Stabilizacja zewnętrzna przy użyciu aparatu klamrowego, miednica
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania i stabilizacja wewnętrzna z użyciem implantów, miednica
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym ze stabilizacją drutami K, z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania obojczyka z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i stabilizacja obojczyka
więcej >>
-
7000 - 7000
Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej ze stabilizacją prostą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z zespoleniem płytą
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej oraz unieruchomienie gipsowe
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonu kości ramiennej ze stabilizatorem zewnętrznym
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonu kości ramiennej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją przezskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją płytkową
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu łokciowego z unieruchomieniem
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnia wyrostka łokciowego
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie złamania bliższego końca kości promieniowej
więcej >>
-
5200 - 5200
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania trzonów kości przedramienia ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania trzonów kości przedramienia z zespoleniem wewnetrznym
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z unieruchomieniem
więcej >>
-
Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej ze stabilizacją przeskórną
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z zespoleniem wewnętrznym
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości przedramienia
więcej >>
-
5200 - 5200
Repozycja złamania / zwichnięcia z unieruchomieniem, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna repozycja złamnia/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, przedramię
więcej >>
-
5200 - 5200
Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości nadgarstka
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem, ręka
więcej >>
-
Operacyjna repozycja złamania/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, ręka
więcej >>
-
Repozycja zwichnięcia stawu biodrowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu biodrowego + unieruchomienie
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja i zespolenie złamnaia szyjki kości udowej śrubami
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza połowicza bezcementowa/cementowa
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza całkowita bezcementowa/ cementowa
więcej >>
-
Repozycja złamania kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca prętami Endera, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytką dynamiczną szyjkowo-trzonową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca gwoździem typu gamma, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu płytą, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca trzonu płytą kątowo stabilną, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątową, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania aparatem zewnętrznym, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania dalszego końca drutami K, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia, kość udowa
więcej >>
-
8500 - 8500
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości udowej
więcej >>
-
8500 - 8500
Punkcja stawu kolanowego oraz unieruchomienie
więcej >>
-
50 - 50
Operacyjna repozycja złamania rzepki oraz zespolenie popręgami Webera, kolano
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja oraz stabilizacja kłykci kości udowej
więcej >>
-
Repozycja złamania kości goleni/kostek z unieruchomieniem gipsowym, kość piszczelowa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja/rekonstrukcja ze stabilizacją złamania kłykci kości piszczelowej
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca śrubami
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą
więcej >>
-
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego konca śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania kostek płytą/śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna repozycja oraz stabilizacja uszkodzenia więzozrostu śrubami, kość piszczelowa
więcej >>
-
7000 - 7000
Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości goleni
więcej >>
-
Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia
więcej >>
-
Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem gipsowym, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i stabilizacja przeskórna drutami K z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna repozycja i zespolenie wewnętrzne z unieruchomieniem, stopa
więcej >>
-
Operacyjna plastyka korekcyjna palców stopy
więcej >>
-
Punkcja krwiaka podskórnego
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja diagnostyczna jamy stawu
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja kaletki zapalnej
więcej >>
-
Inikecja sterydowa okołostawowa / okołowięzadłoawa
więcej >>
-
Trepanobiopsja kości przezskórna/otwarta
więcej >>
-
Usunięcie ogniska patologii kości + wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie ogniska patologii kości + stabilizacja złamania patologicznego metalem i cementem kostnym
więcej >>
-
Usunięcie implantów stabilizujacych kręgosłup
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - druty K przezskórnie
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - śruby stabilizujące
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - płytka zespalająca
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów - gwóźdź śródszpikowy
więcej >>
-
1800 - 1800
Usunięcie implantów aparat zewnętrzny
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu jednego dystrakora, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów z kostektomią na 5 poziom, u dzieci
więcej >>
-
Wydłużenie kończyny dolnej sposobem ILIZAROWA u dzieci
więcej >>
-
Ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Operacyjne leczenie wrodzonych zastarzałych zwichnięć stawu biodrowego i ostektomia korekcyjna kości uda
więcej >>
-
Operacyjne leczenie biodra szpotawego
więcej >>
-
Obniżenie krętarza
więcej >>
-
Operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej
więcej >>
-
Wyłuszczenia w dużych stawach
więcej >>
-
Operacyjne leczenie nowotworów złośliwych (ablacje)
więcej >>
-
Miotomia trójpunktowa
więcej >>
-
Kręcz szyi - leczenie operacyjne
więcej >>
-
Złamanie przedramienia obie kości ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kostek goleni z zespoleniem śrubą, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie szyjki kości udowej, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości promieniowej ze stabilizacją drutami "K", u dzieci
więcej >>
-
Paznokcie wrastajace, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie przedramienia - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości goleni - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Złamanie kości udowej - leczenie nieoperacyjne, u dzieci
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka
więcej >>
-
Artroskopia kolana; autoprzeszczepy kostno-chrzęstne, przeszczep łąkotki, przeszczep chondrocytów, rekonstrukcja chrząstki
więcej >>
-
Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania
więcej >>
-
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
więcej >>
-
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)
więcej >>
-
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien naczyń nerwów na poziomie ręki, palców
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej
więcej >>
-
Usuniecie torbieli Bakera
więcej >>
-
Biologiczna stymulacja gojenia
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Usunięcie guza ściany klatki piersiowej z rekonstrukcją
więcej >>
-
3800 - 4000
Polisomnografia
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
więcej >>
-
Septorynoplastyka
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a
więcej >>
-
Septoplastyka endoskopowa
więcej >>
-
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
więcej >>
-
Pogotowie ratunkowe Cena *
Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza
więcej >>
-
Przewóz ambulansem transportowym z lekarzem
więcej >>
-
Transport noworodka karetką N
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)
więcej >>
-
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
więcej >>
-
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
więcej >>
-
Rehabilitacja Cena *
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju jednoosobowym
więcej >>
-
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju dwuosobowym
więcej >>
-
USG (ultrasonografia) Cena *
USG nadnerczy
więcej >>
-
USG szyjki macicy
więcej >>
-
USG Doppler naczyń kończyn dolnych
więcej >>
-
USG ginekologiczne screeningowe
więcej >>
-
Usg dołów podkolanowych
więcej >>
-
Usg powrózka nasiennego
więcej >>
-
Usg mięśni i ścięgien
więcej >>
-
Ucho Cena *
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze – zabieg jednostronny
więcej >>
-
Iniekcja podspojówkowa
więcej >>
-
Fotokoagulacja (laser) siatkówki
więcej >>
-
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy
więcej >>
-
Usunięcie skrzydlika
więcej >>
-
Kapsulotomia laserowa
więcej >>
-
Ćwiczenia ortoptyczne
więcej >>
-
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs
więcej >>
-
Iniekcja okołogałkowa
więcej >>
-
Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniec.miejsc. lub dożylnym
więcej >>
-
Aplikacja zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych
więcej >>
-
Płukanie dróg łzowych u dzieci
więcej >>
-
Dobór okularów pryzmatycznych
więcej >>
-
Kriopeksja
więcej >>
-
Przecięcie torby tylnej soczewki /kapsulotomia tylna - laserowa/
więcej >>
-
Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem
więcej >>
-
Usunięcie zmiany na spojówce
więcej >>
-
Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
więcej >>
-
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna
więcej >>
-
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda endoskopowa
więcej >>
-
Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/
więcej >>
-
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)
więcej >>
-
Sondowanie kanalika łzowego u dorosłych
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Apophysitis calcanei
więcej >>
Artretyzm
więcej >>
Artroza
więcej >>
Artroza kręgosłupowo-żebrowa
więcej >>
Artroza segmentu kręgowego
więcej >>
Biodro przeskakujące
więcej >>
Biodro trzaskające
więcej >>
Boczne skrzywienie kręgosłupa
więcej >>
Ból karku
więcej >>
Ból kończyn
więcej >>
Ból pleców
więcej >>
Bóle kręgosłupa
więcej >>
Chondromalacja rzepki
więcej >>
Choroba Bechterewa
więcej >>
Choroba Forestiere - Rotes - de Querol
więcej >>
Choroba Haglunda - Severa
więcej >>
Choroba Scheuermanna
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
więcej >>
Cysta kostna
więcej >>
Dna moczanowa
więcej >>
Dreszcze
więcej >>
Drgawki
więcej >>
Dysplazja stawów biodrowych
więcej >>
Dysplazja stawu biodrowego
więcej >>
Gonartroza
więcej >>
Gruźlica kości
więcej >>
Guz olbrzymiokomórkowy
więcej >>
Hiperostoza usztywniająca kręgosłupa
więcej >>
Koksartroza
więcej >>
Kolana koślawe
więcej >>
Kolana szpotawe
więcej >>
Koślawy palec u stopy
więcej >>
Krzywica
więcej >>
Kurcz
więcej >>
Łokieć tenisisty
więcej >>
Martwica guza kości piętowej
więcej >>
Miastenia
więcej >>
Mięsak kościopochodny
więcej >>
Młodzieńcza kifoza
więcej >>
Neuropatia
więcej >>
Niedomoga mięśniowa
więcej >>
Niedowład kończyn
więcej >>
Osteofitoza trzonów kręgowych
więcej >>
Osteomalacja
więcej >>
Osteonecrosis
więcej >>
Osteoporoza
więcej >>
Ostroga piętowa
więcej >>
Palce młotkowate
więcej >>
Płaskostopie
więcej >>
Postrzał i rwa kulszowa
więcej >>
Reumatoidalne zapalenie stawów
więcej >>
Skolioza
więcej >>
Spondyloarthrosis
więcej >>
Stopa suszkowata
więcej >>
Torbiel samotna kości
więcej >>
Urazy i złamania nosa
więcej >>
Wrodzona stopa końsko - szpotawa
więcej >>
Wrodzona stopa płaska
więcej >>
Wrodzony kręcz szyi
więcej >>
Zapalenie kaletki maziowej
więcej >>
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
więcej >>
Zastrzał
więcej >>
Zespół bolesnego barku
więcej >>
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
więcej >>
Złamania kostek goleni
więcej >>
Złamania kości przedramienia
więcej >>
Złamania kości stępu
więcej >>
Złamania kości śródstopia i palców stopy
więcej >>
Złamania kości udowej
więcej >>
Złamania miednicy
więcej >>
Złamania trzonu kości udowej
więcej >>
Złamanie kości
więcej >>
Złamanie kości podudzia
więcej >>
Złamanie kości ramiennej
więcej >>
Złamanie kości śródręcza i palców ręki
więcej >>
Złamanie kręgosłupa
więcej >>
Złamanie łopatki
więcej >>
Złamanie nadgarstka
więcej >>
Złamanie obojczyka
więcej >>
Złamanie rzepki
więcej >>
Złamanie żeber
więcej >>
Zwyrodnienie biodra
więcej >>
Zwyrodnienie stawów kęgów szyjnych
więcej >>
Zwyrodnienie stawu kolanowego
więcej >>
Artropatia w przebiegu chorób jelit
więcej >>
asymetria twarzy głowa pochylona w bok
więcej >>
ból (promieniujący do ucha, żuchwy i potylicy)
więcej >>
ból barku
więcej >>
ból kolana
więcej >>
ból kości
więcej >>
ból kręgosłupa
więcej >>
ból krzyżów
więcej >>
ból łydek
więcej >>
ból mięśni
więcej >>
ból palca
więcej >>
ból pięty
więcej >>
ból prawego podżebrza
więcej >>
ból promieniujący do kończyny
więcej >>
ból stawów
więcej >>
ból stopy
więcej >>
ból szczęki
więcej >>
ból szyi
więcej >>
ból wielostawowy
więcej >>
Bóle grzbietu
więcej >>
bóle kostno
więcej >>
bóle kostno - stawowe
więcej >>
bóle krzyża
więcej >>
bóle mięśniowe
więcej >>
bóle stawowe
więcej >>
bóle stawów
więcej >>
Chondrokalcynoza
więcej >>
Choroba Kaschin-Becka
więcej >>
Choroba Kienbocka
więcej >>
Choroba Legg-Calve-Perthesa
więcej >>
Choroba Pageta
więcej >>
Choroba Stilla
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowego
więcej >>
Ciało obce w jamie stawowe
więcej >>
deformacja stopy
więcej >>
długie kończyny
więcej >>
dolegliwości reumatyczne
więcej >>
drętwienie
więcej >>
drętwienie kończyn
więcej >>
drętwienie nóg
więcej >>
drętwienie rąk
więcej >>
drżenie
więcej >>
drżenie grubofaliste
więcej >>
drżenie kończyn
więcej >>
drżenie mięśni
więcej >>
Gruźlicze zapalenie stawu
więcej >>
Guzkowe zapalenie tętnic
więcej >>
kifoza i lordoza
więcej >>
kurcze mięśni
więcej >>
lewego ramienia
więcej >>
łopatki
więcej >>
Martwica jałowa kości
więcej >>
Młodzieńcze zapalenie stawów
więcej >>
niedowład mięśni
więcej >>
obniżenie sprawności fizycznej
więcej >>
obrzęk kończyn dolnych
więcej >>
obrzęk stawu
więcej >>
obrzęk stawu kolanowego
więcej >>
obrzęk stóp
więcej >>
obrzęki kończyn dolnych
więcej >>
Odczynowe zapalenie stawów
więcej >>
opadanie stopy
więcej >>
osłabienie mięśni
więcej >>
Osteoporoza ze złamaniem patologicznym
więcej >>
Paluch koślawy
więcej >>
paraliż mięsni
więcej >>
pęknięcia kości
więcej >>
pogrubienie stawu
więcej >>
Poinfekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
więcej >>
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
więcej >>
powiększenie kości
więcej >>
przerost mięśni
więcej >>
Przykurcz Dupuytriena
więcej >>
Ropne zapalenie stawów
więcej >>
Samoistne pęknięcie ścięgna
więcej >>
skrócenie palców
więcej >>
Skrócenie ścięgna Achillesa
więcej >>
skrzywienie głowy
więcej >>
skurcz mięśni
więcej >>
skurcze
więcej >>
skurcze mięśni
więcej >>
skurcze w nogach
więcej >>
spadek gęstości kości
więcej >>
Staw rzekomy
więcej >>
stawowe
więcej >>
sztywność karku
więcej >>
sztywność stawów
więcej >>
szybszy wzrost
więcej >>
Toczeń układowy
więcej >>
Torbiel podkolanowa Bakera
więcej >>
Twardzina układowa
więcej >>
Uszkodzenia łąkotek
więcej >>
Wtrętowe zapalenie mięśni
więcej >>
zaburzenia ruchu
więcej >>
zaburzenie ruchu
więcej >>
zapalenie skórno-mięśniowe
więcej >>
zapalenie stawów
więcej >>
Zapalenie szpiku kostnego
więcej >>
Zapalenie ścięgna Achillesa
więcej >>
Zespół de Quervaina
więcej >>
Zespół Sjogrena
więcej >>
Ziarniniakowatość Wegenera
więcej >>
złamania
więcej >>
zniekształcenie klatki piersiowej
więcej >>
zniekształcenie stawów typu Charcota
więcej >>
Zwyrodnienie kręgosłupa
więcej >>
Zwyrodnienie wielostawowe
więcej >>
Choroby maziówki i ścięgien
więcej >>
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
więcej >>
Choroby chrząstki
więcej >>
Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Drżenie rąk
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Riketsjozy
więcej >>
Robaczyce
więcej >>
Zimnica
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Niedożywienie
więcej >>
Choroba addisona
więcej >>
Rodzinne przedwczesne dojrzewanie męskie
więcej >>
Zespół Conna
więcej >>
Zespół Cuschinga
więcej >>
Choroby skóry i tkanki podskórnej
Zapalenie skóry i wyprysk
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Artropatie pochodzenia zakaźnego
więcej >>
Zapalne artropatie wielostawowe
więcej >>
Inne choroby stawów
więcej >>
Inne choroby grzbietu
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Oparzenia termiczne i chemiczne
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne oka i narządów wewnętrznych
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
więcej >>
Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
więcej >>
Choroby układu krążenia
Arytmia
więcej >>
Pancytopenia
więcej >>
Zaburzenie rytmu serca
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Askarioza
więcej >>
Choroba Leśniowskiego i Crohna
więcej >>
Zapalenie końcowego odcinka jelita cienkiego
więcej >>
Zapalenie miazgi zęba
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Zapalenie krtani
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalenie macicy
więcej >>
Zapalenie miedniczek nerkowych
więcej >>
Zapalenie stercza
więcej >>
Zapalenie sutka
więcej >>
Złamanie prącia
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Ortopedia
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Ortopedia
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  Akredytacyjny 29-07-2004 28-07-2007 Rada Akredytacyjna

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich