Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych
subdirectory_arrow_right Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela
subdirectory_arrow_right Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  • location_on Adres: 85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75
grade Ocena: 1
  • location_on 85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75
  • phone 052-365-57-99
  • phone 052-365-57-99
  • phone Nr fax 052-370-05-31
  • phone Nr fax 052-370-05-31
  • email kancelaria@biziel.pl
  • web www.biziel.pl


Układ krążenia - Cena: *
Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań

Holter RR

Pakiet - przezskórna angioplastyka (PTA) żylna

Koronaroplastyka jednonaczyniowa z dwoma stentami

Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy

Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)

Usuwanie pajączków na twarzy

Usuwanie naczynek

Układ kostny - Cena: *
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego

Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np.Typ Philadelphia)

Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C2

Stabilizacja potyliczno-szyjna/szyjna z dostępu tylnego

Stabilizacja płytką z dostępu przedniego

Implantacja protezy trzonu

Stabilizacja międzytrzonowa cage/proteza ruchoma

Założenie wyciągu klamrowego za czaszkę

Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową

Założenie i dopasowanie gorsetu Jewetta

Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa, odcinek piersiowy kręgosłupa

Stabilizacja płytką z dostępu przedniego, odcinek piersiowy kręgosłupa

Implantacja protezy trzonu, odcinek piersiowy kręgosłupa

Biopsja przeznasadowa zamknięta, odcinek piersiowy kręgosłupa

Biopsja przeznasadowa otwarta, odcinek piersiowy kręgosłupa

Wertebroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa, odcinek piersiowy kręgosłupa

Kyfoplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa

Założenie i dopasowanie gorsetu lędźwiowego

Wertebroplastyka przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa

Proteza ruchoma /ALIF krążka miedzykręgowego, odcinek piersiowy kręgosłupa

Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF bez stabilizacji krótkoodcinkowej, odcinek piersiowy kręgosłupa

Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna, odcinek piersiowy kręgosłupa

Zeszycie przerwanych mięśni "stożka rotatorów", staw ramienny

Otwarta rekonstrukcja wyrostka barkowego łopatki

Zaryglowanie przednie stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych

Zaryglowanie tylne stawu ramiennego z użyciem przeszczepów kostnych

Artroskopia stawu ramiennego

Zamknięte nastawienie złamań w obrębie obręczy barkowej

Zamknięte nastawienie zwichnięć w obrębie obręczy barkowej

Otwarte/operacyjne nastawienie złamań/zwichnięć w obrębie obręczy barkowej

Założenie i dopasowanie protezy stawu barkowego

Opatrunek gipsowy Dessaulta, staw ramienny

Łokieć tenisisty, golfisty, chirurgiczne leczenie epicodylitów

Niestabilnośc stawu łokciowego - plastyka więzadeł

Osteosynteza stawu łokciowego minimalna/otwarta

Osteotomie poprawiające oś stawu łokciowego

Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchów

Założenie opatrunku gipsowego ramiennego

Biopsja okołostawowa zamknięta/otwarta, staw łokciowy

Operacja uwolnienia nerwu łokciowego

Artroskopia stawu łokciowego/usunięcie ciał wolnych

Osteosynteza kości ramiennej

Operacja zaburzeń zrostu kości ramiennej

Biopsja zamknięta/otwarta, ramię

Opatrunek wiszący Caldwella, ramię

Osteosynteza zamknięta kości przedramienia drutami k/epiblok/pręty Ruscha

Operacja zaburzeń zrostu kości przedramienia

Biopsja zamknięta/otwarta, przedramię

Osteosynteza otwarta płytkowa/śródszpikowa gwoździami ryglowanymi, przedramię

Opatrunek gipsowy okrężny przedramienny

Założenie/dopasowanie ortezy przedramienia/ręki

Nastawienie i wewnętrzne zespolenie niestabilnych złamań miednicy

Operacja usztywnienia stawu biodrowego

Biopsje kości miednicy

Blokada stawu krzyżowo-biodrowego (jednego)

Gips biodrowy/spica

Założenie/dopasowanie ortezy stawu biodrowego

Nastawienie i zespolenie złamania szyjki kości udowej

Nastawienie i wewnętrzne zespolenie złamania 1/3 bliższej kości udowej

Artroskopia stawu biodrowego

Hemipelwektomia

Osteosynteza kości udowej

Osteotomie dalszej nasady kości udowej

Artroskopowa operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kolana

Artroskopowa operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo-torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego

Artroskopowe usunięcie błony maziowej kolana, zeszycie troczków rzepki

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego przeszczepem autogennym

Artroskopia diagnostyczna

Artroskopia rozpoznawcza stawu skokowo-goleniowego

Staw ramienny proteza połowicza

Staw ramienny proteza całkowita

Staw biodrowy proteza połowicza

Staw biodrowy kapoplastyka

Staw biodrowy proteza bezcementowa

Staw biodrowy proteza cementowa (endoprotezoplastyka stawu biodrowego)

Staw biodrowy proteza rewizyjna

Staw kolanowy proteza jednoprzedziałowa

Staw kolanowy proteza całkowita

Staw kolanowy proteza rewizyjna

Alloplastyki specjalne-nowotworowe/custom made / koszt protezy ok.50 000 /

Usunięcie guzów śródkostnych i wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym

Operacyjne usunięcie guza kości i stabilizacja złamania patologicznego implantami i/lub cementem kostnym

Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych z przynasad kości

Amputacje i wyłuszczenia w stawach kończyny dolnej i górnej

Opatrunek na ranę pooperacyjną, duży

Opatrunek na ranę pooperacyjną, mały

Rekonstrukcja palucha koślawego z osteotomią I kosci śródstopia

Korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopy

Resekcja stawów śródstopno-palcowych i stabilizacja drutami

Rekonstrukcja kości piętowej po wadliwie wygojonym złamaniu

Operacyjne usztywnienie kości stępu

Blokada lekowa/przeciwbólowa w obrebie stawów stępu i stopy

Operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego

Wycięcie modzela stopy

Wydłużenie ścięgna piętowego

Repozycja nieoperacyjna, stabilizacja gorsetem gipsowym

Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia płytkowa odc.szyjnego kręgosłupa

Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna prętowa odc. szyjnego

Proteza trzonu kręgu szyjnego

Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja tylna przeznasadowa odc.piersiowego/lędźwiowego

Operacyjna repozycja/resekcja i stabilizacja przednia /boczna odc. piersiowego/lędźwiowego

Proteza trzonu kręgu i stabilizacja przednia/boczna odc.piersiowego/lędźwiowego

Operacyjna osteotomia/korekcja kręgosłupa piersiowego/lędźwiowego

Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją

Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz odbarczenie struktur nerwowych kanału kręgowego

Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz plastyka opony rdzenia

Operacyjna korekcja/odbarczenie zniekształcenia odcinkowego kręgosłupa ze stabilizacją oraz zastosowanie przeszczepów zamrożonych

Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odc. szyjnego

Proteza ruchoma krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego

Stabilizacja dynamiczna tylna międzywyrostkowa kręgosłupa

Iniekcja sterydowa kontrolowana rtg stawów kręgosłupa

Biopsja przezskórna kręgosłupa

Biopsja operacyjna kręgosłupa

Wertebroplastyka jednego kregu

Cementoplastyka ogniska patologicznego kręgosłupa

Repozycja pośrednia wyciągowa, miednica

Stabilizacja zewnętrzna opatrunkiem gipsowym, miednica

Stabilizacja zewnętrzna przy użyciu aparatu klamrowego, miednica

Operacyjna repozycja złamania i stabilizacja wewnętrzna z użyciem implantów, miednica

Repozycja zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym ze stabilizacją drutami K, z unieruchomieniem

Repozycja złamania obojczyka z unieruchomieniem

Operacyjna repozycja i stabilizacja obojczyka

Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem

Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu ramiennego z unieruchomieniem

Repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z unieruchomieniem

Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej ze stabilizacją prostą

Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej z zespoleniem płytą

Repozycja złamania trzonu kości ramiennej oraz unieruchomienie gipsowe

Repozycja złamania trzonu kości ramiennej ze stabilizatorem zewnętrznym

Operacyjna repozycja złamania trzonu kości ramiennej z zespoleniem wewnętrznym

Repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją przezskórną

Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej ze stabilizacją płytkową

Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia

Repozycja zwichnięcia stawu łokciowego z unieruchomieniem

Operacyjna repozycja i zespolenie złamnia wyrostka łokciowego

Operacyjna repozycja i zespolenie złamania bliższego końca kości promieniowej

Repozycja złamania trzonów kości przedramienia z unieruchomieniem

Repozycja złamania trzonów kości przedramienia ze stabilizacją przeskórną

Operacyjna repozycja złamania trzonów kości przedramienia z zespoleniem wewnetrznym

Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z unieruchomieniem

Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej ze stabilizacją przeskórną

Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej z zespoleniem wewnętrznym

Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości przedramienia

Repozycja złamania / zwichnięcia z unieruchomieniem, przedramię

Operacyjna repozycja złamnia/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, przedramię

Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości nadgarstka

Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem, ręka

Operacyjna repozycja złamania/zwichnięcia z zespoleniem/stabilizacją, ręka

Repozycja zwichnięcia stawu biodrowego oraz unieruchomienie

Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu biodrowego + unieruchomienie

Operacyjna repozycja i zespolenie złamnaia szyjki kości udowej śrubami

Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza połowicza bezcementowa/cementowa

Operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej - proteza całkowita bezcementowa/ cementowa

Repozycja złamania kości udowej

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca prętami Endera, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytką dynamiczną szyjkowo-trzonową, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca gwoździem typu gamma, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu płytą, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca trzonu płytą kątowo stabilną, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątową, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania aparatem zewnętrznym, kość udowa

Operacyjna repozycja oraz stabilizacja złamania dalszego końca drutami K, kość udowa

Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia, kość udowa

Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości udowej

Punkcja stawu kolanowego oraz unieruchomienie

Operacyjna repozycja złamania rzepki oraz zespolenie popręgami Webera, kolano

Operacyjna repozycja/rekonstrukcja oraz stabilizacja kłykci kości udowej

Repozycja złamania kości goleni/kostek z unieruchomieniem gipsowym, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja/rekonstrukcja ze stabilizacją złamania kłykci kości piszczelowej

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca śrubami

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania bliższego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu śrubami, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania trzonu gwoździem śródszpikowym blokowanym, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego konca śrubami, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania dalszego końca płytą kątowo stabilną, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz zespolenie złamania kostek płytą/śrubami, kość piszczelowa

Operacyjna repozycja oraz stabilizacja uszkodzenia więzozrostu śrubami, kość piszczelowa

Operacyjna osteotomia/plastyka korekcyjna kości goleni

Operacyjna rekonstrukcja/plastyka uszkodzenia ścięgna/mięśnia

Repozycja złamania/zwichnięcia z unieruchomieniem gipsowym, stopa

Operacyjna repozycja i stabilizacja przeskórna drutami K z unieruchomieniem, stopa

Operacyjna repozycja i zespolenie wewnętrzne z unieruchomieniem, stopa

Operacyjna plastyka korekcyjna palców stopy

Punkcja krwiaka podskórnego

Punkcja diagnostyczna jamy stawu

Punkcja kaletki zapalnej

Inikecja sterydowa okołostawowa / okołowięzadłoawa

Trepanobiopsja kości przezskórna/otwarta

Usunięcie ogniska patologii kości + wypełnienie przeszczepami kości lub cementem kostnym

Usunięcie ogniska patologii kości + stabilizacja złamania patologicznego metalem i cementem kostnym

Usunięcie implantów stabilizujacych kręgosłup

Usunięcie implantów - druty K przezskórnie

Usunięcie implantów - śruby stabilizujące

Usunięcie implantów - płytka zespalająca

Usunięcie implantów - gwóźdź śródszpikowy

Usunięcie implantów aparat zewnętrzny

Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu jednego dystrakora, u dzieci

Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów, u dzieci

Operacyjne leczenie skrzywienia kręgosłupa przy użyciu dwóch dystraktorów z kostektomią na 5 poziom, u dzieci

Wydłużenie kończyny dolnej sposobem ILIZAROWA u dzieci

Ostektomia korekcyjna kości uda

Operacyjne leczenie wrodzonych zastarzałych zwichnięć stawu biodrowego i ostektomia korekcyjna kości uda

Operacyjne leczenie biodra szpotawego

Obniżenie krętarza

Operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej

Wyłuszczenia w dużych stawach

Operacyjne leczenie nowotworów złośliwych (ablacje)

Miotomia trójpunktowa

Kręcz szyi - leczenie operacyjne

Złamanie przedramienia obie kości ze stabilizacją drutami "K", u dzieci

Złamanie kostek goleni z zespoleniem śrubą, u dzieci

Złamanie szyjki kości udowej, u dzieci

Złamanie kości promieniowej ze stabilizacją drutami "K", u dzieci

Paznokcie wrastajace, u dzieci

Złamanie przedramienia - leczenie nieoperacyjne, u dzieci

Złamanie kości goleni - leczenie nieoperacyjne, u dzieci

Złamanie kości udowej - leczenie nieoperacyjne, u dzieci

Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich

Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka

Artroskopia kolana; autoprzeszczepy kostno-chrzęstne, przeszczep łąkotki, przeszczep chondrocytów, rekonstrukcja chrząstki

Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego

Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)

Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)

Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)

Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien naczyń nerwów na poziomie ręki, palców

Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną

Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną

Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej

Usuniecie torbieli Bakera

Biologiczna stymulacja gojenia

Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)

Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)

Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)

Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)

Układ oddechowy - Cena: *
Usunięcie guza ściany klatki piersiowej z rekonstrukcją

Polisomnografia

Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna

Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera

Septorynoplastyka

Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna

Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a

Septoplastyka endoskopowa

Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)

Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym

Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)

Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)

Układ nerwowy - Cena: *
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)

Pogotowie ratunkowe - Cena: *
Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza

Przewóz ambulansem transportowym z lekarzem

Transport noworodka karetką N

Układ pokarmowy - Cena: *
Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)

Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)

Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)

Rehabilitacja - Cena: *
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju jednoosobowym

Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju dwuosobowym

USG (ultrasonografia) - Cena: *
USG nadnerczy

USG szyjki macicy

USG Doppler naczyń kończyn dolnych

USG ginekologiczne screeningowe

Usg dołów podkolanowych

Usg powrózka nasiennego

Usg mięśni i ścięgien

Ucho - Cena: *
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze – zabieg jednostronny

Iniekcja podspojówkowa

Fotokoagulacja (laser) siatkówki

Laserowy zabieg przeciwjaskrowy

Usunięcie skrzydlika

Kapsulotomia laserowa

Ćwiczenia ortoptyczne

Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs

Iniekcja okołogałkowa

Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniec.miejsc. lub dożylnym

Aplikacja zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych

Płukanie dróg łzowych u dzieci

Dobór okularów pryzmatycznych

Kriopeksja

Przecięcie torby tylnej soczewki /kapsulotomia tylna - laserowa/

Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem

Usunięcie zmiany na spojówce

Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym

Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna

Rekonstrukcja dróg łzowych metoda endoskopowa

Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/

Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)

Sondowanie kanalika łzowego u dorosłych


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.